26.02.2016

Työväen Näyttämöiden liitolle Kulttuurirahaston suurapuraha

Suomen Kulttuurirahasto jakoi apurahoina ennätykselliset 25 miljoonaa euroa vuosijuhlassaan 27.2. Tieteen hakemusmäärä kasvoi, mutta taiteen laski.

Taiteen aloilla isoimmat apurahat myönnettiin Työväen Näyttämöiden Liitolle, joka sai 100 000 euroa Nuori Näyttämö 2016–2018 -hankkeen toteuttamiseen ja Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiölle, joka niin ikään sai 100 000 euroa suomalaisten kuvataiteilijoiden työskentelyresidenssihankkeeseen. Itsenäisyyden juhlavuonna 2017 avautuvaa Tekniikan museon säätiön Tekniikan maa - näyttelyä Kulttuurirahasto tuki samoin 100 000 eurolla.

Hakijoista 12 % sai apurahan. 30 000 euron suuruisen palkinnon saivat evoluutioekologian professori Hanna Kokko, muusikko Karri ”Paleface” Miettinen sekä valtio-opin professori emeritus Jaakko Nousiainen.

Kulttuurirahasto tukee tänä vuonna useilla apurahoilla suomalaisten lukemista. PIRLS- ja PISA-tutkimusten perusteella erot suomalaisten lasten ja nuorten lukutaidossa ovat yhä suuremmat. Osalla lapsista ja nuorista lukutaito on niin heikko, että se rajoittaa jokapäiväistä elämää. Niilo Mäki -säätiölle myönnettiin 100 000 euroa suomalaisten lukutaitoa edistävään hankkeeseen ja Lukukeskus – Läscentrumille 50 000 euroa Suomi 100  Suuri lukuseikkailu –hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi Selkokeskus sai 100 000 euroa selkokielisen kirjallisuuden edistämiseen. Samaa teemaa tukee mm. filosofian maisteri Annette Ukkolalle myönnetty 24 000 euron apuraha kansallisen Lukuinto-ohjelman vaikuttavuutta ja lasten ja nuorten lukemismotivaatiota käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Kärkihankkeiden joukossa oli tänä vuonna runsaasti humanistista tutkimusta. Suurimman yksittäisen apurahan saivat professori Anna Mauranen ja työryhmä kielellistä palastelua käsittelevään tutkimukseen. 250 000 euron apuraha on myönnetty vuosille 2016-2018. Tutkimus yhdistää toisilleen etäisiä tieteenaloja, lingvistiikkaa ja neurotutkimusta, ja siinä tarkastellaan, kuinka ihminen ymmärtää jatkuvaa puhevirtaa. Ph. D. Hanne Appelqvist ja työryhmä taas saivat 200 000 euroa estetiikan tiedollista merkitystä käsittelevään tutkimukseen 2016-2018. Filosofian ja estetiikan tutkijoiden ohella projektin tulokset suunnataan laajemmalle taiteen arvosta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä kiinnostuneelle yleisölle. Ph. D. Onni Hirvonen ja työryhmä saivat 150 000 euroa toisilta saatavan tunnustuksen filosofiaa ja politiikkaa käsittelevään tutkimukseen.

Yhteensä apurahoja myönnettiin 1 064 henkilölle, työryhmälle tai yhteisölle (edellisvuonna 1 018). Taiteen hakemusten määrä laski viidelläsadalla, tieteen taas lisääntyi sadalla. Jaettavaa oli peräti kaksi miljoonaa edellisvuotta enemmän, joten hakemusten läpimenoprosentti nousi sekä tieteessä että taiteessa ollen nyt 12 % (edellisvuonna 11 %). Myös apurahojen keskisuuruus kasvoi, tieteen aloilla se oli 22 700 euroa (21 900) ja taiteessa 16 600 (15 700). Tiede sai apurahoista 54 % (edellisvuonna 50 %) ja taide 46 % (50 %). Eniten rahaa myönnettiin taiteelliseen työskentelyyn (33 %) ja toiseksi eniten väitöskirjatyöhön (28 %). Post doc -tutkimuksen osuus kasvoi edelleen ja oli nyt 14 %. Naisten osuus apurahansaajista laski hieman ja oli nyt 56 % (59 %). Apurahansaajista ulkomaalaisten osuus kasvoi ja oli nyt 10 % (8 %).

Taidetta hoitolaitoksiin -apurahoja myönnettiin tänä vuonna 33. Apurahojen avulla taidetta viedään mm. vanhustyön yksiköihin, mielenterveyden hoitolaitoksiin, pitkäaikaistyöttömien ja asunnottomien pariin, lapsipotilaille, kehitysvammaisille, syömishäiriöisille, vankiloihin ja turvapaikanhakijoille. Tieteen työpajat - apurahan (50 000 euroa) sai kaksi hakijaa ja Eminentia-apurahan (25 000 euroa) kuusi hakijaa. Keskusrahaston vuosijuhlassa jakamien apurahojen lisäksi Kulttuurirahasto rahoittaa sekä säätiöiden Post doc -poolin että Post docs in Companies -ohjelman hakijoita. Näin keskusrahaston kokonaisjako nousee 25 miljoonaan euroon (23 milj. euroa vuonna 2015). Lisäksi maakuntarahastot jakavat kevään vuosijuhlissa 11,5 miljoonaa euroa. 

Lisätiedot:

Yliasiamies Antti Arjava, puh. 050 385 7600
Viestintäpäällikkö Annakaisa Tavast, puh. 050 518 5970

www.skr.fi/jako2016