TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterin- pitäjä: Teatterin tiedotuskeskus ry
Osoite Maneesikatu 2 A, 00170 Helsinki
Sähköpostiosoite: tinfo(a)tinfo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Hanna Helavuori, hanna.helavuori(a)tinfo.fi

Rekisterin nimi

Teatterin tiedotuskeskuksen asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Teatterin tiedotuskeskuksen asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito, sekä rekisteritietoihin perustuva monikanavakontaktointi, viestintä ja tapahtumahallinta. Rekisteritietoja käytetään myös Teatterin tiedotuskeskuksen palveluiden markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Järjestelmään rekisteröidään:

  • Sidosryhmät, jotka voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä
  • Yksityishenkilöistä rekisteriin tallennetaan nimi, yhteystiedot ja mahdollinen kuuluminen johonkin organisaatioon tai ammattiryhmään. Yhteisöistä ja niiden edustajista voidaan tallentaa myös muita tietoja mahdollisuuksista yhteistyöhankkeisiin Teatterin tiedotuskeskuksen kanssa.
  • Rekisterissä olevaan henkilöön tai yhteisöön kohdistetut toimenpiteet (kuten markkinointi, viestintä, tapahtumakutsut, neuvottelut yms. yhteydenpito)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa tiedot tilatessaan uutiskirjeen (A).

Tietoja täydennetään ja ylläpidetään Teatterin tiedotuskeskuksen omien kontaktien perusteella. (B) Tiedot kerätään järjestelmään Teatterin tiedotuskeskuksen piirissä tapahtuvan toiminnan kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Järjestelmässä olevia henkilötietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön paitsi tietokannan säilytyksen ja uutiskirjeen välittämisen osalta:

Henkilötiedot säilytetään suomalaisen Gruppo Software Oy:n (Y-tunnus: 2190176-4) toimittamassa kontaktienhallintajärjestelmä Gruppossa. Gruppo Software toimii henkilötietojen käsittelijänä tiedon säilyttämisen osalta. Tiedot säilytetään Suomessa sijaitsevassa palvelinsalissa, jonne on pääsy vain palvelinsalin teknisellä ylläpitohenkilökunnalla.

Uutiskirjepalvelun toimittaa hyvämaineinen toimija Campaign Monitor (Australia), jonka palvelu heidän ilmoituksensa mukaan vastaa EU:n henkilötietojen säilyttämisestä annettuja määräyksiä. Campaign Monitor ei luovuta tietoja ulkopuolisille, eikä itse käytä tietoja muuten kuin Teatterin tiedotuskeskuksen itsensä määrittelemien sähköpostiviestien välittämiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän sekä Gruppo Software Oy:n tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Rekisteriä ei ylläpidetä manuaalisessa muodossa.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot. Vapaamuotoiset tarkistuspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjille tinfo(a)tinfo.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjille, tinfo(a)tinfo.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä itseään koskevat tiedot rekisteristä.