Teatterialan palkintoja

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) ja muut teatterialan järjestöt palkitsevat alalla ansioituneita tekijöitä omilla palkinnoillaan. Tältä sivulta saat tietoa sekä tiedossa olevista seuraavista tapahtumista, joissa palkintoja jaetaan että perusinfon alan palkinnoista ja muista huomionosoituksista.

Thalia-juhla ilman juhlaa vuonna 2021

Esittävien taiteiden alan palkinnot jaetaan maanantaina 26.4.2021. Koronatilanteesta johtuen palkitsemisjuhlaa ei järjestetä, mutta yhteensä 12 järjestöä jakaa 20 palkintoa.
Lue lisää Teatterijärjestöjen Keskusliiton verkkosivulta.

Osa palkinnoista jaetaan joka vuosi, osa harvemmin. Esimerkiksi TINFO jakaa kolmea palkintoaan joka toinen vuosi. Vuonna 2021 jaetaan Vuoden esityksen Thalia-palkinto ja TINFO-palkinto. Seuraavan Silmänkääntäjän saaja selviää vuonna 2022. 

Alla olevasta listauksesta löydät yleistä tietoa teatterialan järjestöjen myöntämistä palkinnoista ja tunnustuksista.

Sivun lopusta pääset katsomaan menneitä palkintojenjakotilaisuuksia ja palkittuja.

Teatterialalla jaossa olevia palkintoja

TINFO jakaa kolmea palkintoa eri syklissä. Viime vuodet näitä kolmea on jaettu joka toinen vuosi vuorotellen. Vuonna 2021 ovat vuorossa TINFO-palkinto ja Vuoden esityksen Thalia-palkinto. 

TINFO-palkinto

TINFO-palkinnolla palkitaan teatteritiedon tuottajia, tiedottajia, toimittajia, kriitikoita, alan tutkijoita tai uudenlaisia hankkeita ja nostaa esille parhaita käytäntöjä teatteria koskevassa viestinnässä. Palkintoehdokas voi olla yksityishenkilö, työryhmä, hanke, teatteri tai muu yhteisö, joka on toimitus-, tiedotus- tai tutkimustyöllään syventänyt teatteritaiteen tuntemusta. TINFO-palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010 ensimmäisen Thalia-gaalan yhteydessä.

TINFO-palkinnon saaneita


Thalia-palkinto

Thalia-palkinnon tarkoituksena on palkita yhteiskunnallista keskustelua herättävä, uusia yleisöryhmiä houkutteleva, kansainvälisesti menestynyt tai muuten erityisen ansioitunut esitys, ja siten synnyttää keskustelua teatteritaiteen merkityksestä. Palkinnon voi saada mikä tahansa pääasiassa suomalaisten teatterintekijöiden tuottama esitys. Vuoden esitys voi olla teatteria, tanssia, sirkusta, esitystaidetta tai näitä yhdistelevä esitys. Thalia-palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010 ensimmäisen Thalia-gaalan yhteydessä.

Thalia-palkinnon saaneita


Silmänkääntäjä-palkinto

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) perusti vuonna 1998 Silmänkääntäjä-palkinnon, jota aluksi jaettiin joka toinen vuosi Maailman teatteripäivänä valtakunnallisessa juhlassa. Palkinnon kautta TINFO haluaa nostaa esiin mahdollisimman monipuolisesti sitä työtä, jota teattereissa tehdään maan teatteritaiteen hyväksi.

Silmänkääntäjä-palkinnon nimi muistuttaa ensimmäisestä suomenkielisestä näytelmästä, Pietari Hannikaisen Silmänkääntäjästä, mutta samalla se viittaa teatteritaiteen ominaispiirteisiin toden ja fiktion, katsojan ja esiintyjän väliseen vuorovaikutussuhteeseen, teatterin taikaan ja vetovoimaan.

Silmänkääntäjiä voi löytyä mistä tahansa teatterin ammattikunnasta. He ovat henkilöitä, jotka omassa tehtävässään ja omalla alueellaan ovat vaikuttaneet ilahduttavasti teatterin esitystoimintaan, työn laatuun tai imagoon. Palkintoja voidaan myöntää useampia kerrallaan eikä elämäntyönkään palkitseminen ole kokonaan pois suljettu.

TINFO nimeää uuden palkintoraadin jokaista palkitsemiskertaa varten. Raati ottaa vastaan teatterialalta tulleita ehdotuksia, mutta ei ole sidottu niihin.

