10.08.2022

Uuden taideneuvoston jäsenet nimitettiin

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on nimittänyt ministeriön asiantuntijaelimenä toimivan Taideneuvoston jäsenet toimikaudelle 1.9.2022–31.8.2025. Neuvoston puheenjohtajana jatkaa kirjailija Juha Itkonen. Taideneuvosto toimii Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä.

Muut jäsenet kolmivuotiskaudella ovat teatterinjohtaja Ann-Luise Bertell, kuvataiteilija Samuli Heimonen, muusikko Sari Kaasinen, museonjohtaja Virpi Kanniainen, toiminnanjohtaja Rosa Meriläinen, elokuvatuottaja Jussi Rantamäki, muusikko Hannu Saha ja muusikko Paula Vesala.

Taideneuvoston tehtävänä on päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä sekä valmistelevien jaostojen nimeämisestä. Se nimeää valtion ja alueellisten taidetoimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet, antaa Taiteen edistämiskeskukselle esityksen taiteen määrärahojen jakaantumisesta, tekee esityksen taiteen akateemikon arvonimestä sekä toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa.

Lisätietoja: Paula Tuovinen, Taiteen edistämiskeskuksen johtaja, p. 0295 330 703.

Tiedote Taiken verkkosivulla

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset