18.05.2021

Teatterikorkeakoulu hakee osa-aikaista lehtoria CDPR-ohjelmaan

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee osa-aikaista (50 %) Comparative Dramaturgy and Performance Research lehtoria määräaikaiseen 3,5 vuoden tehtävään alkaen 1.1.2022.

Comparative Dramaturgy and Performance Research (CDPR) on tutkimuspainotteinen, kaksoistutkintoon johtava kansainvälinen maisteriohjelma, jossa perehdytään erilaisiin dramaturgisiin käytäntöihin ja teorioihin sekä esittävän taiteen konteksteihin. Se mahdollistaa opiskelijalle vertailevan lähestymistavan erilaisiin dramaturgisiin työtapoihin sekä eri mediumeissa ja kulttuurisissa konteksteissa tapahtuvaan dramaturgiseen työhön.

CDPR on Taideyliopiston ensimmäinen kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma. Se toimii osana viiden eurooppalaisen yliopiston verkostoa. Aidosti kansainvälisestä ohjelmasta opiskelija valmistuu yhtä aikaa kahdesta yliopistosta. Ohjelma on räätälöity prosessilähtöisistä työtavoista kiinnostuneille opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä kansainvälisesti ja monialaisesti, esimerkiksi toimimalla yhteistyötuotannoissa, tutkimuspainotteisissa taidehankkeissa sekä muissa taiteellista toimintaa ja tutkimusta yhdistävissä hankkeissa ja instituutioissa.

Linkki comparative dramaturgy and performance research ohjelman verkkosivuille sekä opetussuunnitelmiin: opetussuunnitelma 1 (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa opintonsa aloittavat opiskelijat) ja opetussuunnitelma 2 (Taideyliopistossa toisen ja kolmannen lukukauden aikana vierailevat opiskelijat).

Tehtävänkuvaus

Comparative dramaturgy and performance research (50 %) lehtori kuuluu Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelmaan. Lehtorin tehtäviin kuuluvat uuden koulutusohjelman opetussuunnitelman mukainen opetus, opiskelijavalintoihin osallistuminen, opinnäytteiden ohjaus, opiskelijoiden mentorointi, mahdolliset hallinnolliset tehtävät (esim. yhteydenpito partneriyliopistojen kanssa) ja koulutusohjelman kehittäminen yhdessä professorin kanssa.  

Lehtori seuraa aktiivisesti nykyesityksen ja -taiteen kenttää, kehittää omaa taiteellista, tutkimuksellista ja pedagogista osaamistaan sekä osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Yleiset kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset

Taideyliopistossa lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään maisterin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja kokemusta taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa sekä pedagogisia opintoja tai muulla tavalla osoitettua pedagogista pätevöitymistä. Lisäksi edellytetään hyviä näyttöjä toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalta, kokemusta paikallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Taideyliopiston yleiset lehtorin pätevyysvaatimukset on kuvattu tarkemmin Taideyliopiston verkkosivuilta löytyvässä arviointimatriisissa.

Comparative Dramaturgy and Performance Research -lehtorilta edellytetään maisterin tutkintoa sekä kykyä yhdistää opetuksessaan teoriaa ja käytäntöä monialaisesti, eritaustaisten opiskelijoiden lähtökohtia huomioiden.  

Tehtävänalaan liittyvän teorian ja tutkimuksen sekä esitystaiteen nykyisten suuntausten tuntemus katsotaan eduksi.

Hakijan opetustaitoa arvioidaan käytettävissä olevan dokumentaation sekä opetusnäytteen perusteella. Opetusnäytteet järjestetään 9.9.-10.9.2021 joko etänä tai Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla pandemiatilanteesta riippuen.

Kielitaito

Teatterikorkeakoulun opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Haettavana olevan Comparative Dramaturgy and Performance Research lehtorin tehtävän opetuskieli on englanti. Hakijalta edellytetään erinomaista englannin kielen osaamista. Ranskan kielen taito katsotaan eduksi. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on työsuhteen alkaessa 50 % tehtävässä noin 1600–1900 euroa.

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 31.5.2021 klo 23.59 (UTC +2). Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta . Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Liitä hakemukseesi englanninkielisinä PDF-tiedostoina:

1. Vapaamuotoinen motivaatio/hakukirje (max 2 sivua)

2. Ansioluettelo/CV

3. Taiteellinen ja/tai tutkimuksellinen portfolio (3–5 työtä)

4. Opetusportfolio

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Lisätietoja:

Professori Otso Huopaniemi, p. +358 50 528 8364, otso.huopaniemi(at)uniarts.fi

Sinua voisi kiinnostaa

Työpaikat