Uno Exit vihreä

UNO-EXIT-julkaisut

UNO-EXIT-julkaisut ovat temaattisesti jäsennettyjä tietopaketteja, jotka avaavat käytännönläheisesti hankkeen toteutusta, havaintoja ja työvälineitä. Julkaisut sisältävät osin samoja sisältöjä kuin UNOn loppujulkaisu, mutta myös sellaisia lisämateriaaleja, joita ei löydy muualta.

UNO-EXIT I – Näytelmät ja kirjailijat

UNO-EXIT I – Näytelmät ja kirjailijat (pdf)

Julkaisusta löytyvät esittelyt kaikista UNOn osallistuneista näytelmäkirjailijoista ja näytelmistä, joita he kehittelivät UNOn kirjailijaohjelmassa. Lisäksi se sisältää tiedot, mistä kunkin näytelmän saa luettavakseen, miten kirjailijaan saa tarvittaessa yhteyden ja mistä voi kysellä esitysoikeuksia.

UNO-EXIT II – Näytelmien kehittely ja kirjailijantyön tukeminen

UNO-EXIT II – Näytelmien kehittely ja kirjailijantyön tukeminen (pdf)

Julkaisuun on koostettu UNOn kirjailijaohjelman havaintoja ja työvälineitä näytelmien kehittelyyn ja kirjailijantyön tukemiseen. Se sisältää mm. kuvauksen UNOn kirjailijaohjelman tukikokonaisuudesta kirjailijoille, esimerkkejä erilaisista tekstinkehittelytyöpajoista sekä työvälineen kirjailijan ja dramaturgin yhteistyön käynnistämiseen. Lisäksi tietopakettiin on dokumentoitu avoimien kirjailijahakujen toteutusta ja UNOn viimeisin hakuopas kirjailijoille.

UNO-EXIT III – Moniammatillinen yhteiskehittäminen

UNO-EXIT III – Moniammatillinen yhteiskehittäminen (pdf)

Julkaisu avaa UNOn ajatushautomossa tehtyä työtä ja sen tuloksia. Ajatushautomo oli UNOn Verkoston toimintaan sisältynyt työskentelymuoto, jossa teatteriammattilaiset kutsuttiin pohtimaan, millaiset seikat vaikuttavat uuden näytelmätekstin näkymään ja kantaesitysprosesseihin teattereissa. Yhteensä 25 toiminnalliseen työskentelyyn osallistui erilaisin kokoonpanoin mm. näytelmäkirjailijoita, teatterinjohtajia, dramaturgeja, ohjaajia sekä viestintä- ja markkinointiväkeä. Tämän moniammatillisen yhteiskehittämisen tuloksena syntyi neljä koontia, joita alan ammattilaiset voivat hyödyntää työvälineinä omien toimintatapojensa tarkasteluun ja kehittämiseen.

Julkaisu sisältää koonnit:

  • Kirjailijan ja teatterin yhteistyö uuden näytelmän kirjoitus- ja kantaesitysprosessissa
  • Toimiva sisäinen viestintä onnistuneen kantaesitysprosessin taustalla
  • Dramaturgin tehtävänkuvia ja työn orientaatioita
  • Ohjelmistosuunnittelun taide

UNO-EXIT IV – Dramaturgin työ

UNO-EXIT IV – Dramaturgin työ (pdf)

Julkaisu sisältää esimerkkejä ja havaintoja dramaturgin työstä UNOssa, teatterirakenteissa ja näytelmäkirjailijan taiteellisen prosessin kanssakulkijana.

Julkaisusta löytyvät mm.

  • työvälineet lukevan dramaturgin ja näytelmäkirjailijan sekä dramaturgin ja teatterin yhteistyön käynnistämiseen,
  • UNOn Ajatushautomossa syntynyt koonti, joka konkretisoi dramaturgin erilaisia tehtävänkuvia ja työn orientaatioita, sekä
  • tietoa UNOn Dramaturgialusta-kokeilusta: kolme raporttia UNOn Verkoston teattereissa toteutuneista määrä-/osa-aikaisista dramaturgin tehtävistä ja idean dramaturgiapalvelusta.

UNO-EXIT V – Näytelmän lukeminen

 
Julkaisu sisältää tietoa, esimerkkejä ja työvälineitä näytelmän lukemisen tueksi. 
 
Julkaisusta löytyvät
- Saana Lavasteen artikkeli Lukeminen taiteellisena työnä
- Elina Snickerin artikkeli Välineitä uuden näytelmän lukemiseen
- Hanna Helavuoren UNO-näytelmiä käsittelevä artikkeli Oleilua tuntemattoman äärellä (tämä artikkeli myös luettavana erikseen tästä)
- kaksi UNOssa hyödynnettyä työvälinettä: Näytelmänlukutavat ja Näytelmien lukeminen ääneen ja keskustelu havainnoista

 

Lisätietoa UNOsta

Hankkeen toteutusta ja havaintoja avataan UNOn loppujulkaisussa Näytelmän tulevaisuus – Puhetta laadusta.

Sinua voisi kiinnostaa

Näytelmät Hankkeet Kirjailijat Julkaisut