Teatterin erityispiirteitä ja arvomaailmaa

 
Teatterin eri lajityypeillä ja esitysmuodoilla on omat erikoistuneet kansainväliset ekosysteeminsä. Draama liikkuu kansainvälisiksi tuotannoiksi tai draamalähtöinen suomalaisesitys festivaalivierailu- ja kiertueohjelmistoiksi toisella tavoin kuin esitystaiteen paikkasidonnainen, paikallisten yhteisöjen kanssa toteutettava tuotanto. Musiikkiteatterikonseptin viennillä on omat agentuurikytkynsä, jotka puolestaan eroavat yhteisöteatterikonseptien levitysalustoista. Kieleen sidottu taidelaji vaatii näytelmäkäännöksiä ja esitystekstityksiä. 
 
TINFOn kansainvälisyys liikkuu arvomaailmassa, jossa tasavertaisuus ja saavutettavuus ohjaavat toimintaa. TINFO huomioi kaikessa tekemisessään myös globaalin ulottuvuuden ja vastuun lisäämällä avointa vuoropuhelua ja ymmärrystä monimuotoisesta ja tasa-arvoisesta teatterista. Teatterin yhteisöllisyys, tekemisen eettisyys ja toiminnan inklusiivisuus kulkevat käsi kädessä. 

Sinua voisi kiinnostaa

Kansainvälisyys TINFO Strategiat