18.06.2019

Hanna blogikuva

Teatterin tulevaisuus markkinalähtöisyydessä?

Hämeenlinnan Teatteri tilasi rakenneselvityksen Matti Apuselta  , joka hahmotti vaihtoehtoisia etenemispolkuja ja päätyi esittämään tuotantotalomallia. Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan (17.6.) selvityksen pohjalta esitetystä tuotantotalomallista.  

Siirtymävaiheessa teatteriin palkataan muutosjohtajaksi taloudesta vastaava toimitusjohtaja kahdeksi vuodeksi. Toimitusjohtajan alaisuudessa toimisi taiteellinen johtaja, mahdollisesti osa-aikaisena. Taiteellinen johtajuus voitaisiin hankkia myös ostopalveluna.

Mitä tämä tarkoittaa? Rakenneselvityksessä todetaan tuotantotalomallin olevan ”markkinalähtöinen vaihtoehto”: ”Taiteellisen lopputuloksen ratkaisee suurelta osin se mitä esitysmarkkinoilla on tarjolla ja kuinka hyviä sopimuksia teatterin johto onnistuu sopimaan. Toisaalta on turvallista olettaa, että pitkällä aikavälillä markkinoiden tarjonta on lopulta aina laajempaa kuin yksittäisen, keskikokoisen teatterin oma potentiaali.

Selvityksestä välittyy vahva usko teatterille avautuviin uusiin mahdollisuuksiin ”hyvinvointiliiketoiminnassa tai ilmaisupohjaisen henkilöstön kehitystoiminnan alueella”. Hyvinvointibisnes nähdään kasvualueena. Esimerkkinä mainitaan Stockholms improvisationsteater ja sen yritysyhteistyö.

Rakenneselvitykseen sisältyy suosituksia, jotka koskevat mm. fuusiota Verkatehtaan kanssa, teatterin pääomittamista siirtymävaiheessa, teattereiden keskinäisten yhteistyömallien kehittämistä, markkinoinnin uudelleenorganisointia, myynnin tehostamista, työnjaon selkiyttämistä, uusien liiketoimintamuotojen kehittelyä.

Lähivuodet näyttävät, tuleeko tämänkaltainen markkinalähtöinen tuotantotalomalli yleistymään ensembleteattereiden kustannuksella. Tuleeko syntymään tuotantotaloketjuja? Kuinka paljon ihmisiä tulee menettämään työpaikkojaan ulkoistusten seurauksena? Millaista ohjelmistoa markkinalähtöisesti tuotetaan?

Kuntien kehno talous ja sen seurauksena teattereihin kohdistuvat leikkaukset, taloudellisten puskurien puuttuessa omien tuotantojen yleisöflopit, negatiivinen kierre, laskevat HTV:t… Tätä tietäkö kulkee tie kohti markkinalähtöisiä tuotantotaloja. Onko teatterin pahin uhka kitkuttava ja velkaantuva kunta? Vai onko se valtio?

Aika aikaansa kutakin

Taideneuvosto esittää, että nykymuotoinen taideneuvosto lakkautetaan ja näkee toiminnallaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joilla voitaisiin taata nykyistä laajempaa vaikuttavuutta. Taideneuvosto esittää myös esittää yhden luukun periaatetta. Taikea tulee vahvistaa liittämällä sen yhteyteen kaikki taiteen tukijärjestelmät. Näin voidaan luoda nykyistä paremmat edellytykset toimialan todelliselle kehittämiskeskukselle.

Tasa-arvoisempia työoloja ja työhyvinvointia

Miten vahvistaa asiallisia, nykyistä tasa-arvoisempia työoloja ja työhyvinvointia taide- ja kulttuurialalla? Cuporen tuore selvitys esittää suosituksia ja käytännön toimintaohjeita ongelmien kitkemiseksi. Selvityksen katse on vallitsevassa sukupuolijärjestelmässä, sukupuoliperinteessä ja rakenteellisessa syrjinnässä. Nämä ovat niitä tekijöitä, jotka alalla ylläpitävät ongelmia.
 

