UNO Exit sininen

UNOn loppujulkaisu 

Näytelmän tulevaisuus – Puhetta laadusta

Uuden näytelmän ohjelman loppujulkaisu summaa monivuotisen kehittämishankkeen toteutuksen ja siitä syntyneet havainnot sekä tuo kootusti saataville työstä syntyneet työvälineet. Hankkeessa eri rooleissa vaikuttaneiden asiantuntijoiden kirjoittama teos on käytännön läheinen käsikirja mm. näytelmien kanssa työskenteleville taiteen ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Se tarjoaa ajattelun virikkeitä myös taiteenalan kehittämishankkeiden toteuttajille – tai sellaisia vasta suunnitteleville.

Teos sisältää kolme osaa:

  • Näytelmäkirjallisuuden laatua ja teatterialan käytäntöjä kehittäneen hankkeen toteutuksen kuvauksen sekä analyysin hanketyöstä ja sen tuloksista
  • Syventäviä puheenvuoroja, jotka käsittelevät laatua (Saara Rautavuoma), lukemisesta taiteellisena työnä (Saana Lavaste), dramaturgin työtä (Elina Snicker), moniammatillista yhteiskehittämistä (Kati Sirén) sekä UNOssa kehiteltyjä näytelmätekstejä (Hanna Helavuori).
  • Kokoelman hankkeesta syntyneitä työvälineitä, mm. UNOn ajatushautomossa syntyneet koonnit teatteriammattilaisten yhteisestä ajattelusta, kirjailijan ja dramaturgin sekä kirjailijan ja teatterin välisen yhteistyön käynnistämiseen soveltuvat välineet, UNOn tekstitapaamisen mallinnus eli väline keskeneräisen näytelmän lukemiseen ja keskusteluun sen äärellä. 

Näytelmän tulevaisuus – Puhetta laadusta (aukeamittain, pdf)
Näytelmän tulevaisuus – Puhetta laadusta (sivuittain, pdf)

Painetun kirjan voi tilata SUNKLOn verkkokaupasta. Myös UNOn aiemmin julkaisema Uuden näytelmän antologia (2018) on saatavilla SUNKLOsta. Kirjojen tuotot käytetään suomalaisen näytelmäkirjallisuuden tukemiseen.

Lisätietoa UNOsta

Tutustu myös UNO-EXIT-julkaisusarjaan. Julkaisut sisältävät osin samoja sisältöjä kuin UNOn loppujulkaisu, mutta myös sellaisia lisämateriaaleja, joita ei löydy muualta.

Muuta UNO-tietoutta TINFOn sivuilla.