12.01.2016

Tampereen Työväen Teatteri irtisanoo tai osa-aikaistaa 18 työntekijää


Tampereen Työväen Teatterin marraskuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen taustalla ovat valtion tuen merkittävä, pysyvä lasku ja yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisen vaikutus teatterin lipunmyyntiin. TTT:n kohdalla julkisen rahoituksen menetykset ovat erityisen suuret, koska teatterin julkinen rahoitus painottuu valtion tukeen.

Neuvottelut koskivat teatterin koko henkilöstöä. Teatterissa työskentelee tällä hetkellä noin 135 vakituista ja 80 tilapäistä työntekijää.

Talouden sopeuttamiseksi teatterin toimintoja uudelleen organisoidaan ja tuotantoja vähennetään. YT-neuvottelujen tuloksena yhteensä 18 henkilöä irtisanotaan tai osa-aikaistetaan. Osa talouden tasapainottamisen edellyttämistä säästötoimenpiteistä toteutetaan eläköitymisten kautta ja lomautuksilla.

Tamperen Työväen Teatterin tiedote

Yle.fi: Tampereen Työväen Teatteri irtisanoo 13 ja osa-aikaistaa 5 työntekijää