UNO Exit perus

Uuden näytelmän ohjelma (UNO)

Uuden näytelmän ohjelma UNO oli Teatteri 2.0:n käynnistämä ja hallinnoima suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kehittämishanke (2016–2022).

Teatterikentän ammattilaisten avoimelle dialogille rakentuneen Uuden näytelmän ohjelman pyrkimyksenä oli taata suomalaisen näytelmäkirjallisuuden laatu ja tulevaisuus. Hankkeessa kehitettiin uutta näytelmää, siihen liittyvää osaamista ja käytäntöjä yhdessä näytelmäkirjailijoiden ja teatterialan toimijoiden kanssa.

Toiminnan ytimen muodosti Kirjailijaohjelma, jossa näytelmäkirjailijat työstivät uusia näytelmiään UNOn tuella noin 1,5 vuoden ajan. UNO tarjosi monipuolisen kokonaisuuden erilaisia tukimuotoja kirjailijoiden työstämien näytelmän laadun edistämiseksi sekä kirjailijoiden taiteellisen ja ammatillisen kehityksen tueksi. Vuosien 2017–2021 aikana toteutui neljä kirjailijaohjelmasykliä, joissa oli mukana yhteensä 19 näytelmäkirjailijaa.

Teattereiden ja muiden teatterialan toimijoiden Verkostossa kehitettiin uuteen näytelmään liittyvää osaamista ja alan käytäntöjä koulutuksellisissa työpajoissa, moniammatillisissa kehittämistyöskentelyissä ja kohtaamispaikoissa. Verkoston toiminta limittyi kirjailijaohjelman kanssa. Verkoston teatterit mm. tutustuivat kirjailijoihin, saivat tietoa tulevista teoksista ja osallistuivat keskeneräisten tekstien kehittelyyn. Hankkeen aikana toiminnassa oli mukana yhteensä 29 ammattiteatteria eri puolilta Suomea sekä 13 muuta teatterialan toimijaa järjestöistä koulutuksen edustajiin ja agentuureihin.

UNOn kehitystyöstä ja toteutuksesta vastasivat hankkeen johtaja Saara Rautavuoma, dramaturgit Elina Snicker ja Paula Salminen, suunnittelija Jonni Pantzar ja asiantuntija Kati Sirén. UNOn suunnitteluryhmässä vaikuttivat Teatteri 2.0:n toiminnanjohtaja Saara Rautavuoma ja taiteellinen johtaja Saana Lavaste, näytelmäkirjailja-dramaturgit Elina Snicker, Paula Salminen, Taija Helminen ja Heini Junkkaala sekä teatterialan asiantuntija Hanna Helavuori.

Hankkeen rahoittivat Koneen säätiö, Suomen kulttuurirahasto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä UNOn Verkoston toimijat.

TINFOn sivuille on koottu Uuden näytelmän ohjelman julkaisemat aineistot, jotka avaavat monivuotisen kehittämistyön toteutusta, tuloksia ja työvälineitä. TINFO oli hankkeen pitkäaikainen yhteistyökumppani.

Tarkemmat tiedot hankkeen toteutuksesta, havainnoista ja työssä hyödynnetyistä työvälineistä löytyvät UNO-EXIT-julkaisuista ja hankkeen loppujulkaisusta. Lisätietoja voi kysellä myös hankkeen toteuttajilta.

UNOn tekijöiden yhteystiedot: tinfo@tinfo.fi