Silmänkääntäjä-palkinnon saaneita

Muita palkintoja ja tunnustuksia

Elämäntyöpalkinto

Tavoitteena on palkita aktiivisesti toimiva henkilö koko urastaan. Palkinto myönnetään sellaiselle yhä elossa olevalle henkilölle, joka on tuonut jotain erityistä koko Suomen teatterikentälle, nauttii laajaa oman alan arvostusta ja on taiteellisesti korkeatasoinen tekijä. Palkintoa jaettaessa otetaan huomioon teatterin eri ammattikunnat.

Palkinnon jakoi Thalia-gaala -toimikunta vuosina 2010-2013.


Kiitos kotimaisesta näytelmästä

Vuodesta 1975 lähtien Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat on luovuttanut Kiitos kotimaisesta näytelmästä -adressin teatterille, jonka ohjelmistossa on ollut paljon kotimaisia näytelmiä.

Palkinnon jakaa Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry.
www.sunklo.fi


Lasten ja nuorten teatteripalkinto

Tavoitteena on palkita erityisen ansioitunut teko lasten- tai nuortenteatterin saralla. Palkinto myönnetään suomalaisessa ammattiteatterissa toteutetulle lasten- tai nuortenteatteriin liittyvälle teolle, esimerkiksi: esitys, ohjaus, näyttelijä, visuaalinen suunnittelu, käsikirjoitus, musiikki, projekti tai muu hanke.

Palkinnon jakavat Suomen Teatterit ry ja Kansainvälinen lasten- ja nuortenteatterijärjestö Suomen Assitej ry.
www.suomenteatterit.fi
www.assitej.fi


Lea-palkinto

Tavoitteena on edistää näytelmäkirjallisuuden arvostusta ja tunnettavuutta. Palkinto voidaan myöntää Suomessa gaalaa edeltävänä vuonna kantaesitetylle kotimaiselle näytelmälle, joka on saanut ensi-iltansa suomalaisessa ammattiteatterissa suomen, ruotsin tai saamen kielellä.

Palkinnon jakaa Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry.
www.sunklo.fi


Nyckelpriset/Avainpalkinto

Det utdelas till en person, grupp eller organisation som fördomsfritt arbetat för kulturell mångfald och kommunikation över gränser, och därigenom främjat öppenhet och jämlikhet inom scenkonsten. Priset kan ges för ett längre engagemang eller en enskild gärning.

Pristagaren utses av Cefistos styrelse.
www.cefisto.fi


Ohjaaja- ja dramaturgitunnustus

Tavoitteena on palkita ohjauksen ja dramaturgian alalla elämäntyön, turhan vähälle huomiolle jääneen työn tai yhteiskunnallisesti merkittävän työn perusteella. Palkinto voidaan myöntää myös yhteisölle tai tapahtumalle.

Palkinnon jakaa Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit STOD.
www.teme.fi/stod


Sirkuksen Lumo -palkinto

Tavoitteena on nostaa suomalaista sirkusalan tunnettavuutta. Palkinto myönnetään tunnustukseksi suomalaisen sirkustaiteen hyväksi tehdystä työstä. Se voidaan myöntää henkilölle, ryhmälle, esitykselle, tapahtumalle tai muulle teolle tai toiminnalle, joka on edesauttanut sirkustaiteen kehittämistä ja hyvinvointia.

Palkinnon jakaa Sirkuksen tiedotuskeskus.
www.sirkusinfo.fi


Säde-palkinnot

Säde-palkinto on vuosittain jaettava kunniapalkinto, jonka saajat SVÄV:n sekä LP:n hallitus valitsee jäsentensä ehdottamista ansioituneista suunnittelijoista.

Säde-palkinto -kategorioita on viisi: lavastussuunnittelu, pukusuunnittelu, valosuunnittelu, videosuunnittelu ja äänisuunnittelu.

https://www.teme.fi/fi/ajankohtaista-lp/teatterialan-sade-palkinnot-yhtenaistyvat/


Tanssin ja sirkuksen maineteko -palkinto

Tavoitteena on palkita henkilö tai yhteisö, joka vuoden aikana tehnyt tanssin alueella läpimurron, tai edistänyt tanssitaidetta näyttämöllä tai näyttämön ulkopuolella tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, tai ansioitunut pitkäaikaisella työllä tanssitaiteen hyväksi. Palkinto voidaan myös antaa taholle, joka on panostanut tanssiin koko elämänsä, mutta ei aikaisemmin ole saanut ansaitsemaansa tunnustusta.

