25.11.2020

tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston Teatterityön koulutus

Teatterityön tutkinto-ohjelma on viisivuotinen näyttelijän ammattiin valmistava näyttelijäntaiteen koulutus. Se jakaantuu kolmivuotisiin, ilmiöpohjaisesti jäsentyviin kandidaatin opintoihin sekä kaksivuotisiin maisterin opintoihin, joiden aikana opiskelija tutkii näyttelijäntaiteen keinoin yhtä tai useampaa valitsemaansa ilmiötä tai aihepiiriä.

Nätyllä opiskelee kerrallaan kaksi vuosikurssia. Opiskelijavalinnat järjestetään joko joka toinen tai kolmas vuosi. Seuraavat valintakokeet järjestetään keväällä 2021. Hakemus tehdään sähköisesti opintopolku.fi-järjestelmässä 7.1.-20.1.2021 klo 15 mennessä.

Lisätietoja ensi kevään opiskelijavalinnoista löydät täältä.

Sinua voisi kiinnostaa

Ilmoitukset Koulutukset