16.09.2020

Kysely alan ammattiorganisaatioille

 
Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry kartoittavat taas esittävän taiteen ammattikentän taloustilannetta syyskuussa 2020, jotta voimme välittää ajankohtaisia ja tarkkoja tietoja opetus- ja kulttuuriministeriöön.
 
Ymmärrämme hyvin sekä tilanteen poikkeuksellisen haasteellisuuden että ilmeisen vaikeuden ennustaa sekä poikkeustilanteen kestoa että sen toteutuvaa täsmällistä vaikutusta esitystoimintaan ja sen talouteen. Kehotamme siksi kunkin kysymyksen osalta arvioimaan vastaukset parhaan tietämyksenne mukaisesti.
 
Kyselyn tuloksista ei anneta toimijakohtaisia tietoja tiedoksi ministeriölle eikä medialle vaan niitä käsitellään laajempina koko kentän tilannetta kuvaavina kokonaistietoina. Pyydämme vastaamaan kyselyyn viimeistään maanantaina 21.9.2020. Pahoittelut lyhyestä vastausajasta, jokainen vastaus on meille arvokas!
 
 
 
 
Lisätietoja:
Tommi Saarikivi, Suomen Teatterit ry, tommi.saarikivi(a)suomenteatteri.fi
Kaisa Paavolainen, Teatterikeskus, kaisa.paavolainen(a)teatterikeskus.fi
Charlotta Kivistö, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, charlotta.kivisto(a)sinfoniaorkesterit.fi
 
 
Kiitos yhteistyöstänne!