23.09.2021

Piia Volmari 2021

Toteutumatonkin on tärkeä tieto 

Tilastonlaatija Piia Volmari kertoo pandemia-ajan tilastoinnista, oman työnsä vuodenkierrosta ja kannustaa ilmoittamaan tilastoivaksi kaiken, senkin, joka ei sulkutoimien takia päässyt tapahtumaan. 

Eletään sitä aikaa vuodesta, jolloin teatterien viime kevään ohjelmistotarjontaa, katsojamääriä ja esityskertoja koskeva data siirtyy kunkin toimijan omista tiedostoista Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) tilastonlaatijalle Piia Volmarille tilastoitavaksi. TINFO on vastannut teatterialan tilastoinnista nykymuodossaan vuodesta 1995 saakka, minkä ansiosta kertyneistä varannoista on otettavaksi vuosittaisten tilastotietojen lisäksi tarkasteluun alan toiminnan kehitystä kuvaavia pitkiä aikasarjoja.  
 
Systemaattisesti kootulle tiedolle on aina kysyntää, mutta pandemia-aika lisäsi entisestään käyttöä tilastoille. Esittävä taide kärsi sulkutoimista, kun yleisöä ei voinut kutsua katsomoihin, esittäminen taukosi, lippujen myynti pysähtyi. “Tilasto-Piiaksikin” itseään tituleeraava asiantuntija kertoo tässä artikkelissa, miten alan tilastoilla pystyttiin nopeasti reagoimaan vallitsevaan tilanteeseen ja millaisiin uusiin tiedontarpeisiin TINFO pystyy vastaamaan aktiivisesti tilastointia kehittämällä. 
 
Kokemamme poikkeusvuodet näkyvät myös tilastoluvuissa. Miten työsi on poikennut normaalista, kun teit tilastoja kesken jääneestä vuodesta 2020 ja nyt kun keräät teattereilta tietoja köhien alkamaan päässeestä vuodesta 2021? 
 
Piia: Korona-ajan tilastointiin piti reagoida nopeasti, jouduimme pikaisesti heti rajoitusten alkaessa pohtimaan, keräämmekö tiedot peruuntuneista esityksistä ja mitä kaikkea muuta joutuisimme mahdollisesti ottamaan tilastoinnissa huomioon, esimerkiksi striimaukset. Kevään 2020 romahtaneita katsojalukuja osattiin jo etukäteen pelätä, oltiinhan koronakurimuksessa jo eletty puoli vuotta, kun tietoja alettiin kerätä. Luvut olivat surullisia, kentällä kuitenkin odotettiin koko ajan “parempia aikoja”, mutta se odotus venyikin paljon pidemmäksi kuin aluksi ajateltiin.  
 
Kun tilastointivuoden 2020 luvut tulivat valmiiksi, oli se kyllä suuri järkytys, pudotusta esittävän taiteen kentällä oli niin paljon. Kaikki kuvaajat ja tilastokäppyrät olivat täysin eri näköisiä, kuin mihin oli totuttu. 
 
 
Teatteritilastoja on kerätty ja laadittu tässä muodossa jo vuosikymmeniä, on muodostunut kansainvälisestikin vertaillen ainulaatuista teatteritietoa pitkältä ajalta. Kaikki tieto on tärkeätä, myös tieto mahdollisesti siirretyistä tai jopa perutuista esityksistä. Mitä kaikkea uutta ajateltavaa, huomioitavaa ja tilastoitavaa korona-aika toi tilastoihin ja miten ne vaikuttavat omaan tilastonlaatijan työhösi? 
 
Piia: Uudet termit tilastoinnissa: peruuntuneet, toteutuneet, striimaukset. Korona-aikana tilastoinnin keskiöön ovat tulleet yhtäkkiä peruuntuneiden esitysten määrät ja mm. peruuntuneet kantaesitykset. Striimausten ja tallenteiden katsojamäärien tilastointi on nyt myös uutta ja tuottaa paljon kysymyksiä.
 
Peruuntuneita esityksiä ja niiden määriä ei ole koskaan aiemmin tilastoitu, ei hän sellaista ilmiötä varsinaisesti ole ollutkaan. Erityisesti kevään 2021 tilastoissa monilla teattereilla on pelkästään peruuntuneita esityksiä, toteutunutta esitystoimintaa ei ole ollut lainkaan. Peruuntuneista esityksistä on nyt yhtä tärkeätä saada tietoa kuin toteutuneista.  
 
Ilmoitus "meillä ei ollu mitään toimintaa" voi tilastoissa kääntyä vielä moneksi luvuksi: kuinka monta esitystä peruttiin, kuinka monta esityskertaa niillä olisi ollut ja oliko peruuntuneissa esityksissä suunniteltuja kantaesityksiä? Tämän vuoksi on tärkeätä, että myös tämä näennäisesti tapahtumaton toiminta kirjataan teattereissa ylös ja ilmoitetaan meille tilastoitavaksi.
 
Minulle voi aina soittaa tai lähettää sähköpostia, jos jokin askarruttaa, neuvon, katsotaan yhdessä, yksin ei tarvitse pähkäillä. 
 
 
Ohjelmisto-, esityskerta- ja katsojatilastojen lisäksi teet vuotuiseen julkaisuun myös teatterien talous-, henkilöstö- ja palkkatilastot. Millainen on sinun, tilastonlaatijan työsi vuodenkierto ja mitä tietoja juuri näinä viikkoina olet pyytänyt teattereilta tilastoitavaksi? 
 
Piia: Juuri nyt teatterit toimittavat tietoja kevään 2021 esityksistä ja ohjelmistoista. Loppuvuodesta alkaa tietojen keruu palkkatilastoja varten ja keväällä tilastoidaan edellisen kalenterivuoden esityskerta- ja katsojatilastot sekä henkilöstö- ja taloustilastot. Oma työni tiivistyy ja tihenee aina loppukevättä ja alkukesää kohden. Kesäkuussa viimeistellään nämä kaikki laatimani noin sata tilastotaulukkoa ja kymmenet graafit yhdessä tilastokatsaustekstin kanssa yhdeksi kirjaksi, Esittävän taiteen tilastoiksi. 
 
 
TINFO / Sari Havukainen, 23.9.2021 
 
 

Lisää aiheesta:
 
  
Perutut ja siirretyt (tilastouutinen 23.9.2021)

Sinua voisi kiinnostaa

Tilastot Haastattelu TINFO Korona