Palkinnon jakaa Suomen tanssi- ja sirkustaitelijat STST.
www.teme.fi/stst


Voimavara- ja Yhteisvoima-palkinnot

Teatterialan Ammattilaisten perustamat palkinnot jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018. Voimavara myönnetään yksittäiselle teatterilaiselle, Yhteisvoima työporukalle.

Teatterialan Ammattilaiset TAM ry haluaa uusilla palkinnoilla kiinnittää huomiota työhyvinvointiin ja nostaa esiin tekijöitä, jotka rakentavat tervettä ja innostavaa työilmapiiriä ja ovat esimerkkinä muille.

Palkinnon jakaa Teatterialan Ammattilaiset TAM.
www.teme.fi/tam


Vuoden harrastajateatteri -palkinto

Tavoitteena on nostaa esiin suomalainen harrastajateatteri. Palkinto voidaan myöntää mille tahansa suomalaiselle harrastajateatterille, joka on osoittanut gaalaa edeltävänä toimintavuotena taiteellista kunnianhimoa sekä ollut paikkakuntansa henkinen vaikuttaja yleisön ja muun yhteistyön kautta.

Palkinnon jakavat Suomen Harrastajateatteriliitto ja Työväen Näyttämöiden Liitto.
www.shtl.fi
www.tnl.fi


Vuoden nukketeatteriteko -palkinto

Tavoitteena on nostaa esiin taiteellisesti tai taidepoliittisesti merkittävä, uusia yleisöryhmiä houkutteleva, innovatiivinen tai muuten erityisesti ansioitunut nukketeatteri, nukketeatteritaiteilija tai –tapahtuma. Palkinnon tavoittelijaksi hyväksytään mikä tahansa suomalainen nukketeatteri, nukketeatterin tekijä, -tutkija,  -ryhmä, yksittäinen produktio tai taidepoliittinen vaikuttaja. Se voidaan myös myöntää henkilölle tai instituutiolle, jonka toiminta on nukketeatteritaiteen näkökulmasta merkittävä.

Palkinnon jakaa Suomen Unima ry.
www.unima.fi


Vuoden teatteri

Tavoitteena on nostaa esiin suomalainen teatterivalio. Palkinto myönnetään suomalaiselle teatterille, jonka toiminnassa gaalaa edeltävänä vuonna on ollut taiteellista kunnianhimoa ja onnistumista. Teatteri on oman paikkakuntansa henkinen vaikuttaja niin yleisön kuin työyhteisönsä ja organisaationsakin kautta.

Vuoden teatteri on valittu vuodesta 1997 lähtien.

Palkinnon jakaa Suomen Teatterit ry.
www.suomenteatterit.fi


Vuoden teatterinäyttelijä -palkinto

Tavoitteena on edistää suomalaisten näyttelijöiden arvostusta ja tehdä heitä tunnetuksi. Palkinto myönnetään suomalaiselle ammattinäyttelijälle. Vuoden teatterinäyttelijä valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2010.

Palkinnon jakaa Suomen Näyttelijäliitto.
www.nayttelijaliitto.fi


Vuoden teatteriteko -palkinto

Tavoitteena on nostaa esiin merkittävä taiteellinen, taidepoliittinen tai uutta luova teko. Palkinto myönnetään suomalaiselle teatterintekijälle, -tutkijalle, teatterille, yksittäiselle produktiolle ja sen jäsenille tai taidepoliittiselle vaikuttajalle. Se voidaan myöntää myös henkilölle tai instituutiolle, jonka toiminta on teatteritaiteen näkökulmasta merkittävä.

Vuoden teatteriteolla palkittiin ensi kerran jo vuonna 1977. Sen on historian saatossa myöntänyt välillä Teatteri-lehti.

Palkinnon jakaa nykyisin Teatterikeskus ry.
www.teatterikeskus.fi


Yleisön suosikkinäyttelijäpalkinto

Teatterit saivat lähettää NetTicket-palveluun ehdotuksensa vuoden suosikkinäyttelijäksi, joiden joukosta julkistettiin yleisön äänestämä vuoden suosikkinäyttelijä 2013. Palkinto jaettiin Thalia-gaalassa. Palkinnon jakoi NetTicket.


Palkintojenjakotilaisuuksia ja palkittuja:

 

Sinua voisi kiinnostaa

Palkinnot