02.02.2017

Teatterialan palkkatilastot valmistuneet

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) on koonnut teatterialan palkkatilastot. Palkkatilastoissa ovat mukana kaikki VOS-teatterit ja Suomen Kansallisteatteri eli yhteensä 58 teatte­ria; 47 puheteatteria ja 11 tanssiryhmää.  

Teatterialan keskiansio oli marraskuussa 2016 2878,34 euroa/kk, naisilla 2776,32 euroa/kk ja miehillä 2975,65 euroa/kk. Nais­ten keskiansio oli 199,33 euroa alhaisempi kuin miesten. Naisten ja miesten välinen ero on pienin taiteellisen henkilöstön kohdalla, 49,79 euroa. Taiteellisen henkilöstön keskiansio oli 3035,69 euroa/kk, teknisen 2567,14 euroa/kk, hallinnollisen 2714,54 euroa/kk ja johtajien 4392,17 euroa/kk. Teknisen henkilöstön keskiansio ilman mes­tareita oli 2480,13 euroa/kk.  

Suurissa ja keskisuurissa teattereissa keskiansio on 2884,24 euroa/kk, ryhmissä ja pienteattereissa 2904,21 euroa/kk ja tanssiteattereissa 2707,71 euroa/kk. 
 
Vertailu vuoden 2015 keskiansioon osoittaa nou­sua teatterialalla tapahtuneen 0,3 %, 8,85 ¤/kk keskimäärin. Teatterialan marraskuun 2016 kuukausiansioiden mediaani oli 2 776,32 ¤. 

Palkkatilastoissa mukana olevan päätoimisen hen­kilöstön kokonaismäärä marraskuussa 2016 oli 1905 työntekijää, naisia 930 ja miehiä 975. Tai­teellista henkilöstöä oli 606 ja teknistä jonkin verran enemmän, 820 työntekijää. Työntekijöiden keski-ikä oli 45,7 vuotta; naisilla 45,8 ja miehillä 45,7 vuotta. Suurissa ja keskisuurissa teattereissa keski-ikä oli 46,2 vuotta, ryhmissä ja pienteattereissa 42,0 ja tanssiteattereissa 40,7 vuotta.

Mitä keskiansioon on laskettu mukaan? 
 
Keskiansioissa on pohjana säännöllisen työajan kuukausiansio, johon sisältyvät Iltatyölisät, lauantai-illan korvaukset, yötyölisät, sunnuntaikorvaukset, esityslisät sekä mahdolliset muut lisät (mm. vanhan esityskorvausjärjestelmän lisät, muut järjestelyerät) sekä luontaisetujen raha-arvo mar­raskuussa 2016. Tilastoinnissa käytettävään säännöllisen työajan kuukausiansioon eivät sisälly lomarahat tai kertaluonteiset palkkaerät.  

www.tinfo.fi/fi/teatteritilastot

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO), tilastonlaatija Piia Volmari, piia.volmari(a)tinfo.fi