20.08.2020

tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto etsii Teatterityön yliopiston lehtoria (Näyttelijäntaide)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Etsimme nyt teatterityön yliopistonlehtoria (näyttelijäntaide) määräaikaiseen tehtävänä ajalle 1.1.2021-31.12.2025

Tehtävä sijoittuu teatterityön tutkinto-ohjelmaan (Näty), joka on osa informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa sijaitsevaa viestintätieteiden yksikköä. Teatterityön tutkinto-ohjelmassa järjestetään näyttelijäntaiteen monialaista koulutusta kandidaatti- ja maisteritasoilla. Lisäksi tutkinto-ohjelmassa tehdään esiintymiseen ja näyttelijäntaiteeseen liittyvää jatkokoulutusta ja niitä koskevaa tutkimusta.

Teatterityön tutkinto-ohjelman opetuksessa taiteellinen, ammatillinen ja yhteiskunnallinen näkökulma kohtaavat. Opetus perustuu taiteelliseen tutkimukseen, jonka painoalueet ovat näyttelijäntaide ja esiintyminen sekä niiden alati muuttuvat toimintaympäristöt. Opetuksessa harjoitellaan käytännössä näyttelijäntaiteen eri ilmaisualueita, muotoja ja tekniikkoja ja tarkastellaan näitä erilaisissa historiallisissa, kulttuurisissa ja filosofisissa viitekehyksissä. Lisäksi opetuksessa tehdään esityksiä. Opetuksessa huomioidaan taiteilijalle tulevaisuudessa asettuvat vaatimukset ja rakennetaan opiskelijalle perustaa jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Tehtävänkuvaus

Yliopistonlehtorin tehtävänä on opettaa näyttelijäntaidetta laaja-alaisesti teatterityön tutkinto-ohjelmassa kandidaatti- ja maisteritasoilla. 

Lisäksi tehtäviin kuuluu: 

 • suunnitella ja kehittää teatterityön koulutusta ja opetusta yhteistyössä muun henkilöstön kanssa,
 • suunnitella ja kehittää tutkinto-ohjelmassa harjoitettavaa tutkimusta ja taiteellista toimintaa,
 • ohjata ja tarkastaa opinnäytteitä molemmilla tutkintotasoilla,
 • osallistua opiskelijavalintaan,
 • osallistua opetussuunnitelmaan sisältyviin taiteellisiin projekteihin,
 • opinto-ohjaus,
 • seurata ja harjoittaa oman alansa taidetta ja/tai tutkimusta,
 • edistää tutkinto-ohjelman yhteistyötä yliopiston muiden tutkinto-ohjelmien sekä alan muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa,
 • suunnitella ja toteuttaa jatkuvan oppimisen hankkeita.

Edellytykset

Määräaikaiseen yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään

 • Ylempää korkeakoulututkintoa teatteritaiteen alalta.
 • Taiteellista pätevyyttä ja käytännön perehtyneisyyttä teatteriin näyttelijänä. Taiteellinen pätevyys muodostuu taiteellisista ansioista, koulutuksesta ja työkokemuksesta. Eduksi katsotaan opetusalaan liittyvä erityisosaaminen sekä tutkimus.
 • Erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
 • Erinomaista suomen ja hyvää englannin kielen taitoa; mikäli hakija ei hallitse suomen kieltä, edellytetään halukkuutta opiskella suomea.
 • Suomenkielisen teatterikentän tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtävää täytettäessä otetaan huomioon hakijan taiteelliset ja opetusansiot sekä työkokemus teatterissa ja muissa esiintyvien taiteiden toimintaympäristöissä. Yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset ansiot ja opetuskokemus otetaan huomioon yliopistonlehtoria valittaessa.

Tarjoamme

Tarjoamme tehtävään valittavalle henkilölle viiden vuoden määräaikaisen työsuhteen ajalle 1.1.2021-31.12.2025 taiteellisesti ja tieteellisesti kunnianhimoisessa yhteisössämme. Tehtävä tarjoaa mahdollisuuden päästä tukemaan lahjakkaiden ja motivoituneiden opiskelijoiden kasvua näyttelijätaiteen ammattilaisiksi sekä hyvät mahdollisuudet myös oman taiteellisen tai tieteellisen toiminnan harjoittamiseen Tampereen ylipistossa toimivan tutkivan teatterityön keskuksen T7 yhteydessä. Tampereen yliopisto tarjoaa opetuspainotteisissa tehtävissä työskenteleville hyvät mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen pedagogisen kouluttautumisen ja erilaisten opetushenkilöstölle suunnattujen verkostojen ja tapahtumien kautta. Yliopisto tarjoaa myös kielikoulutusta ja mahdollisuuksia suomen kielen opiskeluun. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti ja tyypillinen aloituspalkka tehtävässä on 4100-4600 euroa. Palkka voi olla myös korkeampi riippuen valittavan henkilön kokemuksesta ja suoriutumisesta. 

Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksille sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä (www.tuni.fi/toihin).

Kahden suuren järven välissä sijaitseva Tampere on Suomen toiseksi suurin kaupunkialue ja Pohjoismaiden suurin sisämaa kaupunki. Luonto on lähellä kaikkialla Tampereella ja tämä yhdessä vahvan teollisuusperinteen ja aktiivisen kulttuurielämän kanssa tekevät Tampereesta ainutlaatuisen elinympäristön elää ja työskennellä. Lisätietoja Tampereesta on osoitteessa VisitTampere.

Hakuohjeet

Jätä hakemus tehtävään oheisen linkin kautta 13.9.2020 klo 23.59 EEST, GMT + 3/20.59 UTC mennessä. Hakemukseen liitetään seuraavat dokumentit pdf -muodossa suomeksi tai englanniksi:

 • Lyhyt hakukirje, josta ilmenevät mm. hakijan akateemiset ansiot ja työkokemus sekä kuvaus siitä, miten hakija soveltaisi osaamistaan tehtävässä (max. 2 sivua);
 • CV Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisesti
 • Taiteellinen portfolio, jossa luettelo viidestä (5) tehtävän näkökulmasta merkittävästä taiteellisesta julkaisusta sekä linkki kahteen (2) viiden vuoden sisällä tehtyyn taiteelliseen työhön;
 • Opetusportfolio (Tampereen yliopiston ohjeistuksen mukainen);
 • Kopiot tutkintotodistuksista.

Hakuprosessiimme kuuluu jatkoon valittujen henkilöiden osalta henkilökohtaiset haastattelut sekä opetusosaamisen arviointi, joka sisältää opetusnäytteen.  Voit lukea lisää siitä, miten arvioimme opetusosaamista, täältä.

Lisätietoja:

Professori Pauliina Hulkko, pauliina.hulkko@tuni.fi, puh. +358 50 318 7123

Lue lisää ja tee hakemus

Sinua voisi kiinnostaa

Ilmoitukset Työpaikka