Kohti Pride-viikkoa – Kinky Boots T-efektin käsittelyssä

T-efektissä vietetään Pride-kuukautta ja sen kunniaksi luvassa on kokonainen juttusarja. T-efektin viiden ihmisen iskuryhmä ottaa ensimmäisenä rakenteellis-teoreettiseen käsittelyynsä Kinky Bootsin. Tärkeää yhteisajattelua ja -yhteiskirjoittamista.

Enemmän vähemmistöjen edustajia näyttämöille! Koska vähemmistöille on vain vähän rooleja tarjolla, tulisi kirjoittajien mielestä näihin vähiin rooleihin saada näyttelijöitä, jotka resonoivat roolihahmon edustaman vähemmistön kanssa.

Juuri populaari vaikuttaa, Lola on selkeästi vähemmistörooli ja useissa tuotannoissa tummaihoiselle näyttelijälle varattu rooli. Tästä syystä kirjoittajat olisivatkin kaivanneet terävämpää identiteettien määrittelyä ja asianmukaisia käsitteitä. Heidän kritiikkinsä kohdistuu yhdistelmään, joka syntyy libreton ympäripyöreydestä Lolan sukupuoli-identiteetin suhteen ja ihonväritematiikan häivyttämisestä. Näin Lola-hahmo ei pysty täydellä voimallaan edustamaan mitään vähemmistöryhmää.

Kirjoittajat pohtivatkin kiinnostavasti, olisiko roolin edellyttämä kouluttautumisprosessi voinut tapahtua myös ei-valkoisen ihmisen kanssa tai olisiko tulevaisuudessa mahdollisuus vastaavaan kouluttautumiseen, kun on tarve roolittaa ei-valkoisia hahmoja – jos/kun ei-valkoisia ammattinäyttelijöitä ei ole.

Hyvää Pride-viikkoa!

Se, mille Hamletissa ei ollut tilaa 

H-työryhmä: Hanna Ahti, Noora Dadu, Jaana Laakkonen, Lauri Mattila. Tatu Nenonen ja Piia Rinne sekä Esitystaiteen seura ja Circus Maximus tekivät yhteistyössä Universumin kanssa H:n. Siis pelkkä H. Se on rinnakkainen teos Hamletille, Horatian tarina. ”Esitys etsii hellittänyttä, sensuaalista ja pehmeää tilaa, näyttämöä asioille ja olemiselle, joille ei ollut tilaa Hamletissa.

H. asettuu Tuija Kokkosen Valuma-alueen ja E.L. Karhun Hamlet-jatkumoon.

H. esityksellistää vaihtoehtoisen kuuntelevan, toiseen kiinnittyvän materiaalisuuden. Elämä on vaikeaa, lempeää, yhteisolijuutta, useimmiten kömpelöä yritystä elää. H. on varmasti ollut jo prosessina sitä, mitä materiaalistaa. Muutoin tuskin olisi mahdollista luoda tällaista olotilaa. 

Universumin tilasta tulee meille aistimuksellinen maasto, johon asettautua oleilemaan, istuskelemaan tai makoilemaan. Meidät viritetään tähän pakottamattomaan kanssaoleiluun ja ystävän kuoleman jättämään surun ja kaipuun maisemaan – niin hienovaraisin sanoin piirrettyyn. Tai meidät saatetaan kuuntelemaan nyky-Hamletin terapiapuhetta. Mutta puhe on loppujen lopuksi vain ohut säie. Tärkeämpää on se, mitä ruumiit tekevät ja miten ne ovat toistensa kanssa yhteydessä, vaivalla, hellyydellä, huumorilla.

Esitykseen liittyy Lauri Antti Mattilan vuonna 2029 (!) kirjoittama tutkielma Pseudo-Hamletista.
 

Saimaan teatteriin

Nykykansanteatteria ja nykykesäteatteria laivakiertueella Saimaalla jälleen! Saimaan teatterin Saimaan Demokraattinen Tasavalta on ohjaaja Piia Peltolan ja yhteiskuntatieteilijä Sanna Ryynäsen ja työryhmän kanssa yhteistyössä synnytetty teos. Eikä aiheena sen enempää tai vähempää kuin Heinäveden kaivoshanke ja miten se vaikuttaa Saimaaseen ja saimaalaisiin! Nyt ollaan kyläkokouksessa, rakentamassa tai tutkiskelemassa demokratiaa. Tämä on enemmän kuin reissun väärtti!

Pian kohti kesää.

 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät