28.10.2020

Uusi tietovihko kiteyttää suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä

Cuporen tietovihko esittää tiiviissä muodossa kesäkuussa julkaistun Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä -tutkimusraportin keskeiset tulokset.

Kattavassa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä tekijänoikeudesta sekä tekijänoikeudellisten sisältöjen käyttöä. Tutkimuksessa huomioitiin kansalaisten uudentyyppiset roolit sisältöjen välittäjinä ja loppukäyttäjinä sekä uusien teosten luojina digitaalisessa ympäristössä.

Tietovihkoon on koottu tietoa

  • tekijänoikeudellisten sisältöjen käytöstä digitaalisessa ympäristössä,
  • suomalaisten tekijänoikeustietämyksestä,
  • tekijänoikeudellisten sisältöjen luvattomasta käytöstä ja sen motiiveista,
  • sisältöjen luovasta jatkokäytöstä sekä
  • tekijänoikeusjärjestelmään liittyvistä käsityksistä ja mielipiteistä.

Tietovihkossa esitetään myös kehittämisehdotuksia tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden parantamiseksi digitaalisessa ympäristössä. Tietovihkosta on saatavilla sekä suomen- että englanninkielinen versio.

Tietovihko on luettavissa Cuporen verkkosivuilla: https://www.cupore.fi/fi/tietokortit/tietovihko-suomalaisten-naekemykset-tekijaenoikeusjaerjestelmaestae

Tiina Kautio, Katja Oksanen-Särelä ja Nathalie Lefever 2020. Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä. Cuporen tietovihko 4. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Tutkija Katja Oksanen-Särelä

katja.oksanen-sarela@cupore.fi

Puh. 050 505 6414

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuripolitiikan alan tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio. Tutkimuskeskus tuottaa monipuolisesti taide- ja kulttuuripolitiikkaa koskevaa tietoa sekä toimii tiedonvälittäjänä ja keskustelun avaajana. Cuporessa työskentelee vuosittain noin 20 henkilöä, joista suurin osa toimii tutkijoina. Tutkimuskeskus sijaitsee Helsingissä, ja sen toimintaa ylläpitää vuonna 2002 perustettu, yksityisoikeudellinen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

Sinua voisi kiinnostaa

Tutkimus Julkaisut