Teatterialan palkintoja

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) ja muut teatterialan järjestöt palkitsevat alalla ansioituneita tekijöitä omilla palkinnoillaan. Tältä sivulta saat tietoa sekä tiedossa olevista seuraavista tapahtumista, joissa palkintoja jaetaan että yleistä tietoa teatterialan järjestöjen myöntämistä palkinnoista ja tunnustuksista.

Sivun lopusta pääset katsomaan menneitä palkintojenjakotilaisuuksia ja palkittuja.

Thalia-juhla seuraavan kerran vuonna 2023

Thalia-juhla on teatterialan yhteinen, lämminhenkinen iltajuhla, jossa jaetaan palkintoja teatterin, tanssin ja sirkuksen tekijöille. Juhlan järjestelyistä vastaa Teatterijärjestöjen Keskusliitto yhteistyössä teatteri-, tanssi- ja sirkusalan järjestöjen kanssa. Vuodesta 2021 eteenpäin Thalia-juhla on päätetty järjestää joka toinen vuosi – seuraavan Maailman teatteripäivänä, 27.3.2023.

Lue lisää Teatterijärjestöjen Keskusliiton verkkosivulta.

TINFO jakaa kolmea palkintoa

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)  jakaa kolmea palkintoa eri syklissä. Viime vuodet näitä kolmea on jaettu joka toinen vuosi vuorotellen. Lisäksi TINFO jakaa Ralf Långbackan rahaston matkatukea.

Vuonna 2023 ovat vuorossa TINFO-palkinto ja Vuoden esityksen Thalia-palkinto, jotka jaetaan alan yhteisessä Thalia-juhlassa 27.3.2023. Molemmat ovat tunnustuspalkintoja.

TINFO-palkinto

TINFO-palkinnolla palkitaan teatteritiedon tuottajia, tiedottajia, toimittajia, kriitikoita, alan tutkijoita tai uudenlaisia hankkeita ja nostaa esille parhaita käytäntöjä teatteria koskevassa viestinnässä. Palkintoehdokas voi olla yksityishenkilö, työryhmä, hanke, teatteri tai muu yhteisö, joka on toimitus-, tiedotus- tai tutkimustyöllään syventänyt teatteritaiteen tuntemusta. TINFO-palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010 ensimmäisen Thalia-gaalan yhteydessä.

TINFO-palkinnon saaneita


Vuoden esityksen Thalia-palkinto

Vuoden esityksen Thalia-palkinnon tarkoituksena on palkita yhteiskunnallista keskustelua herättävä, uusia yleisöryhmiä houkutteleva, kansainvälisesti menestynyt tai muuten erityisen ansioitunut esitys, ja siten synnyttää keskustelua teatteritaiteen merkityksestä. Palkinnon voi saada mikä tahansa pääasiassa suomalaisten teatterintekijöiden tuottama esitys. Vuoden esitys voi olla teatteria, tanssia, sirkusta, esitystaidetta tai näitä yhdistelevä esitys. Thalia-palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010 ensimmäisen Thalia-gaalan yhteydessä.

Thalia-palkinnon saaneita


Silmänkääntäjä-palkinto

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) perusti vuonna 1998 Silmänkääntäjä-palkinnon, jota aluksi jaettiin joka toinen vuosi Maailman teatteripäivänä valtakunnallisessa juhlassa. Palkinnon kautta TINFO haluaa nostaa esiin mahdollisimman monipuolisesti sitä työtä, jota teattereissa tehdään maan teatteritaiteen hyväksi.

Silmänkääntäjä-palkinnon nimi muistuttaa ensimmäisestä suomenkielisestä näytelmästä, Pietari Hannikaisen Silmänkääntäjästä, mutta samalla se viittaa teatteritaiteen ominaispiirteisiin toden ja fiktion, katsojan ja esiintyjän väliseen vuorovaikutussuhteeseen, teatterin taikaan ja vetovoimaan.

Silmänkääntäjiä voi löytyä mistä tahansa teatterin ammattikunnasta. He ovat henkilöitä, jotka omassa tehtävässään ja omalla alueellaan ovat vaikuttaneet ilahduttavasti teatterin esitystoimintaan, työn laatuun tai imagoon. Palkintoja voidaan myöntää useampia kerrallaan eikä elämäntyönkään palkitseminen ole kokonaan pois suljettu.

TINFO nimeää uuden palkintoraadin jokaista palkitsemiskertaa varten. Raati ottaa vastaan teatterialalta tulleita ehdotuksia, mutta ei ole sidottu niihin.

