29.06.2023

Taike logo

Taiken alueelliset taidetoimikunnat ovat jakaneet 2,8 miljoonaa euroa apurahoja

Taiteen edistämiskeskus (Taike) tiedote

Taiteen edistämiskeskuksen alueelliset taidetoimikunnat ovat jakaneet vuoden 2023 työskentely- ja kohdeapurahat. Yhteensä apurahoina myönnettiin 2,8 miljoonaa euroa 443 taiteilijalle tai työryhmälle. Alueelliset apurahat jakautuvat poikkeuksellisen kattavasti eri puolille Suomea.

Alueellisille taidetoimikunnille tuli yhteensä 4365 hakemusta, joista noin puolet kohdentui taiteelliseen työskentelyyn ja puolet kohdeapurahoina projektien toteuttamiseen. Alueellisina apurahoina myönnettiin 4–6 kuukauden työskentelyjaksoja, ja myönteisen päätöksen sai 191 taiteilijaa. Kohdeapurahoja myönnettiin yhteensä 252.

Alueellisten taidetoimikuntien toimialueet on määrätty Taiteen edistämiskeskusta koskevassa asetuksessa, ja toimikuntia on yhteensä 13. Hakemuksia arvioi toimikunnissa yhteensä 98 jäsentä. Selvästi eniten hakemuksia osoitettiin Uudenmaan taidetoimikunnalle, yhteensä 1869. Eniten myönteisiä päätöksiä suhteessa hakijamäärään tehtiin Etelä-Savossa ja Satakunnassa, joissa kummassakin joka viides hakija sai myönteisen päätöksen.

Alueellisia apurahoja haetaan eniten kuvataiteen ja musiikin aloille. Naisten osuus apurahojen saajista on 62 prosenttia, ja noin joka viides apurahansaaja on alle 35-vuotias.

– Alueellinen apurahajärjestelmä turvaa Taiteen edistämiskeskuksen rahoituksen alueellista yhdenvertaisuutta. Hakijamäärät kasvoivat viime vuodesta kaikilla alueilla, toteaa Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Henri Terho.

Alueelliset apurahat maksetaan rahapelitoiminnan voittovaroista, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa Taiteen edistämiskeskukselle. Alueellisten apurahojen keskimääräiset summat ovat pienempiä kuin Taiken muissa apurahamuodoissa. Tällä varmistetaan se, että apurahoja myönnetään mahdollisimman suurelle joukolle hakijoita.

Alueellisten apurahojen saajat on listattu omiin tiedotteisiin:

Etelä-Savon taidetoimikunta

Hämeen taidetoimikunta

Keski-Suomen taidetoimikunta

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta

Lapin taidetoimikunta

Pirkanmaan taidetoimikunta

Pohjanmaan taidetoimikunta

Pohjois-Karjalan taidetoimikunta

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta

Pohjois-Savon taidetoimikunta

Satakunnan taidetoimikunta

Uudenmaan taidetoimikunta

Varsinais-Suomen taidetoimikunta

Lisätiedot:

Johtaja Henri Terho, henri.terho@taike.fi, p. 0295 330 901