05.05.2022

Taike kokeili työajan jakamista taiteilijan ja viraston työhön

Taiteen edistämiskeskus (Taike) tiedote 05.05.2022

Taiteen edistämiskeskuksessa pilotoitiin vuoden ajan taiteilija-asiantuntijan työnkuvaa, johon kuului 50 % taiteen edistämisen tehtäviä ja 50 % omaa taiteellista työtä. Tehtävään valittiin kirjailija Raimo Pesonen, jolle mielenkiintoinen virastotyö oli rikastuttava, mutta myös voimavaroja sitova kokemus. Taikelle pilotti toi paitsi tietoa taiteilijan palkkaamisesta muuhun kuin perinteiseen taideorganisaatioon myös lisää asiantuntemusta taiteilijan työhön liittyvissä asioissa. 

Taiteilija-asiantuntijan työtehtävässä pilotoitiin taiteilijan roolia työyhteisössä ja organisaation kehittämisessä. Hän käytti työajastaan puolet taiteen edistämisen tehtäviin ja puolet omaan taiteelliseen työhön. Tavoitteena oli kerätä kokemusta siitä, mitä työajan jakautuminen oman taiteellisen työn ja viraston työn välillä voi tarkoittaa organisaatiolle ja taiteilijalle itselleen.

Kirjailija Raimo Pesonen työskenteli taiteilija-asiantuntijana pilotissa 15.10.2020–15.10.2021. Viraston osoittamat tehtävät sisälsivät muun muassa journalistista kirjoittamista ja taiteilijoiden sosiaaliturvaa kehittävän työryhmän työskentelyä. Tehtävä sijoittui viestintäpalveluihin. 

Pesonen teki pääasiallisesti kahden viikon jaksoissa taiteen edistämisen tehtäviä ja omaa kirjailijan työtään. Myös neljän viikon jaksotusta kokeiltiin. Työajan jakautuminen osoittautui sopivaksi, mutta pidemmät kirjoitusjaksot olivat taiteen tekemisen kannalta hedelmällisempiä. Työnantajan tavoitteena oli antaa vapaalle taiteelliselle työlle rauha, eikä Taike käyttänyt direktio-oikeuttaan taiteellisen työn jaksoille. Niiden aikana tapahtunutta työtä ei siis käsitelty eikä työn etenemistä seurattu. 

Mielenkiintoinen virastotyö vei mukanaan

Työ Taikessa osoittautui taiteilija-asiantuntijalle mielenkiintoiseksi, mikä toisaalta söi voimavaroja omalta taiteelliselta tekemiseltä. Esimerkiksi lyhyt opetus- tai keikkatyö ei ollut aiemmin osoittautunut yhtä lailla voimavaroja sitovaksi. Myös viraston tehtävien rajaaminen kahden viikon jaksoille osoittautui haastavaksi; tehtäviä läikkyi helposti myös kirjailijan työlle varatuille päiville. Taiteilija-asiantuntija huomautti, että jollekin toiselle henkilölle tilanne ei olisi mahdollisesti ollut samalla tavalla hankala. 

Kokeilujaksoa leimasi koronapandemia. Taiteilija-asiantuntijalta puuttui normaali työyhteisö, koska etätyösuositus oli astunut Taikessa voimaan ennen kokeilujakson alkua ja oli voimassa tehtävän loppuun asti. 

Kokeilu osoitti, että oman kirjailijan työn kannalta yksivuotinen apurahakausi tai taiteilijapalkka olisi ollut kuitenkin parempi ratkaisu tehtävässä toimineelle Raimo Pesoselle. Toisaalta taiteilija-asiantuntijan työ tuntui etuoikeudelta – tarjoutui mahdollisuus palkansaajana kirjoittaa kirjaa puolet työajasta ja puolet työajasta tehdä innostavaa työtä. 

Kaiken kaikkiaan työ Taiteen edistämiskeskuksessa merkitsi taiteilija-asiantuntijalle toimeentuloa, työyhteisön tukea ja työterveyspalvelujen piiriin pääsemistä. Riittävän haastava työ oli rikastuttava kokemus ja avasi myös uusia näkökulmia taide- ja kulttuurisektorille. 

Kokeilu oli Taikelle tärkeä

Taiteen edistämiskeskukselle taiteilija-asiantuntijan pilotti toi paitsi tietoa taiteilijan palkkaamisesta organisaatioon myös lisää asiantuntemusta taiteilijan työhön liittyvissä asioissa. Se lisäsi taikelaisten ymmärrystä ”taiteilija osana organisaatiota” ja ”taiteilija organisaation kehittäjänä” -teemoista.  

Laajasti verkottunut taiteilija-asiantuntija pystyi toimimaan virastossa kokemusasiantuntijana. Myös taidekentän tuntojen välittäminen koronaepidemian seurauksista työlle ja toimeentulolle oli arvokasta.

Kokeilujaksoa arvioitiin muun muassa taiteilija-asiantuntijan pitämän päiväkirjan ja siitä käytyjen reflektiokeskusteluiden avulla. Arviointiryhmään kuuluivat taiteilija-asiantuntija, esihenkilönä toiminut viestintäpäällikkö Laura Manninen sekä kehittämisen vastuualueen erityisasiantuntija Kaija Rensujeff. 

Lisätietoja

Kaija Rensujeff
erityisasiantuntija
kaija.rensujeff@taike.fi
p. 0295 330 721

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.