30.01.2024

Tilastofakta 29 myytyä lippua 100 asukasta kohden

Tilastofakta: 29 lippua sataa asukasta kohden 

Myytyjen lippujen määrä sataa asukasta kohden on yksi tapa tarkastella yleisön kiinnostusta teatteria, tanssia ja sirkusta kohtaan. Vuosittaista vaihtelua on koko maan tasolla ollut vähän, kunnes koronapandemia notkautti lukemia. Vuoden 2023 tilastolukuja vasta kootaan, mutta maailmanlaajuisesta sulkutilasta palautuminen on käynnissä, ja tämä näkyy myös tilastoissa. Myös tämä tilastofakta sen kertoo. 

Teatterin tiedotuskeskus TINFO tuottaa vuosittain Esittävän taiteen tilastot, joka numeroiden valossa tarkastelee teatterin, tanssin ja sirkuksen ohjelmistoja, katsojia, henkilöstöä ja taloutta.  

Yksi tilastollinen näkökulma tutkia yleisön esittävän taiteen lajeja kohtaan kokemaa kiinnostusta on laskea myytyjen lippujen määrä suhteessa Suomen 16 ELY-keskusjakoa noudattavan alueen* asukaslukuun. Tapana on tarkastella kpl myytyjä lippuja / 100 asukasta. Suhdeluku saadaan jakamalla alueella myytyjen lippujen määrä alueen asukasmäärällä ja kertomalla sadalla. Samalla tavalla lasketaan myös koko maan myydyt liput sataa asukasta kohden. 

Myytyjen lippujen laskennallisissa määrissä sataa asukasta kohden on suuria alueellisia eroja. Numerot kuitenkin säilyivät monta vuotta muuttumattomina, kunnes koronavuodet tulivat mullistavine vaikutuksineen.  

Pandemiaa edeltävänä vuonna 2019 Suomessa myytiin keskimäärin 42 lippua sataa asukasta kohden. Vuosina 2020 ja 2021 määrä romahti keskimäärin 15 lippuun sataa asukasta kohden, mutta vuonna 2022 luku oli jo noussut 29 lippuun – joka tosin on kaukana pandemiaa edeltävästä tasosta.

Eniten lippuja sataa asukasta kohden myytiin Uudellamaalla (41), Satakunnassa (38) ja Varsinais-Suomessa (33). Uudellamaalla jäätiin kuitenkin kauaksi pandemiaa edeltävien vuosien lippumääristä (2019: 60), sen sijaan Pohjois-Karjalassa (12) myytiin saman verran lippuja asukasta kohden kuin ennen pandemiaa ja Satakunnassa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla päästiin jo lähes pandemiaa edeltävien vuosien tasolle.  

Kaikilla alueilla myytiin 2022 enemmän lippuja kuin edellisvuonna, mikä sinänsä on huojentavaa.  

Esittävän taiteen tilastot vuodelta 2023 ilmestyvät kesällä

HUOM! Myytyjen lippujen alueelliseen laskentaan on käytetty vos-toimijoiden, Suomen Kansallisteatteri ja Suomen kansallisoopperan ja -baletin myytyjen lippujen määrät. Laskennassa eivät ole mukana rahoituslain ulkopuolisten toimijoiden myydyt liput, koska niiden alueellisesta jakautumisesta ei ole tarpeeksi kattavaa tietoa. 

*tilastoissa on omana alueenaan mukana Ahvenanmaa, joka ei ole aluehallinnollinen ELY-keskus

 

Laskentaa ennen ELY-keskusaikaa

Myytyjä lippuja sataa asukasta kohden on esittävän taiteen tilastoinnissa (julkaisun nimi aiemmin: Teatteritilastot) laskettu jo paljon ennen vuotta 2010, jolloin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perustettiin. Tätä ennen aluejako perustettiin läänijakoon, joka sekin on aikojen saatossa muuttunut. Oli pitkään 12 lääniä, mutta välissä oli myös “suurläänien” aika, esimerkiksi 2000-luvun alun tilastokirjoissa Suomi on jaettu kuuteen: Lapin lääniin, Oulun lääniin, Itä-Suomen lääniin, Länsi-Suomen lääniin, Etelä-Suomen lääniin ja Ahvenanmaahan. 

Pitkiä aikasarjoja löytyy siis tästäkin tilastofaktasta, mutta vertailtaessa pitää ottaa huomioon näiden kulloistenkin hallinnollisten alueiden rajat. Koko maassa tapahtunutta kehitystä voi kuitenkin katsoa suoraan. Esityksiin myytyjen lippujen määrä sataa asukasta kohden muutamana tarkasteluvuonna:  

1985: 52 
1990: 47 
1995: 52 
2000: 50 
2005: 48 
2010: 47 
2015: 42 
2020: 15 (ensimmäinen koronapandemiavuosi) 
2022: 29 (kolmas koronavuosi)

 

Mikä Tilastofakta?

TINFO julkaisee Tilastofakta-sarjaa, jossa esittävän taiteen kentästä kerrotaan tilastonumeroin.

Tarkoituksemme on nostaa esiin seuraavien kuukausien mittaan eri näkökulmia, kaivamme framille vähemmälle huomiolle jääviä tilastofaktoja, saatamme törmätä kuriositeetteihinkin. 

Nyt ei puhuta monipuolisten taidelajiemme sisällöistä, vaan annamme kylmien numeroiden puhua.

Historiallinen kontekstointi on mahdollista, koska teatteritilastoinnilla on vuosikymmenten mittaiset perinteet. 

Teatteritilastoja on jossain muodossa laadittu aina 1940-luvulta saakka. Erillisenä julkaisuna tilastokirja alkoi ilmestyä vuonna 1985. Teatterin tiedotuskeskus TINFO vastaa alan tilastoinnista, johon kuuluu: 

  • Katsojatilastot 
  • Ohjelmistotilastot 
  • Taloustilastot 
  • Henkilöstötilastot 
  • Palkkatilastot

Osa tilastotiedoista on saatavana vain vos-toimijoista. Tämä tosiasia vaikuttaa myös Tilastofaktoihin, joita tässä sarjassa pystymme esittämään. 
 

Sinua voisi kiinnostaa

Tilastot Uutiset tilastofakta