14.06.2022

Teatteripedagogiikan perusteet 25 op

Tampereen kesäyliopisto järjestää syksystä 2022 alkaen B.A., FM, näyttelijä ja ohjaaja Hilkka Hyttisen johdolla Teatteripedagogiikan perusteet 25 op (TaiY) -opintokokonaisuuden.
 

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
 

Koulutuksen maksaminen

Opintokokonaisuuden hinta 890 €, sis. Taideyliopiston rekisteröintimaksun 50 €. Koulutus laskutetaan kahdessa erässä, syksyllä 2022 ja alkuvuodesta 2023. 

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haku alkaa 20.6.2022 ja päättyy 21.8.2022. Viimeinen peruutuspäivä on 21.8.2022, jonka jälkeen hakemus muuttuu sitovaksi.

Koulutuksen yleiskuvaus ja tavoitteet

Teatteripedagogiikan perusteet opintokokonaisuudessa tutustutaan teatteriin, sen oppimiseen ja opettamiseen eri näkökulmista. Koulutuksen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännön taitoja. Teatteripedagogisten perustaitojen lisäksi koulutuksessa painottuu teatterin eri osa-alueet sekä pedagogiseen vuorovaikutukseen liittyvien kysymysten pohtiminen suhteessa teatteriin ruumiillisena ja sosiaalisena taidemuotona.

Opetus on pääosin toiminnallista ja kokemuksellista. Pedagoginen näkökulma kulkee mukana kaikissa jaksoissa. Itsenäinen opiskelu: kokemuksen reflektointi, lukeminen ja kirjoittaminen on tärkeä osa oppimista. Lähiopetusjaksojen välissä on omatoimista työskentelyä ja välitehtäviä. Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä oppimisen edistymisen kannalta.

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus kahdelle lukukaudelle, päättyen 31.7.2022. 

Tavoitteet

• opiskelija kehittää ymmärrystään teatterista opetettavana aineena
• opiskelija tunnistaa ja kehittää omaa henkilökohtaista suhdettaan teatteriin ja omaan ilmaisuunsa  
• opiskelija oppii tekemään havaintoja ja tulkintoja esityksistä niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissakin
• opiskelija rakentaa käsitystään teatterista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa, sekä oppii viemään teatteria erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkeen

Kohderyhmä: Opettajat, varhaiskasvattajat, nuoriso- ja sosiaalityöntekijät, harrastajaryhmien vetäjät ja muut teatterista ja teatteriopetuksesta kiinnostuneet.  

Edeltävät opinnot: Aikaisempia teatteriopintoja ei vaadita, mutta jonkinlainen kokemus teatterista on tarpeen.

Opettajat

Kokonaisuuden vastuuopettajana toimii filosofian maisteri, Bachelor of Arts, teatteri-ilmaisunopettaja ja teatteriohjaaja Hilkka Hyttinen.
Muita opintojen opettajia ovat:

  • Virpi Koskela, filosofian tohtori, yhteisökouluttaja, teatteri-ilmaisunopettaja
  • Sirke Lääkkölä, filosofian maisteri, Master of Arts, ammatillinen opettaja
  • Raisa Foster, filosofian tohtori, tanssipedagogiikan dosentti, sosiaalipedagogiikan, erityisesti taiteellisen tutkimuksen ja työotteen dosentti
  •  Jarmo Skön, teatteri-ilmaisunohjaaja (YAMK), sosiaalisen sirkuksen ohjaaja, tanssi-innostaja
  • Tuukka Huttunen, teatteritaiteen maisteri, näyttelijä, käsikirjoittaja, teatterinjohtaja Teatteri Siperia. Luento näyttelijäntyöstä.
  • Vierailevia opettajia

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa Tampereen kesäyliopistosta koulutuskoordinaattori Jere Salo, jere.salo[ät]tampeenkesayliopisto.fi, puh 0400 818 229. Hilkka Hyttinen, hyttinen.hilkka[ät]gmail.com

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

Lue lisää Teatteripedagogiikan koulutuksesta täältä

Lisäksi elokuussa Tampereen kesäyliopistossa järjestetään Klovnerian jatkokurssi 2 op (TaiY) Taina Mäki-Ison vetämänä.
Lue lisää Klovnerian jatkokurssista täältä