Tilastot ja muu tiedontuotanto

TINFO palvelee toimialaa ja yhteiskuntaa esittävän taiteen tietoperustaa vahvistamalla. Riippumattomana asiantuntijaorganisaationa se on vastannut alan tilastoinnista ja tuottanut vuosittain tietoa valtionosuusteattereiden ja rahoituslain ulkopuolisten toimijoiden taloudesta, henkilöstöstä, esityskerroista, katsojista ja ohjelmistoista. Toimijoiden tuottamaa tietoa prosessoimalla TINFO tarjoaa laajan ja vertailukelpoisen tietokokonaisuuden suomalaisen teatterin tilasta.

TINFO tuottaa myös muuta käyttötietoa alan tarpeisiin tekemällä erilaisia selvityksiä. Tällainen on Valta, vastuu ja vinoutumat -kysely, jolla selvitettiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista esittävien taiteiden alalla.

Vuosittain tuotettavat Teatteritilastot

TINFO tuotti vuoden 2018 Teatteritilastoihin noin 100 eri tilastoa, jotka kattavat pääosan suomalaisen esittävän taiteen kentästä. Tilastojen tuotannossa keskityttiin pidempijänteiseen uudistustyöhön, joka koskee vuonna 2020 ilmestyviä vuoden 2019 tilastoja. Lisäksi pyrittiin kehittämään tiedonsaantia erilaisista määräaikaisista työsuhteista ja toimeksiantosuhteista, hybriditehtävistä sekä toimeksiantosuhteista ja niiden sukupuolittuneisuudesta.

Lisäksi valmisteltiin teatteritilastojen uudenlaista visualisointia sekä dynaamistamista, uusittiin ja täydennettiin lomakkeita ja selkiytettiin käytäntöjä, joilla tietoja kerätään sekä tehtiin tilastoinnin kriteerejä entistä näkyvämmiksi. Tilastokeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti TINFO tuotti alan (vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri ja Suomen Kansallisooppera) palkkatilastot.

Valtaosa tilastoista tuotettiin vos-teattereiden (57), Suomen Kansallisteatterin ja Suomen Kansallisoopperan sekä rahoituslain ulkopuolisilta toimijoilta (80 kpl) saatavien tietojen pohjalta. Lisäksi ohjelmistojen sukupuolirakennetta koskevat tilastot tuotettiin ILONA-esitystietokannan aineistojen pohjalta. ILONA-esitystietokantaan täydennettiin kuluvana vuonna kaikki Teatteritilastoihin tilastoitavien esitysten (yhteensä n. 1000) esitystiedot tekijätietoineen.

TINFO julkaisi tilastouutisia, jotka koskivat näytelmäkirjallisuutta, näytelmäkäännöksiä, kotimaisten näytelmien ulkomaisia tuotantoja, teattereiden omien tuotantojen, yleisötyön ja muun toiminnan määriä ja suhteellisia osuuksia. TINFOssa nähtiin tärkeäksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Kuluneena vuonna on tehty työtä myös TINFOssa olevan datan tunnetuksi tekemiseksi, jotta aineistot saataisiin nykyistä paremmin myös tutkimuskäyttöön.  

TINFOn tuottama tilastotieto on digitaalisesti saavutettavaa. TINFO on tarjonnut verkkosivuillaan mahdollisuuden saada ja hyödyntää teatteria koskevaa tilastodataa ja muita tietovarantoja avoimena datana. Tiedostot on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. TINFOn avoimen datan käyttäjät voivat antaa palautetta tietoaineistoista, käydä keskustelua tietoaineistoista ja esittää toiveita uusien aineistojen julkaisemiseksi avoimena datana.

Avoin data käsitti seuraavat pitkän aikasarjan aineistot (vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri ja Suomen Kansallisooppera): Esittävän taiteen katsojat 1997-2018; Myydyt liput teattereittain 1992-2018; valtionosuudet 1992-2019; kunnanavustus 1992-2018; omat tulot 1992-2018, henkilöstömenot 1992-2018, kiinteistömenot 1992-2018; vakinaiset henkilötyövuodet 19922018; tilapäiset henkilötyövuodet; taiteellinen henkilöstö ja vierailijat 1991-2018; vakinaisen taiteellisen henkilöstön henkilötyövuodet sekä vierailijatehtävät ammattiryhmittäin. Palkkatilastoista keskiansiot ammattinimikkeittäin (marraskuu) 2003-2018 sekä keskiansiot naiset ja keskiansiot miehet (marraskuu) 2003-2018.

Lisäksi TINFO on tuottanut palveluina mm. seuraavia pitkän aikasarjan tilastoja: Keskiansiot 2003-2018 (naiset ja miehet); Peruspalkat 2003-2018; Keskiansiot 2003-2018 (teattereittain ja ammattiryhmittäin); Hybridinimikkeet palkkatilastoissa 2003-2018 sekä Vakinaiset ja määräaikaiset palkkatilastoissa 2003-2018. Puhenäytelmien ja musiikkiteatterin kotimaiset ja ulkomaiset kantaesitykset ohjelmistossa 2013/2014-2017/2018; Näytelmien/teosten määrä kansallisuuksittain 2001/2002 - 2016/2017; Kotimaisten kantaesitysten osuus kotimaisista ensi-illoista 2000/2001-2016/2017; Suosituimmat näytelmät 2007/20082017/2018 sekä Turun Kaupunginteatterin myydyt liput 1951-2018. TINFO on myös tehnyt useita pitkän aikasarjan laajempia esitystietohakuja ILONA-esitystietokannasta.

Tilastotietoa on Suomessa kerätty vuodesta 1944 Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ry:n toimesta. TINFO on vastannut tilastoinnista vuodesta 1995. Tilastointia laajennettiin vuonna 1985 ja edelleen vuonna 1993 vos-uudistuksen toteutuessa. Vuodesta 2012 lähtien on tilastoihin lisätty pitkiä aikasarjoja, joiden avulla nähdään pitkän aikavälin kehityslinjoja. Tilastotietoa on tuotettu myös seuraavilta alueilta: alan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus, alueellinen saavutettavuus, yleisötyö, kansainvälinen liikkuvuus. Samanaikaisesti on kiinnitetty huomiota tilastotiedon ja muun tiedontuotannon katveisiin.

Tilastoinnin haasteena on tunnistaa uusia tietotarpeita, joita taiteen ja toimintaympäristön muutokset – ekokriisi, yhteiskunnan kulttuurinen moninaisuus ja työn murros asettavat. Näin voidaan varmistaa, että päätöksentekijöillä ja toimialalla on saatavissa olennaista tietoa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys – Valta, vastuu, vinoutumat

#Metoo-liike herätti myös teatterin toimialan selvittämään ja korjaamaan alalla vallitsevaa tieto- ja osaamisvajetta. Vuonna 2019 valmistui TINFOn selvitysraportti esittävien taiteiden alalle suunnatun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tuloksista. Kyselyllä haluttiin selvittää, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu työpaikoilla ja työhön liittyvissä tilanteissa.

Yhteistyökumppaneita olivat TINFOn lisäksi Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (CEFISTO), Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme), Suomen Näyttelijäliitto, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat (Sunklo), Teatterikeskus, Suomen Teatterit (Stefi), Globe Art Point sekä Tanssin tiedotuskeskus ja Sirkuksen tiedotuskeskus

Sinua voisi kiinnostaa

Tilastot Kysely TINFO Tutkimus