05.05.2022

Palkkatilastot 2021 - Kansikuva

Teatterialan palkkatilastot 2021

Vos-teatterit ja Suomen Kansallisteatteri

Palkkatilastoissa ovat mukana kaikki Vos-teatterit ja Suomen Kansallisteatteri eli yhteensä 58 teatteria; 47 puheteatteria ja 11 tanssiryhmää ja -tuotantokeskusta.

Keskiansioissa on pohjana säännöllisen työajan kuukausiansio, johon sisältyvät iltatyölisät, lauantai-illan korvaukset, yötyölisät, sunnuntaikorvaukset, esityslisät sekä mahdolliset muut lisät (mm. vanhan esityskorvausjärjestelmän lisät, muut järjestelyerät) sekä luontaisetujen raha-arvo marraskuussa 2021. Tilastoinnissa käytettävään säännöllisen työajan kuukausiansioon eivät sisälly lomarahat tai kertaluonteiset palkkaerät.

Teatterialan keskiansio oli marraskuussa 2021 3101,72 €/kk, naisilla 3019,50 €/kk ja miehillä 3182,66 €/kk. Naisten keskiansio oli 163,16 € alhaisempi kuin miesten. Naisten ja miesten välinen ero oli pienin taiteellisen henkilöstön kohdalla, 35,55 €.

Taiteellisen henkilöstön keskiansio oli 3248,83 €/kk, teknisen 2768,38 €/kk, hallinnollisen 2964,51 €/kk ja johtajien 4676,32 €/kk. Teknisen henkilöstön keskiansio ilman mestareita oli 2684,91 €/kk.

Teatterialan marraskuun 2021 kuukausiansioiden mediaani oli 2994,64 €.

Suurissa ja keskisuurissa teattereissa keskiansio oli 3109,94 €/kk, ryhmissä ja pienteattereissa 3125,70 €/kk ja tanssiryhmissä ja -tuotantokeskuksissa 2927,58 €/kk.

Vertailu vuoden 2020 keskiansioon osoittaa nousua teatterialalla tapahtuneen 1,7 %, 53,06 €/kk keskimäärin.

Palkkatilastoissa mukana olevan päätoimisen henkilöstön kokonaismäärä marraskuussa 2021 oli 1929 työntekijää (2020: 1896), naisia 957 (2020: 938) ja miehiä 972 (2020: 958). Taiteellista henkilöstöä oli 589 (2020: 581) ja teknistä jonkin verran enemmän, 851 (2020: 839) työntekijää.

Työntekijöiden keski-ikä oli 46,7 vuotta; naisilla 46,4 ja miehillä 46,9 vuotta. Suurissa ja keskisuurissa teattereissa keski-ikä oli 47,2 vuotta, ryhmissä ja pienteattereissa 44,6 ja tanssiteattereissa 39,2 vuotta.

Lue lisää

Sinua voisi kiinnostaa

Tilastot Uutiset