Toimintastrategia 2017-2018

 

TINFO muuttuvassa toimintaympäristössä

TINFO on teatterin rohkea puolestapuhuja. Sen rooli luotettavan tilasto- ja muun tiedon tuottajana korostuu entisestään, koska teatterit ja alan taiteilijat elävät kovenevien julkisen talouden säästöjen, uudenlaisten odotusten ja vaatimusten sekä muutosten ristipaineissa.

TINFO tilastoi ja tuottaa tietoa, jotta teatterin kenttä pystyy analysoimaan tilannetta ja ennakoimaan tulevaa.

TINFOn on varmistettava, että kansainvälisyyden merkitys globaalina vastuun kantamisena ymmärretään ja että kansainvälisen liikkuvuuden ymmärretään luovan kestävyyttä.

TINFO on oppiva, kehittyvä ja omaa toimintaansa jatkuvasti arvioiva organisaatio. Se tunnistaa ja ennakoi tulevaisuuden palvelutarpeita ja vastaa uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

TINFO arvioi omaa osaamistaan ja oman työnsä tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

 

I TOIMINTA-AJATUS

TINFO on asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

TINFO toimii asiakaslähtöisesti yhteistyössä ja kumppanina teatterikentän kanssa.

TINFO tuottaa luotettavaa tietoa teatterista lisäten alan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja arvostusta.

TINFO edistää näytelmien, esitysten ja taiteilijoiden kansainvälistä liikkuvuutta.

TINFO kehittää alan ammattitekijöiden kansainvälistä osaamista, jotta näiden toimintaedellytykset vahvistuvat.

 

II ARVOT

TINFO ymmärtää ja tuntee monimuotoisen ja muuttuvan teatteritaiteen ja tekijäkentän. Teatterin tuntemus ja arvostus näkyy kaikessa siinä, kuinka TINFO toimii.

Yhteistyö ja avoimuus

TINFO tekee työtä, joka perustuu yhteistyöhön, avoimuuteen ja luottamukseen.

Notkeus ja oppiminen

TINFO seuraa aktiivisesti teatteritaiteessa ja teatterin toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. TINFO kehittää omaa osaamistaan ja asiantuntemustaan.

 

III VISIO

TINFO on kotimaassa ja kansainvälisesti tunnettu, arvostettu suomalaisen teatterin asiantuntija ja yhteistyökumppani.

TINFO on teatteritaiteen rohkea puolestapuhuja, luotettava viestijä ja välittäjä.

 

IV STRATEGISET TAVOITTEET


TINFO tuottaa tietoa ja palveluja teatterin kentälle, medialle ja kulttuuri- ja taidepoliittisille päätöksentekijöille sekä tunnistaa uusia palvelutarpeita ja -mahdollisuuksia.

TINFO-viestintä perustuu kolmelle pääajatukselle: verkkoviestinnälle, ammattilaisviestintään ja aktiiviselle vuoropuhelulle kentän kanssa.

TINFO-viestinnän laatu on hyvää, jos palvelut löydetään, ne toimivat, niitä on helppo käyttää ja ne ovat sisällöltään kattavia.

TINFO on teatterialan kansainvälisen liikkuvuuden aktiivinen ja alaa kehittävä asiantuntija. TINFO tekee tunnetuksi suomalaista teatteria yhdessä alan ammattikentän kanssa.

TINFO tarjoaa kansainvälisen liikkuvuuden neuvonta- ja mentorointipalveluita.

 

Takaisin alkuun: Vuosikertomus 2017