03.08.2021

Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtori Teatterikorkeakouluun

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtoria osa-aikaiseen (50 %) määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 1.9.2021-31.7.2022, aloitus sopimuksen mukaan.

Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävä sijoittuu Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskukseen. Yliopistonlehtori kehittää keskuksen toimintaa yhteistyössä sen muun henkilökunnan kanssa ja vuorovaikutuksessa alan kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tehtävään voi kuulua alan opetusta ja ohjausta, opetuksen suunnittelua, hallinnollisia tehtäviä sekä yliopistoyhteisöllisiä tehtäviä. Yliopistonlehtori osallistuu aktiivisesti myös yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen taiteellisen tutkimuksen asiantuntijana.

Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtorin valintakriteerit

Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja näyttöä itsenäisestä taiteellisesta tutkimustyöstä Teatterikorkeakoulun edustamien esittävien taiteiden alalla. Tehtävään valittavalta edellytetään monipuolisia opetustaitoja, pedagogista pätevyyttä, erinomaisia. yhteistyötaitoja sekä kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Hakijan eduksi katsotaan kokemus taiteellisen tutkimustoiminnan, yliopistoyhteisön kehittämistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Hakijan ansioita arvioidaan kokonaisuutena, jolloin otetaan huomioon opetukselliset, pedagogiset ja tutkimukselliset valmiudet sekä yhteistyötaidot. Lisäksi otetaan huomioon hakijan yliopistoyhteisöllinen kokemus ja yhteiskunnalliset ansiot.

Jatkoon valittujen hakijoiden haastattelut järjestetään etätoteutuksena keskiviikkona 18.8.2021.

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Hallintotehtävissä suomen kieli on eduksi (tämä ei ole valintakriteeri, ja kansainväliselle henkilökunnalle tarjotaan käännösapua). Hakijalta edellytetään erinomaista englannin kielen taitoa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin.

Palkkaus ja työaika

Työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 806 tuntia vuodessa osa-aikaisessa 50 % tehtävässä. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasolle 6, lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävä edellyttää säännöllistä paikallaoloa ja kontaktiopetusta.

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 6.8.2021 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Liitä hakemukseesi suomen tai englanninkielisinä PDF-tiedostoina:

  1. Vapaamuotoinen motivaatio/hakukirje (max. 2 sivua)
  2. Ansioluettelo sisältäen julkaisuluettelon
  3. Opetusportfolio

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa professori Leena Rouhiainen ja rekrytointiprosessista henkilöstöasiantuntija Leena-Kaisa Paananen. Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi.

Sinua voisi kiinnostaa

Ilmoitukset Työpaikat Avoimet haut