Silmänkääntäjä-palkinnon saaneita


Ralf Långbackan rahaston matkatuki

TINFO jakaa Ralf Långbackan rahastosta nuorelle teatterintekijälle avustuksen Berliiniin tai Müncheniin suuntautuvaan opintomatkaan. Matka-avustus jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012 Ralf Långbackan täyttäessä 80 vuotta.

Rahastosta jaetut matkatuet Ralf Långbackan syntymäpäivänä 20. marraskuuta. Viimeisin myönnettiin rahastosta postuumisti:

2012 Ari-Pekka Lahti
2020 Riikka Oksanen
2021 Juho Mantere
2022 Juho Liira

Ralf Långbackan kirjoitus Kansainvälisyyden merkitys teatteriohjaajalle.

 


Muita esittävän taiteen palkintoja ja tunnustuksia

Elämäntyöpalkinto

Tavoitteena on palkita aktiivisesti toimiva henkilö koko urastaan. Palkinto myönnetään sellaiselle yhä elossa olevalle henkilölle, joka on tuonut jotain erityistä koko Suomen teatterikentälle, nauttii laajaa oman alan arvostusta ja on taiteellisesti korkeatasoinen tekijä. Palkintoa jaettaessa otetaan huomioon teatterin eri ammattikunnat.

Palkinnon jakoi Thalia-gaala -toimikunta vuosina 2010-2013.


Kiitos kotimaisesta näytelmästä

Vuodesta 1975 lähtien Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat on luovuttanut Kiitos kotimaisesta näytelmästä -adressin teatterille, jonka ohjelmistossa on ollut paljon kotimaisia näytelmiä.

Palkinnon jakaa Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry.
www.sunklo.fi


Lasten ja nuorten teatteripalkinto

Tavoitteena on palkita erityisen ansioitunut teko lasten- tai nuortenteatterin saralla. Palkinto myönnetään suomalaisessa ammattiteatterissa toteutetulle lasten- tai nuortenteatteriin liittyvälle teolle, esimerkiksi: esitys, ohjaus, näyttelijä, visuaalinen suunnittelu, käsikirjoitus, musiikki, projekti tai muu hanke.

Palkinnon jakavat Suomen Teatterit ry ja Kansainvälinen lasten- ja nuortenteatterijärjestö Suomen Assitej ry.
www.suomenteatterit.fi
www.assitej.fi


Lea-palkinto

Tavoitteena on edistää näytelmäkirjallisuuden arvostusta ja tunnettavuutta. Palkinto voidaan myöntää Suomessa gaalaa edeltävänä vuonna kantaesitetylle kotimaiselle näytelmälle, joka on saanut ensi-iltansa suomalaisessa ammattiteatterissa suomen, ruotsin tai saamen kielellä.

Palkinnon jakaa Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry.
www.sunklo.fi


Nyckelpriset/Avainpalkinto

Det utdelas till en person, grupp eller organisation som fördomsfritt arbetat för kulturell mångfald och kommunikation över gränser, och därigenom främjat öppenhet och jämlikhet inom scenkonsten. Priset kan ges för ett längre engagemang eller en enskild gärning.

Pristagaren utses av Cefistos styrelse.
www.cefisto.fi


Ohjaaja- ja dramaturgitunnustus

Tavoitteena on palkita ohjauksen ja dramaturgian alalla elämäntyön, turhan vähälle huomiolle jääneen työn tai yhteiskunnallisesti merkittävän työn perusteella. Palkinto voidaan myöntää myös yhteisölle tai tapahtumalle.

Palkinnon jakaa Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit STOD.
www.teme.fi/stod


Sirkuksen Lumo -palkinto

Tavoitteena on nostaa suomalaista sirkusalan tunnettavuutta. Palkinto myönnetään tunnustukseksi suomalaisen sirkustaiteen hyväksi tehdystä työstä. Se voidaan myöntää henkilölle, ryhmälle, esitykselle, tapahtumalle tai muulle teolle tai toiminnalle, joka on edesauttanut sirkustaiteen kehittämistä ja hyvinvointia.

Palkinnon jakaa Sirkuksen tiedotuskeskus.
www.sirkusinfo.fi


Säde-palkinnot

Säde-palkinto on vuosittain jaettava kunniapalkinto, jonka saajat SVÄV:n sekä LP:n hallitus valitsee jäsentensä ehdottamista ansioituneista suunnittelijoista.

Säde-palkinto -kategorioita on viisi: lavastussuunnittelu, pukusuunnittelu, valosuunnittelu, videosuunnittelu ja äänisuunnittelu.

https://www.teme.fi/fi/ajankohtaista-lp/teatterialan-sade-palkinnot-yhtenaistyvat/


Tanssin ja sirkuksen maineteko -palkinto

Tavoitteena on palkita henkilö tai yhteisö, joka vuoden aikana tehnyt tanssin alueella läpimurron, tai edistänyt tanssitaidetta näyttämöllä tai näyttämön ulkopuolella tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, tai ansioitunut pitkäaikaisella työllä tanssitaiteen hyväksi. Palkinto voidaan myös antaa taholle, joka on panostanut tanssiin koko elämänsä, mutta ei aikaisemmin ole saanut ansaitsemaansa tunnustusta.

