19.06.2018

Täyttöasteet 2017

Teatteri on säilyttänyt asemansa digiaikana

Yleisö katsoo kotimaista – Teatteritilastot 2017 ilmestyneet


Suomalaisen teatterin kotimaisuus jatkuu vahvana. Se näkyy erityisesti katsojamäärissä; yleisö katsoo mielellään kotimaista draamaa ja uusia esitysmuotoja. Kotimainen ohjelmisto keräsi lähes 1,5 miljoonaa katsojaa (1 486 563), 261 000 katsojaa enemmän kuin edelliskaudella. Tämä käy ilmi Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) julkaisemista Teatteritilastoista 2017. 

Teatterit tekivät entistä enemmän yleisötyötä. Katsojat kohtasivat monimuotoista elävää esittämistä, usein itse osallistujana. Yleisötyöhön osallistui 334 603 ihmistä. 

Näytäntökaudella 2016-2017 valtionosuusteattereissa (46 kpl; ei sisällä vos-tanssiryhmiä ja -tuotantokeskuksia) ja Suomen Kansallisteatterissa 63 % lipuista myytiin kotimaisiin teoksiin (1 164 651 myytyä lippua). Rahoituslain ulkopuolisten toimijoiden (74 tilastoitua toimijaa) ohjelmiston kotimaisuusaste oli vieläkin korkeampi, 91 % (321 912 myytyä lippua). Ohjelmistosuosikeista valtaosa oli kotimaisia teoksia ja uusien kotimaisten teosten kantaesityksiä oli paljon. Perinteisen draaman rinnalle tulleet moninaiset uudet esitysmuodot, joita rahoituslain ulkopuolisella kentällä tehtiin, olivat pääasiassa kotimaisia kantaesityksiä. Ne ovat nyt ensimmäisen kerran mukana ohjelmiston kotimaisuuden tarkastelussa.

Koko esittävän taiteen kenttä (teatteri 74 %, tanssi 11 %, sirkus 10 % ja ooppera 4 %) keräsi yhteensä 3,7 miljoonaa käyntikertaa, 20 875 esitykseen. Teatteri (vos-puheteatterit, Suomen Kansallisteatteri ja rahoituslain ulkopuoliset toimijat) keräsi katsojia 2,8 miljoonaa.

Puheteatterissa katsojamäärät nousivat 7 % edelliskaudesta. Suurissa ja keskisuurissa teattereissa (lähinnä kaupunginteatterit ja Suomen Kansallisteatteri) katsojia oli 122 500 edelliskautta enemmän (7 %). Rahoituslain ulkopuolisella kentällä katsojia oli myös 7 % enemmän (27 700 katsojaa). Suurten näyttämöiden yleisömenestykset tai vastaavasti -flopit näkyvät suoraan katsojatilastoissa. Nousua selittää suurelta osin Helsingin Kaupunginteatterin ja Suomen Kansallisteatterin kasvaneet katsojaluvut, mutta myös teattereissa pääkaupungin ulkopuolella myytiin lippuja aiempaa enemmän. Ilahduttavasti teattereiden päänäyttämöiden täyttöasteet nousivat 68,2 %:iin.

Kotimaisella draamalla on vankka asema, mutta samanaikaisesti ohjelmistoissa näkyivät myös draamanjälkeisyys ja yhteisöteatterin eri muodot. Esityksiä tehtiin yhä enemmän varsinaisten teatteritilojen ulkopuolella perinteisiä teos- ja esityskonsepteja kyseenalaistaen. Yhteisöteatterissa yleisöstä on tullut entistä useammin kanssatekijä. Vuorovaikutteisuuteen ja osallistavaan katsojasuhteeseen perustuvissa esityksissä ei tavoitella korkeita katsojamääriä.

Teatterit ovat jatkaneet saavutettavuuden esteiden purkamista. Yleisötyötä tehtiin entistä enemmän ja monimuotoisemmin. Katsojat kohtasivat elävää esittämistä aiempaa useimmin muissa muodoissa kuin tarkkarajaisina esityksinä. Yleisötyöhön osallistuneiden määrät kasvoivat, samoin yleisötyön suhteellinen osuus teattereiden toiminnasta. Kansalaisten silmissä yleisötyöllä luotu osallisuus vahvistaa teatterin oikeutusta ja mataloittaa kynnystä tulla teatteriin esityksiä katsomaan.

________________________

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) kokoamat Teatteritilastot 2017 on ilmestynyt. Teatteritilastoihin sisältyvät 57 valtionosuuslainsäädännön piiriin kuuluvaa teatteria (nk. vos-teatterit; luku sisältää vos-tanssiryhmät ja -tuotantokeskukset), Suomen Kansallisteatteri ja Suomen Kansallisooppera, rahoituslain ulkopuolisia toimijoita on tilastoituna 74. Teatteritilastot antavat kuvan teattereiden taloudesta, henkilöstöstä, ohjelmistosta, esityskerroista, vierailuesityksistä ja yhteistuotannoista. Tilastot sisältävät myös tietoa mm. teatterin alueellisesta saavutettavuudesta, sukupuolittuneisuudesta ja kansainvälisestä liikkuvuudesta. Tilastojen aikasarjoista näkyy pitkän aikavälin kehityskulkuja. 

Teatteritilastot 2017 sekä lisätietoa ja materiaaleja: www.tinfo.fi/tilastot

Teatterin tunnuslukuja 2017: https://www.tinfo.fi/fi/Teatterin_tunnuslukuja_2017

 

Teatteritilastot

• antavat yleiskuvan teattereiden toimintojen volyymista ja voimavaroista

• tekevät näkyväksi ja julkiseksi sitä, mitä toimialalla tehdään ja mitä julkisella ja omarahoituksella saadaan aikaan

• tuottavat aineistoa teattereiden rahoitus- ja henkilöstörakenteen, ohjelmistojen ja katsojien vertailuun

• antavat pohjaa teattereiden itsearviointiin ja vertaisarviointiin

• tarjoavat argumentteja teatterin julkisen tuen merkitykselle ja teatterin vaikuttavuudelle

 

Tiedustelut:

TINFO / johtaja Hanna Helavuori, +358 44 3631722 hanna.helavuori(a)tinfo.fi tai

tilastonlaatija Piia Volmari, +358 50 35365883, piia.volmari(a)tinfo.fi