21.01.2021

UrbanApa jatkaa feministisen johtamisen alustaa

Feministisen johtamisen alusta taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleville – working with frictions and fictions

Keväällä 2021 UrbanApa toteuttaa jälleen feministisen johtamisen alustan. Alusta perustuu vertaisoppimiselle ja sen tarkoitus on tukea osallistujien omaa työskentelyä ja pyrkimyksiä feministiseen johtajuuteen. Kuudesta työpajasta koostuva kehys pyrkii mahdollistamaan laajempaa pohdintaa feministisistä työkaluista, johtamisesta ja rakenteista. Sen tavoitteena on tuoda taiteilijoita yhteen jakamaan ja keskustelemaan, voimaannuttaa, lisätä tietoa ja ymmärrystä rakenteista ja niiden luomista esteistä, tarjota työkaluja feministisempään ja inklusiivisempaan työskentelyyn, sekä unelmoida kollektiivisesti mahdollisista tulevaisuuksista. Meillä kaikilla on jonkinlaista osaamista. Kokoontumalla yhteen, ja tuomalla tietotaitomme mukanamme, luomme feministisen johtamisen alustan yhdessä.

Työpajoja on kerran kuukaudessa (helmi-toukokuu 2021, yksi viikonloppu syksyllä 2021). Jokainen työpaja kestää viisi tuntia (sis. lounastauon), ja ne koostuvat luennosta, alustuksesta tai johdatuksesta aiheeseen, sekä niitä seuraavista harjoituksista ja keskusteluista. Osallistujien tulee myös varata aikaa itsenäiseen työskentelyyn (artikkeleiden lukeminen ja reflektointi) työpajojen ulkopuolella, itsenäisesti tai muiden osallistujien kanssa. Toivomme, että osallistujat sitoutuvat alustaan.

Alustaa fasilitoivat Sonya Lindfors, Olga Palo ja Aliisa Talja.

 

Alustavia teemoja ovat:

Mitä on feministinen johtaminen? Kuinka määritellä johtajuutta uudelleen? 

Hiertymät ja fiktiot – Kuinka työskennellä feministisemmin hierarkisissa rakenteissa? 

Valta ja vastuu – vaikuttaminen ja jaksaminen

Konfliktit ja niiden ratkaiseminen

Maku ja visio – kenen näkemys ohjaa yhdessä työskentelyä?

Fasilitointi – kuinka luoda olosuhteita oppimiselle ja yhteistyölle?

Inklusiivisuus ja moninaisuus – turvallisemmat tilat

Johtaminen ja unelmointi – millainen voisi olla tulevaisuuden taiteenkenttä

Viestintä osana johtamista – mitä voisi olla feministinen viestintäkulttuuri?

Oletko kiinnostunut? 

Haemme mukaan moninaista joukkoa taiteilijoita, jotka työskentelevät ohjaamisen, fasilitoinnin, kuratoinnin tai johtamisen parissa tavalla tai toisella, ja ovat kiinnostuneita feministisistä työskentelytavoista. Jos hakemuksia tulee valtavasti, pyrimme valinnoissamme painottamaan osallistujien moninaisuutta, moniäänisyyttä sekä priorisoimaan hakijoita, joilla ei ole tällä hetkellä pääsyä vastaaviin sisältöihin.

Vuoden 2021 kevät:

Su 28.2.2021 klo 11-16 (orientaatio) | zoom
La 20.3.2021 klo 11-16
Su 18.4.2021 klo 11-16
Ma 17.5.2021 (Stop Hatred Now) ilta, sovitaan erikseen
La 22.5.2021 klo 11-16

Vuoden 2021 syksy:
Yksi viikonloppu – ajankohta ilmoitetaan kevään aikana

Haku 7.2.2021 mennessä.

Lisätietoja UrbanApan verkkosivulta

Sinua voisi kiinnostaa

Ilmoitukset Avoimet haut