23.10.2015

Taike: Nuorten osuus Taiteen edistämiskeskuksen apurahan hakijoina ja saajina vähenemässä

Taiteen edistämiskeskus myönsi vuonna 2014 apurahoina, avustuksina ja palkintoina taiteilijoille, työryhmille ja yhteisöille tukea kaikkiaan 32,4 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli vain 0,3 prosenttia.

Taiteen edistämiskeskuksen tukea hakeneista alle 35-vuotiaita on viimeisen viiden vuoden ajan ollut neljännes ja apurahan saajista noin viidennes. Nuorten osuus tukijärjestelmässä näyttää kuitenkin laskevan, erityisesti valtakunnallisten apurahojen kohdalla.

”Ilmiö on hämmentävä, sillä yleisesti ajatellaan nuorten taiteilijoiden määrän kasvavan koulutuksen vuoksi jatkuvasti”, toteaa Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö. ”Jatkossa onkin syytä pohtia, onko tukijärjestelmässä jotain sellaista, mikä karkottaa nuoria hakijoita, eikö taiteen kenttä enää uusiudu sillä vauhdilla kuin on oletettu, vai suuntaavatko nuoret taiteen ammattilaiset hakemuksensa muualle kuin valtion tukijärjestelmään?”

Taiteen edistämiskeskuksen apurahojen ja avustusten hakijoiden määrä oli vuonna 2014 noin 8 000 hakijaa, mikä on pari sataa hakijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hakijat edustivat kaikkiaan 15 eri taiteenalaa. Tukea myönnettiin noin 3 500 taiteilijalle, työryhmälle ja yhteisölle. Tämä on runsaat 40 prosenttia hakijoiden määrästä. Enemmistö tuen hakijoista ja saajista on yksityishenkilöitä.

Suurimmat apurahojen ja avustusten hakijoiden ja saajien ryhmät edustavat kuvataidetta ja kirjallisuutta, molemmilta aloilta oli noin 1500 hakijaa. Pienimmät hakijamäärät ovat arvostelijoiden/taidejournalismin ja arkkitehtuurin aloilla, joilla oli alle 100 hakijaa. Kuvataiteelle myönnettiin Taiteen edistämiskeskuksen kautta tukea vuonna 2014 kaikkiaan noin 6,7 miljoonaa euroa ja kirjallisuudelle noin 5,7 miljoonaa euroa. Kuvitustaide ja taidejournalismi saivat alle 200 000 euroa.

Taiteen edistämiskeskuksen tuki taiteen edistämiseen 2014 (pdf)

Katso myös infografiikka Taiken tuki 2014 http://www.taike.fi/fi/julkaisut

Lisätietoja: Erityissuunnittelija Paula Karhunen, p. 0295 330 705, paula.karhunen@minedu.fi