Taiteilija töihin ulkomaille?

Esimerkki 1:

Suomalainen freelancer-teatteriammattilainen (työntekijä) työskentelee EU-alueella ulkomaisessa teatterissa (työnantaja). Työsuhteen kesto on esimerkiksi kuusi (6) viikkoa. Kyseessä ei siis ole suomalaisen työnantajan lähettämä työntekijä eli niin sanottu komennussopimus. Asian käsittelee Eläketurvakeskus.

Kysymys: Miten saadaan työntekijä pysymään suomalaisen vakuuttamisjärjestelmän piirissä?

Vastaus: Työntekijä täyttää soveltuvin osin Eläketurvakeskuksen (http://www.etk.fi/) hakemuksen ”Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaantyön aikana” (ETK 2132), jolla hän hakee itselleen A1-todistusta kahdeksi vuodeksi. Todistusta varten pitää olla ”todennettavissa oleva sopimus”  vähintään kahdessa maassa ja Suomessa sovituista työsuhteista. Työsuhteen minimikesto on ”yksi päivä”.

Kohdemaat: EU-maat ja erillisillä sosiaaliturvasopimuksilla Yhdysvallat, Kanada, Quebec, Israel, Chile, Australia (tulossa: Intia). Norjaan, Islantiin, Sveitsiin ja Liechtensteiniin suuntautuvia työmatkoja varten haetaan erillinen E 101 -todistus samalla ETK 2132-lomakkeella.

Esimerkki 2:

Suomalainen freelancer-teatteriammattilainen (työntekijä) työskentelee EU:n ja edellä mainittujen maiden ulkopuolella ulkomaisessa teatterissa (työnantaja). Työsuhteen kesto on alle yksi vuosi. Kyseessä ei siis ole suomalaisen työnantajan lähettämä työntekijä eli niin sanottu komennussopimus. Asian käsittelee Kansaneläkelaitos (Kela).

Kysymys: Miten saadaan työntekijä pysymään suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän piirissä?

Vastaus: Työntekijä täyttää Kansaneläkelaitoksen (http://www.kela.fi/) hakemuksen ”Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan soveltamisesta Suomesta muutettaessa” (Y38-lomake). ”Kun muutat ulkomaille alle vuodeksi, säilyt yleensä Suomen sosiaaliturvassa ja voit saada Kelan etuuksia.” (lähdetekstilinkki: kela-ohje)

Lisätietoa ja ohjeistusta:
http://www.etk.fi/
http://www.kela.fi/

Verotushuomioita

Pyydä työnantajaasi jo ennen työn alkamista selvittämään, maksatko palkastasi veroja kohdemaahan vai saatko palkan bruttona, jolloin siitä maksetaan vero Suomessa. Jos vero pidätetään kohdemaassa, pyydä työnantajaasi selvittämään tarvitsetko verokortin työnantajaa varten ja onko työskentelyvaltiossa annettava veroilmoitus ja mikä on ilmoitusajankohta.

Joka tapauksessa ilmoitat palkasta (ja mahdollisista maksetuista veroista) omassa veroilmoituksessasi kohdassa 11 (Muut ulkomaan tulot). Lisätietoihin merkitään työskentelyvaltio ja ulkomailla maksetun veron määrä. Työskentelystä annetaan lisäksi selvitys lomakkeella 16. Säilytä/pyydä työnantajalta tuloista ja veroista saatu tosite.

Jos palkasta on ulkomailla peritty eläke- tai työttömyysvakuutusmaksuja, niistä esitetään vähennysvaatimus Suomen veroilmoituksessa kohdassa 3. Säilytä kaikki tositteet. (Huom! Ulkomailla mahdollisesti maksettua sairausvakuutusmaksua ei voi vähentää Suomessa)

Tarkemmat ohjeet ulkomaantyön verotuksesta ja kaksoisverotuksen välttämisestä (olkoon työnantaja suomalainen tai ulkomainen): Verotusohje_ulkomaantyö

TINFOn kansainvälisen liikkuvuuden verkostokumppani On-The-Move esittelee sivuillaan taiteilijan verotukseen liittyviä julkaisuja, mm.: The Ultimate Cookbook for Cultural Managers - Taxation of Artists in an International Context is the second publication of the RISE project.
 

F.A.Q. / Mobility

TINFOn koordinoiman PRACTICS-liikkuvuusprojektin ja European Citizen Action Servicen (ECAS) yhteistyön tuloksena on syntynyt muistio
"Most frequently asked questions by artists and answers about their European Citizens’ Rights".
Ks. liitetiedosto.