Palkinnon jakaa Suomen tanssi- ja sirkustaitelijat STST.
www.teme.fi/stst


Voimavara- ja Yhteisvoima-palkinnot

Teatterialan Ammattilaisten perustamat palkinnot jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018. Voimavara myönnetään yksittäiselle teatterilaiselle, Yhteisvoima työporukalle.

Teatterialan Ammattilaiset TAM ry haluaa uusilla palkinnoilla kiinnittää huomiota työhyvinvointiin ja nostaa esiin tekijöitä, jotka rakentavat tervettä ja innostavaa työilmapiiriä ja ovat esimerkkinä muille.

Palkinnon jakaa Teatterialan Ammattilaiset TAM.
www.teme.fi/tam


Vuoden harrastajateatteri -palkinto

Tavoitteena on nostaa esiin suomalainen harrastajateatteri. Palkinto voidaan myöntää mille tahansa suomalaiselle harrastajateatterille, joka on osoittanut gaalaa edeltävänä toimintavuotena taiteellista kunnianhimoa sekä ollut paikkakuntansa henkinen vaikuttaja yleisön ja muun yhteistyön kautta.

Palkinnon jakavat Suomen Harrastajateatteriliitto ja Työväen Näyttämöiden Liitto.
www.shtl.fi
www.tnl.fi


Vuoden nukketeatteriteko -palkinto

Tavoitteena on nostaa esiin taiteellisesti tai taidepoliittisesti merkittävä, uusia yleisöryhmiä houkutteleva, innovatiivinen tai muuten erityisesti ansioitunut nukketeatteri, nukketeatteritaiteilija tai –tapahtuma. Palkinnon tavoittelijaksi hyväksytään mikä tahansa suomalainen nukketeatteri, nukketeatterin tekijä, -tutkija,  -ryhmä, yksittäinen produktio tai taidepoliittinen vaikuttaja. Se voidaan myös myöntää henkilölle tai instituutiolle, jonka toiminta on nukketeatteritaiteen näkökulmasta merkittävä.

Palkinnon jakaa Suomen Unima ry.
www.unima.fi


Vuoden teatteri

Tavoitteena on nostaa esiin suomalainen teatterivalio. Palkinto myönnetään suomalaiselle teatterille, jonka toiminnassa gaalaa edeltävänä vuonna on ollut taiteellista kunnianhimoa ja onnistumista. Teatteri on oman paikkakuntansa henkinen vaikuttaja niin yleisön kuin työyhteisönsä ja organisaationsakin kautta.

Vuoden teatteri on valittu vuodesta 1997 lähtien.

Palkinnon jakaa Suomen Teatterit ry.
www.suomenteatterit.fi


Vuoden teatterinäyttelijä -palkinto

Tavoitteena on edistää suomalaisten näyttelijöiden arvostusta ja tehdä heitä tunnetuksi. Palkinto myönnetään suomalaiselle ammattinäyttelijälle. Vuoden teatterinäyttelijä valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2010.

Palkinnon jakaa Suomen Näyttelijäliitto.
www.nayttelijaliitto.fi


Vuoden teatteriteko -palkinto

Tavoitteena on nostaa esiin merkittävä taiteellinen, taidepoliittinen tai uutta luova teko. Palkinto myönnetään suomalaiselle teatterintekijälle, -tutkijalle, teatterille, yksittäiselle produktiolle ja sen jäsenille tai taidepoliittiselle vaikuttajalle. Se voidaan myöntää myös henkilölle tai instituutiolle, jonka toiminta on teatteritaiteen näkökulmasta merkittävä.

Vuoden teatteriteolla palkittiin ensi kerran jo vuonna 1977. Sen on historian saatossa myöntänyt välillä Teatteri-lehti.

Palkinnon jakaa nykyisin Teatterikeskus ry.
www.teatterikeskus.fi


Yleisön suosikkinäyttelijäpalkinto

Teatterit saivat lähettää NetTicket-palveluun ehdotuksensa vuoden suosikkinäyttelijäksi, joiden joukosta julkistettiin yleisön äänestämä vuoden suosikkinäyttelijä 2013. Palkinto jaettiin Thalia-gaalassa. Palkinnon jakoi NetTicket.


Palkintojenjakotilaisuuksia ja palkittuja:

 

Sinua voisi kiinnostaa

Palkinnot