Tilastot

Esittävän taiteen tilastot vahvistavat toimialan tietoperustaa. Tilastotietoa on Suomessa kerätty vuodesta 1944 Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ry:n toimesta. TINFO on vastannut tilastoinnista vuodesta 1995. Tilastointia laajennettiin vuonna 1985 ja edelleen vuonna 1993 vos-uudistuksen toteutuessa. Vuodesta 2012 lähtien on tilastoihin lisätty pitkiä aikasarjoja, joiden avulla nähdään pitkän aikavälin kehityslinjoja. 

Vuoden 2019 tilastot sisältävät yhteensä 259 toimijan tietoja. Vuoden 2020 Taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperusta (OKM 2020:13) -selvityksen mukaan teatterin tilastointi on hyvällä tasolla. Avoimen saavutettavuutensa lisäksi tilastointi, jota TINFO tuottaa on ”läpinäkyvää, säännöllistä ja dokumentoitua”. Pandemian koetteleman kentän tilastoista viestittiin pitkin vuotta, ja tilastojen keruuta kehitettiin vastaamaan kentän todellisuutta.
TINFO vastasi etupainotteisesti pandemiavuoden tiedontarpeeseen.
TINFOn Teatteritilastot-julkaisu sai uuden visuaalisen ilmeen ja aiempaa paremmin sisällön kattavan nimen: Esittävän taiteen tilastot: Teatterin, tanssin ja sirkuksen vuosi. Kirjassa julkaistaan laajojen teatteritilastojen lisäksi myös Tanssin tiedotuskeskuksen ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen omilta kentiltään kokoamat tilastot. TINFO käyttää niiden dataa koko esittävän taiteen kentän yhteenvetotilastossa.

Julkaisu painettiin kirjana ja julkaistiin digitaalisessa muodossa kaikille saavutettavaksi kesäkuussa. Tilastotietoja julkaistiin myös TINFO-verkkosivustolla (www.tinfo.fi) vuoden varrella aiheittain.
TINFO tuottaa saavutettavaa, läpinäkyvää, säännöllistä ja dokumentoitua tilastointia.
TINFO vastasi etupainotteisesti pandemiavuoden tiedontarpeeseen ja keräsi ja julkaisi kesken olevan tilastointivuoden 2020 tietoja poikkeuksellisessa tahdissa. Vos-teattereiden esitys- ja katsojamäärät keväältä 2020 julkaistiin jo marraskuussa ja ohjelmistotiedot näytäntökaudelta 2019–2020 joulukuussa.  
Esittävän taiteen tilastoja käyttävät niin Tilastokeskuksen kulttuuritilastojen taulukkopalvelu kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmien raportointikin.
 
Mitä tilastot sisältävät
 

Tilastoinnin kehittämistyö

Näyttelijöiden freelancepalkkatilastojen keruulomaketta uudistettiin yhteistyössä Näyttelijäliiton ja Suomen Teatterit ry:n kanssa. Uudistuksen myötä mahdollistettiin laskennallisen kuukausipalkan laskeminen.

Tilastokeskuksen kanssa aloitettiin neuvottelut PxWeb -lisenssin hankkimisesta. Se mahdollistaisi pitkien aikasarjojen datan käsittelemisen eri muuttujilla ja parantaisi näin palvelua.

Koronakevään 2020 tilastointia varten kysyttiin esittävän taiteen toimijoilta peruuntuneet esityskerrat sekä peruuntuneet/myöhemmäksi siirtyneet ensi-illat ja teokset. Tämä tilastointitapa jatkuu myös syksyn 2020 tilastoinnissa. Lisäksi koko toimintavuodelta 2020 kerätään teatteritoimijoiden suoratoistojen ja tallenteiden esityskertoja ja katsojia.  

Tilastokirjaa jaettiin laajalle lukijakunnalle ministeriöistä vos-teattereihin, mediaan, kirjastoihin ja yksittäisiin teatteritoimijoihin.

Vuoden aikana käynnistettiin myös harrastajateatteritilastoinnin suunnittelu (viimeksi tilastoitu vuonna 2014).


TINFO on tuottanut palveluina seuraavia tilastoja:

 • Esityskertojen ja myytyjen lippujen muutos puheteattereissa (kotimaiset teokset vs. ulkomaiset teokset) 2009/2010–2019/2020
 • Esityskertojen ja myytyjen lippujen jakautuminen syys- ja kevätkaudelle ohjelmistotilastoissa näytäntövuonna 2019–2020
 • Esityskerrat ja myydyt liput lajityypeittäin näytäntökaudella 2018/2019 – Vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri, Suomen Kansallisooppera sekä rahoituslain ulkopuoliset teatteritoimijat
 • Esityskerrat ja myydyt liput näytelmälajeittain näytäntökausina 2009/2010–2019/2020
 • Suosikit (esitykset/teokset top 20) katsojamäärien ja esityskertojen mukaan 2016/2017–2018/2019
 • Lasten- ja nuortennäytelmät ja nukketeatteri ohjelmistoissa (esityskerrat, myydyt liput, näytelmät/teokset) 2015/2016–2018/2019
 • Lapsille ja nuorille suunnattujen esityksien määrät ja näiden katsojamäärät Suomessa vuosittain
 • Minna Canth teatteritilastoissa
 • Niskavuoren Heta ja Niskavuoren emäntä – ensi-illat, esityskerrat ja katsojat ILONA-tietokannassa kautta aikojen
 • Maria Jotuni teatterissa (teokset, ensi-illat, esityskerrat, paikkakunnittain) 1910–2019
 • Sisällissota teatterissa
 • Teatterien lukumäärä Suomessa
 • Teatterinjohtajat/taiteelliset johtajat teattereissa (palkkatilastojen perusteella)
 • Viisi suurinta suomalaista kesäteatteria (katsojamäärien mukaan)

Sinua voisi kiinnostaa

Tilastot TINFO