11.03.2022

Näty / Kuva: Jane Renvall

Tampere University: Studio Master, Degree Programme in Theatre Arts / Studiomestari, teatterityö

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Haemme studiomestaria tukemaan teatterityön tutkinto-ohjelmassa harjoitettavaa näyttelijäkoulutusta ja taiteellista tutkimusta. 

Teatterityön tutkinto-ohjelma (Näty) on osa informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa sijaitsevaa viestintätieteiden yksikköä. Tutkinto-ohjelmassa järjestetään näyttelijäntaiteen monialaista koulutusta kandidaatti- ja maisteritasoilla. Lisäksi tutkinto-ohjelmassa tehdään esittävien taiteiden jatkokoulutusta ja tutkimusta.

Teatterityön tutkinto-ohjelman opetus perustuu taiteelliseen tutkimukseen, jonka painoalueet ovat näyttelijäntaide ja esiintyminen sekä niiden muuttuvat toimintaympäristöt. Opetuksessa harjoitellaan käytännössä näyttelemisen eri ilmaisualueita, muotoja ja tekniikkoja ja tarkastellaan näitä erilaisissa historiallisissa, kulttuurisissa ja filosofisissa viitekehyksissä. Lisäksi opetuksessa tehdään esityksiä. 

Tehtävänkuva

Studiomestarin tehtäviin kuuluu Nätyllä näyttelijäkoulutuksen ja taiteellisen tutkimuksen teknis-taiteellisena tukena toimiminen. Tehtävän vastuut: 

 • Näyttämötekniikan eri osa-alueiden operoiminen: Video-, valo- ja äänitekniikka sekä mahdolliset uudet esitysteknologiat ja niiden yhteen toimivuus. Teatteriteknisten laitteiden huolto ja käyttö Teatterimontussa, harjoitussaleissa sekä muissa tilapäisissä esitysympäristöissä yhdessä muun tiimin kanssa. Muiden opetustilojen tekninen fasilitointi.
 • Etäopetuksessa ja -esityksissä käytettävien laitteistojen ja ohjelmistojen operoiminen ja suunnittelu.
 • Taiteellinen suunnittelutyö esitysprojekteissa. 
 • Osallistuminen teatteritaiteen koulutukseen ja monialaiseen taiteelliseen tutkimukseen kytkeytyviin kotimaisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin yliopiston sisäisten sekä ulkoisten yhteistyökumppaneiden, alan verkostojen ja sidosryhmien kanssa. 
 • Yhteistyö AV-alan toimijoiden kanssa.

Edellytykset

 • Soveltuva alempi korkeakoulututkinto valo- ja äänisuunnittelun tai esitys- ja teatteritekniikan alalta
 • Monipuolinen työkokemus esiintyvien taiteiden alalta
 • Syvällinen ymmärrys näyttämötekniikan, etenkin video- ja valosuunnittelun eri osa-alueista
 • Käytännön työkokemus näyttämötekniikan ja laitteiden hankinnasta, huollosta ja käytöstä
 • Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky
 • Hyvä suomen tai englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito

Eduksi katsotaan

 • Ylempi korkeakoulututkinto esittävien taiteiden valo- ja videosuunnittelun tai äänen alalta
 • Kokemus etäteknologioiden käyttämisestä (ja kehittämisestä) 
 • Kokemus esitysteknologian ja -tilojen kehittämisestä opetuksen näkökulmasta
 • Joustava työskentelytapa
 • Muu kielitaito

Tampereen yliopisto on ainutlaatuinen, monialainen ja rohkeasti tulevaisuuteen katsova, kehittyvä yhteisö. Meille tärkeitä arvoja ovat avoimuus, kriittisyys, moninaisuus, oppijalähtöisyys, rohkeus, sivistys ja vastuullisuus. Toivommekin, että voit osaltasi sitoutua näihin arvoihin ja edistät niiden mukaista toimintaa omassa tehtävässäsi.

Tarjoamme

Tarjoamme tehtävään valittavalle henkilölle vakituisen kokoaikaisen työsuhteen. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävä tarjoaa mahdollisuuden päästä tukemaan lahjakkaiden ja motivoituneiden opiskelijoiden kasvua näyttelijätaiteen ammattilaisiksi. Lisäksi se mahdollistaa oman taiteellis-teknisen ja tutkimuksellisen toiminnan osana koulutusta ja esittävien taiteiden tutkimusta. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän vaativuustaso sijoittuu palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkan osaa, joka määräytyy valittavan henkilön kokemuksen ja suoriutumisen mukaisesti. 

Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksille sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä (www.tuni.fi/toihin).

Hakuohjeet

Jätä hakemus tehtävään oheisen linkin kautta 7.4.2022 klo 23.59 mennessä. Liitä hakemukseen seuraavat dokumentit pdf -muodossa suomeksi tai englanniksi:

 • Lyhyt hakukirje, jossa kuvaat työkokemustasi ja osaamistasi tehtävän kannalta
 • CV

Lisätietoja:

Professori Pauliina Hulkko, pauliina.hulkko (a) tuni.fi, puh. +358 50 318 7123

Application period starts: 2022-03-10 15:30Application period ends: 2022-04-07 23:59

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. www.tuni.fi

We are looking for a studio master to support the teaching delivered in the Degree Programme in Theatre Arts and its multidisciplinary artistic research activities.  

The Degree Programme in Theatre Arts is administered by the Communications Sciences Unit in the Faculty of Information Technology and Communication Sciences at Tampere University. The programme provides students with multidisciplinary education in the actor’s art at the BA and MA levels. In addition, doctoral education is provided and research is conducted within the framework of the degree programme.

The Degree Programme in Theatre Arts provides students with research-based teaching that places  a special emphasis on the art of acting and performance, as well as their changing operational environments. Our students practice the different fields, methods and techniques of acting and explore them in a variety of historical, cultural and philosophical contexts. They also make performances as a part of their studies. 

Job description

The studio master will provide technological and artistic support to education in theatre arts and artistic research. The duties will include: 

 • Operating stage technology: Video, lighting and sound technology, possible new stage technologies and their interoperability. Maintenance and operation of theatre equipment at the student theatre Teatterimonttu and in rehearsal rooms and other temporary performance environments in collaboration with a team. Providing technical support in other teaching facilities
 • Operating and planning the equipment and software used in the delivery of virtual teaching and virtual performances. 
 • Artistic design during performance projects. 
 • Participating in national and international projects relating to education in theatre arts and multidisciplinary artistic research, conducted in collaboration with internal and external partners, collaborative networks and stakeholders. 
 • Collaborating with stakeholders in the audio-visual industry.

Requirements

 • An applicable bachelor’s degree in lighting and sound design or performance and theatre technology. 
 • Diverse work experience in the field of performing arts.
 • An in-depth understanding of stage technology, especially video design and stage lighting.
 • Practical experience of the procurement, maintenance and use of stage technology and equipment. 
 • Strong interaction and collaboration skills.
 • Good oral and written proficiency in Finnish or English.

The following qualities will be considered an advantage

 • Master’s degree in stage lighting and video design or sound design.
 • Experience of using (and developing) remote technologies. 
 • Experience of developing performance technology and facilities from the perspective of teaching.
 • Flexible approach to work.
 • Other language skills.

Tampere University is a unique, multidisciplinary and boldly forward-looking, evolving community. Our values are openness, diversity, responsibility, courage, critical thinking, erudition, and learner-centredness. We hope that you can embrace these values and promote them in your work.

We offer

We will offer the successful candidate a permanent, full-time position at Tampere University. A trial period of six months will apply. The role of studio master will offer you the opportunity to support the growth of talented and motivated students to become professional actors. In addition, you will be able to undertake your own technical, artistic and research activities as a part of our education and research. 

The studio master’s salary will be based on the Finnish University Salary System. The position is assigned to the job requirement level 8 (other staff). In addition to a job-specific pay component, our staff receive performance-based pay that depends on their experience and professional performance. 

As a member of staff at Tampere University, you will enjoy a range of competitive benefits, such as a flexible work schedule, a variety of affordable food and drink outlets across our campuses and a personal fund to spend on sports and cultural activities in your free time. Read more about working at Tampere University (https://www.tuni.fi/careers).

How to apply

Please click the link provided to submit your application by 7 April 2022 (23:59 EEST / 20:59 UTC). Upload the following documents in PDF format (written either in Finnish or in English) to your application:

 • A brief cover letter where you describe your work experience and relevant competencies
 • Your CV.

Inquiries:

Professor Pauliina Hulkko, pauliina.hulkko (a) tuni.fi, tel. +358 50 318 7123

Sinua voisi kiinnostaa

Ilmoitukset Työpaikat Jobb Job Opportunities