Tilastot 2022

Teatteritilastoja on laadittu Suomessa vuodesta 1944, mutta ajanmukainen dokumentaatio edellyttää jatkuvaa tilastojen kehittämistä. TINFO on tilastoinnin asiantuntija, jonka tuottamaa tietoa ja raakadataa käytetään yhä enemmän niin mediassa kuin alan omissa selvityksissä ja raporteissa.

TINFO julkaisi elokuussa Esittävän taiteen tilastot: Teatterin, tanssin ja sirkuksen vuosi 2021 -julkaisun verkossa digitaalisesti ja painettuna kirjana. Tilastoituja teattereita ja  esittävän taiteen ryhmiä oli 255, 19 enemmän kuin edellisvuonna. Näistä teattereita oli 141, muut olivat ooppera-, tanssi- ja sirkustoimijoita. Julkaisusta löytyy 93 tilastotaulukkoa ja 100 graafia. Teatteritilastojen lisäksi julkaisussa on Tanssin tiedotuskeskuksen ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen omilta kentiltään kokoamat tilastot, joiden dataa TINFO käyttää koko esittävän taiteen kentän yhteenvetotilastoissa.

Tilastoja käyttävät niin alan toimijat itse, alan liitot, media, sekä Tilastokeskuksen kulttuuritilastojen taulukkopalvelu ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

TINFO-verkkosivustolla julkaistiin tilastouutisia pitkin vuotta, aina osatilastojen valmistuttua tai teemoittain.

TINFO osallistui vuoden aikana kahteen hankkeeseen, joiden tarkoitus on kehittää taide- ja kulttuurialojen yhteistä tilastointia, tilastojen luokituksia ja määritelmiä.

OKM:n kulttuuripolitiikan tilastopohjahankkeen tavoitteena on luoda yhteinen tilastopohja kulttuurialan toimijoille, sekä kehittää resurssien salliessa ministeriön oman huomattavan suuren datamassan käytettävyyttä. Pitkistä aikasarjoistaan ja suuresta datamäärästä tunnettu TINFO on ollut hankkeessa keskeinen toimija.

TINFO on myös ollut mukana toimittamassa tilastotietoa (mm. esitykset, myydyt liput, vierailevat esitykset, kunnanavustukset) Kulttuurin kuntatietohanke Kultille (2021–2023), joka on Kuntaliiton käynnistämä. Hanke toimeenpanee OKM:n myöntämää valtakunnallista kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävää (laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 6§). Hankkeen toteuttaa Suomen Kuntaliitto ja kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

TINFO on vuoden aikana yrittänyt erityisesti tavoittaa tilastojen ulkopuolelle jääneitä yhteisöjä, sekä kohdentanut tilastoviestintää uusille vos-toimijoille. Auttaakseen toimijoiden tilastoinnista vastaavia TINFO on järjestänyt kaksi webinaaria. Kts. kohta Sidosryhmätapahtumat.

”Teatterin tiedotuskeskus TINFO kerää tietoja suomalaisesta teatteri-, tanssi- ja sirkuskentästä vuosittaiseen Esittävän taiteen tilastot -julkaisuunsa (vuoteen 2019 asti Teatteritilastot). Esittävän taiteen digitaalisesta katsomisesta TINFO on tuottanut tilastoja vuodesta 2020 alkaen. (…) Tilastotiedon valossa vaikuttaa siltä, että esittävän taiteen digitaalinen seuraaminen kasvoi koronapandemian aikana marginaali-ilmiöstä kulttuuri¬harrastamisen henkireiäksi, johon yhä useampi tukeutui poikkeuksellisessa tilanteessa.”

Vuoden aikana TINFOn tilastoihin viitattiin lukuisia kertoja muiden toimijoiden kirjoituksissa, kuten Tilastokeskuksen yliaktuaari Ella Pitkänen artikkelissaan ”Korona toi esittävän taiteen koteihin, mutta miltä näyttää digitaalisten teatteri-, tanssi- ja musiikkinäytösten tulevaisuus?”

Lisäksi TINFO on tuottanut erikseen palveluna mm. seuraavia tilastoja:

 • Espoolaiset lastenteatterit, esityskerrat ja katsojat, henkilöstö ja talous 2018-2020
 • Kotimaiset näytelmät vs. ulkomaiset näytelmät, esityskerrat ja myydyt liput, 1998/1999 ja 2018/2019
 • Yleisötyön tilastointi Esittävän taiteen tilastoissa 2013-2021
 • Esittävän taiteen tilastoista 2021 kuntakohtaisia muuttujia: Teattereiden lukumäärä, teatteriesitykset kotikunnassa, kunnassa vierailleet esitykset, katsojamäärät (kotikunta), katsojamäärät (vierailut), yleisötyön tapahtumat, yleisötyön osallistujat, yleisötyön ja muun taidelähtöisen toiminnan osallistujat
 • Yhtiömuotoiset teatterit Esittävän taiteen tilastoissa
 • Teatterialan hyvinvointi -tutkimukset
 • Teatteritilastojen historia, harrastajateatteritilastojen koonti
 • Teattereiden esityskerrat 2020
 • Freelancereiden osuus teatterin tekijöistä 2017
 • Teatterien sulkemiset, lomautukset, koronan vaikutukset 2020-2021
 • Alueellinen data Pirkanmaan toimijoiden saamasta rahoituksesta
 • Vos-teatterit yhteystietoineen
 • Vos-teatterit kartalla 2021
 • Pitkiä aikasarjoja tilastoista, Myydyt liput 1952-2021
 • Julkiset avustukset verrattuna kokonaismenoihin (vos-teatterit) 2018-2021
 • Muut avustukset (vos-teatterit, Kansallisteatteri, Kansallisooppera) 1992-2021
 • Esittävän taiteen määrärahoista, julkisen tuen jakaantuminen vos vs. lain ulkopuoliset 2021-2022
 • Näytelmähakuja Ilona-esitystietokannasta
 • Tilastojen toimijaryhmäkuvaus ja käsitekuvaukset