20.04.2022

Tilaa taiteilijuuteen -hankkeen taiteilijaresidenssit ja näyttelyt Torniossa ja Haaparannalla

Kulttuuria kaikille -palvelu toteuttaa kaksivuotisen, Koneen Säätiön rahoittaman hankkeen Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus. Yhteistyössä Aineen taidemuseon kanssa toteutamme heinäkuusta joulukuuhun 2022 residenssijaksoja ja tuotamme näyttelyitä Torniossa ja Haaparannalla. Haemme nyt taiteilijoita työskentelemään residenssissä ja osallistumaan teoksillaan näyttelyihin. Haluamme mahdollistaa residenssissä työskentelyä erityisesti vammaisille ja viittomakielisille taiteilijoille.

Hakuilmoitus viittomakielellä:

Toteutamme residenssit mahdollisimman saavutettavasti ja joustavasti, yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen, jotta taiteilijat voivat keskittyä olennaiseen, eli taiteelliseen työskentelyyn. Residensseihin valitaan maksimissaan neljä taiteilijaa, ja myös työparina voi hakea.

Työskentelyn sisältö on omaehtoista eikä mitään taiteenalaa ole rajattu pois. Työskentely- ja näyttelytilat soveltuvat esimerkiksi kuva-, media-, valokuva-, sarjakuva- ja äänitaiteen sekä tilan ja koon asettamin ehdoin kolmiulotteisen taiteen parissa työskentelyyn. Taiteellinen lopputulos voi näyttelyn sijaan toteutua myös muussa muodossa, esimerkiksi tapahtumana, taideteoksena museon ulkopuolella tai performanssina. Residenssimajoitukseen ja työskentelyyn on varattu Torniossa sijaitseva Viippolan residenssi. Käytössä on tarvittaessa esteettömiä majoitus- ja työskentelytiloja myös Haaparannan Ruotsinsuomalaiselta kansankorkeakoululla. Työskentelytiloja on lisäksi  Haaparannan kirjastolla, Haaparannan rautatieasemalla ja näyttelytila Jalassa Haaparannalla.

Jokaiselle taiteilijalle tarjotaan mahdollisuus näyttelyn toteuttamiseen oman residenssijaksonsa lopuksi eri tiloissa Torniossa ja Haaparannalla (Galleria Tila Torniossa, kauppakeskus Rajalla Torniossa, Haaparannan kirjasto, Haaparannan rautatieasema, näyttelytila Jala Haaparannalla). Vuonna 2023 järjestetään kaikkien residenssissä työskennelleiden ryhmänäyttely Aineen taidemuseossa. Näyttelyssä voi olla esillä sekä residenssin aikana toteutettuja teoksia että aiempaa tuotantoa. Näyttelyn kuratoivat yhteistyössä Aineen taidemuseo ja Kulttuuria kaikille -palvelu.

Residenssijakson kesto on kaksi kuukautta. Residenssissä työskentely sijoittuu 1.7. ja 18.12. väliselle ajalle vuonna 2022. Residenssissä ei ole välttämätöntä majoittua koko ajaksi. Residenssin ja näyttelyiden valmistamisen ajalta maksetaan Koneen Säätiön taiteilija-apurahaa yhteensä neljän kuukauden ajan (2500 e/kk tai kokeneemmalle taiteilijalle 3000 e/kk). Apurahansaaja maksaa työskentelyapurahasta 15-20% lakisääteisiä vakuutusmaksuja. Näyttelyistä maksetaan Kuvasto-korvaus, jos taiteilija on Kuvaston jäsen. Aineen taidemuseon näyttelystä maksetaan lisäksi näyttelykorvaus. Lisäksi korvataan matka- ja materiaalikuluja erikseen sovittavalla summalla. 

Tarjoamme mahdollisuuden pitkäjänteiseen työskentelyyn yhteistyössä museon kanssa näyttelyn valmistamisen eri vaiheissa. Taiteilijalla on museon osaaminen ja fasiliteetit käytössään. Hankkeeseen palkataan tuottajapari, joista toinen on Aineen taidemuseon museoassistentti. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden mentorointiin ja verkostoitumiseen residenssijakson aikana. Toivomme taiteilijoilta myös palautetta siitä, kuinka saavutettavuus toteutui hankkeessa.

Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä projektijohtaja Maija Karhuseen, s-posti maija.karhunen@cultureforall.fi ja puh. 040 166 2827.

Residenssiin haetaan sähköpostitse. Jos tarvitset apua hakemuksen kokoamiseen, otathan yhteyttä Maija Karhuseen viimeistään 20.4.2022. Lähetä hakemuksesi osoitteeseen residenssihaku@cultureforall.fi 29.4.2022 mennessä. Valinnan tekevät Aineen taidemuseo ja Kulttuuria kaikille -palvelu 13.5.2022 mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Hakemukseen sisällytetään: 

  • työsuunnitelma max 1 sivu (voit täydentää kirjoitettua työsuunnitelmaa suullisesti/viittoen videolla)

  • ansioluettelo (pääpaino valinnassa on työsuunnitelman kiinnostavuudessa, ei hakijan aiemmissa ansioissa)

  • 2-3 tallennetta aiemmista teoksista (kuva/video/ääni)

  • toive residenssin ajankohdasta

  • taiteilijan toiveet residenssityöskentelyjaksolle (millainen työskentelytila? millaista mentorointia taiteilija toivoo?)

  • taiteilijan tarpeet liittyen saavutettavuuteen (mainitse myös, mikäli mukanasi residenssissä on avustaja)

  • arvio matkakuluista ja mahdollisista materiaalikuluista

  • tieto mahdollisesta työskentelylle jo myönnetystä rahoituksesta (ei vaikuta hakemuksen arviointiin)

Residenssit toteuttaa ja näyttelyt tuottaa yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelu, Aineen taidemuseo, Tornion kaupunki ja Haaparannan kaupunki. Yhteistyön aikana kertyneistä kokemuksista ja löytyneistä ratkaisuista kokoamme tietoa myös muiden Suomessa ja kansainvälisesti toimivien residenssien käyttöön. Haluamme näin edistää taiteilijaresidenssien saavutettavuutta ja vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden mahdollisuutta residenssityöskentelyyn.

Lue lisää Kulttuuria kaikille -verkkosivulta

Sinua voisi kiinnostaa

Ilmoitukset Avoimet haut