11.03.2019

Teatterintekemisen uudisajattelijalle Silmänkääntäjä-palkinto


Uudenlaisen yhteistyömuodon ja teatterin taiteellis-tuotannollisen ajattelun kehittäminen ja näytelmäkirjailijoiden työmahdollisuuksien parantaminen konkreettisin toimin toi Saara Rautavuomalle Silmänkääntäjä-palkinnon 2019. Tampereelta käsin toimiva Rautavuoma on teatteriin erikoistunut tuottaja, joka on Teatteri 2.0:n perustajajäsen ja Uuden näytelmän ohjelman (UNO) yksi kehittäjistä ja sen johtaja.

Teatterin tiedotuskeskus TINFO jakaa Silmänkääntäjä-palkintoa joka toinen vuosi, ja sillä halutaan nostaa esiin  monipuolisesti sitä työtä, jota teatteritaiteemme eteen tehdään. Vuoden 2019 Silmänkääntäjän TINFO jakoi esittävien taiteiden yhteisessä Thalia-juhlassa 11.3.2019, jossa jaettiin yhteensä 17 alan palkintoa.

Vuoden 2019 Silmänkääntäjä-palkinnon perustelut:

Teatterin tiedotuskeskus TINFO myöntää perinteisen Silmänkääntäjä-palkinnon Saara Rautavuomalle.

Saara Rautavuoma on teatteritaiteeseen erikoistunut tuottaja, toiminnanjohtaja ja taiteellis-tuotannollisen ajattelun kehittäjä. Rautavuoman intohimo, osaaminen ja yhteistyökyky ovat saattaneet liikkeelle sekä Teatteri 2.0:n että nyt Uuden näytelmän ohjelman UNOn.

Saara Rautavuoma on unelmakumppani näytelmäkirjailijalle, teattereille ja muille yhteistyötahoille. Hän toimii selkeästi, reilusti ja avoimesti. Rautavuoman työskentely on tuonut yhteen myös teatterinjohtajia, markkinointi- ja viestintäosastoja rohkaisten ihmisiä keskinäiseen dialogiin. Rautavuoman ideointi- ja organisointikyvyn ansiosta on toteutettu lukuisia seminaareja, työpajoja ja muita tapahtumia. Pitkäjänteinen, sinnikäs työ kotimaisen näytelmän ja uudenlaisen taiteellis-tuotannollisen ajattelun puolesta on kantanut hedelmiä jo nyt.

 

Mikä Silmänkääntäjä?

Teatterin tiedotuskeskus TINFO perusti vuonna 1998 Silmänkääntäjä-palkinnon, jota aluksi jaettiin Maailman teatteripäivänä valtakunnallisessa juhlassa. Palkinnon kautta TINFO haluaa nostaa esiin mahdollisimman monipuolisesti sitä työtä, jota teattereissa tehdään maan teatteritaiteen hyväksi. Joka toinen vuosi jaettava Silmänkääntäjä voi olla rahallinen tunnustus.

Silmänkääntäjä-palkinnon nimi muistuttaa ensimmäisestä suomenkielisestä näytelmästä, Pietari Hannikaisen Silmänkääntäjästä, mutta samalla se viittaa teatteritaiteen ominaispiirteisiin toden ja fiktion, katsojan ja esiintyjän väliseen vuorovaikutussuhteeseen, teatterin taikaan ja vetovoimaan.

Silmänkääntäjiä voi löytyä mistä tahansa teatterin ammattikunnasta. He ovat henkilöitä, jotka omassa tehtävässään ja omalla alueellaan ovat vaikuttaneet ilahduttavasti teatterin esitystoimintaan, työn laatuun tai imagoon.

 

Silmänkääntäjä-palkintoa koskevat tiedustelut:

Teatterin tiedotuskeskus TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi, +358 44 363 1722


Lue lisää Silmänkääntäjä-palkinnosta ja sen aiemmista saajista


Kuva. Porukan hommia. Teatteri 2.0:n yhteisötaiteilija Kati Siren, toiminnanjohtaja Saara Rautavuoma ja taiteellinen johtaja Saana Lavaste. Kuvaaja: Jukka Salminen.

Sinua voisi kiinnostaa

Näytelmät TINFO Palkinnot