Nätyn Vvedenski

Teatteri liikkuu ja liikuttaa!

Suomalaisen teatterin kansainvälisen liikkuvuuden tavoiteohjelma ja toimenpide-ehdotuksia.

Suomalainen teatteri kansainvälistyy entisestään yhteistuotantojen ja muiden yhteistyömuotojen, residenssitoiminnan ja EU-hankkeiden ansiosta ja suomalaista teatteria kohtaan tunnetaan kasvavaa kansainvälistä kiinnostusta. Kansainvälinen liikkuvuus tarjoaa teatterintekijöille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja vahvistaa yhteisöllisiä verkostoja.

Kansainvälisyys on keskinäistä dialogia, molemminpuolista vuorovaikutusta, joka avartaa teatteria. Kansainvälisyys on teatterin voimavara ja yksi keino uudistua. Myös kulttuurin rakenteita uudistetaan ja alalle etsitään uusia rahoitusratkaisuja. Tuotanto- ja yritysrakenteet muuttuvat, ja yhteistyö ja monen osatoimijan yhteisrahoitus lisääntyvät entisestään.

Tässä ohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla voidaan helpottaa ja lisätä alan taiteilijoiden, näytelmien ja esitysten liikkuvuutta. Tavoitteena on varmistaa esittävien taiteiden – erityisesti teatterin liikkuvuuden, kansainvälisen vaihdon ja viennin tuki ja riittävät resurssit ja osaaminen myös tulevaisuudessa.

Liikkuvuusvinkkejä, budjettiesimerkkejä, apurahatietoa ja sopimusmalleja löydät muilta TINFO-sivuilta.

Kansainvälisen liikkuvuuden opaspaketti.
Neuvontaa, mentorointia, kehittämistä.

Also in English. Toolkit for Theatre Production and Mobility.