Tavoitteista eli TINFO aloitteentekijänä

TINFOn tavoitteena on saada suomalainen alati monimuotoistuva ja -kulttuuristuva, genrerajat ylittävä teatterikenttä osaksi eurooppalaisia vierailunäyttämöitä, residenssikeskuksia ja monimuotoisia, taiteellisia riskejä kaihtamattomia tuotantoalustoina toimivia festivaaleja. Tätä kautta tavoitetaan myös uusia eurooppalaisia yleisöjä sekä kohdataan kansainvälisesti verkottunut esitysagentuurikenttä ja uudistuva tuotantokulttuuri.
 
Kansainvälisyys toimii luontevana teatterin tuotekehitysalustana. Kansainväliset yhteistuotannot synnyttävät uutta osaamista ja taidepääomaa. Kustannuksia ja taloudellista riskiä jaetaan ja laajempaa yleisöpohjaa haetaan. Yhteisöllisyys, saavutettavuus ja inkluusio lisääntyvät. Päivittyvä asiantuntijuus ja jatkuva kehittämisote mahdollistavat osaamisen kehittämisen ja ylläpitävät kansainvälistymispalveluiden tasoa.
 
TINFOn kansainvälisen liikkuvuuden eetos on olla mahdollistaja ja välittäjä. Tulevaisuudessa TINFOlla voi olla rooli myös proaktiivisena tuottajatahona ideoimalla katselmuksia ja yhteistuotantoja ulkomailla.
 
Kaikkia teatteriviennin eri muotoja on tuettava. Taiteellisen osaamisen vienti työllistää ohjaajia ja työryhmiä, yhteistuotannot laajentavat tuottajaosaamista, esitysvienti pidentää tuotantojen elinkaaria, näytelmien ja esityskonseptien levitys on ajattelun vaihtoa ja yhteisöllisen asiantuntemuksen lisäämistä. Asiantuntijavierailut synnyttävät uutta yhteistyötä yli rajojen. Katselmukset kotimaassa ja ulkomailla ovat kohtaamispaikkoja, joissa yhteinen jaettava vahvistaa olemassa olevia verkostoja. 

Sinua voisi kiinnostaa

Kansainvälisyys TINFO Strategiat