09.01.2018

opencall_mustavalkonega

Uudet eurooppalaiset yleisöt -ohjelman haku nyt auki

Uusien teatteri- ja esitystaidetuotantojen kansainvälistymisohjelma 2018-2020

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Teatterin tiedotuskeskukselle (TINFO) kolmevuotisen hankeapurahan, jonka turvin suomalaiset teatterintekijät ja esitystaiteilijat (tarpeen tullen koko esittävien taiteiden cross-over -taiteilijakunta) luovat taiteellisia ja tuotannollisia yhteyksiä eurooppalaisiin festivaaleihin, vierailunäyttämöihin, residensseihin ja agentuureihin.

TINFO avaa nyt julkisen haun kaikille Suomessa toimiville työpareille, työryhmille ja yhteisöille, joiden tavoitteena on suuntautua taiteen tekemisessään Suomen rajojen ulkopuolelle. Kansainvälistymisohjelmaan valittaville palkataan ulkomainen mentori, jonka kanssa käynnistetään tiivis tuotannollis-taiteellinen yhteistyö, joka tapahtuu Suomessa ja ulkomailla.

Hakuaika on päättynyt.


Hakuajan jälkeen TINFO järjestää kaksivaiheisen arvioinnin. Pääpaino on kansainvälistymisessä. Ammattilaisuus, taiteellinen kiinnostavuus, omaperäiset sisällöt, toteuttamiskelpoisuus ja taloudelliset realiteetit ovat arviointiperusteita. Lopullisen valinnan hankkeeseen kutsuttavista ryhmistä tai työpareista tekevät ulkomaiset alan asiantuntijat.

Kansainvälistymisohjelma ei tue olemassa olevien esitysten kiertuetoimintaa, vaan etsii uusia yhteistuottamisen tapoja ja sitä kautta myös uusia yleisöjä.

Lisätietoja saat lukemalla ensin hakulomakkeen kysymykset ja tarvittaessa tiedustelemalla sähköpostitse:
hanna.helavuori(a)tinfo.fi

Hanna Helavuori                    
johtaja, TINFO

”Uudet eurooppalaiset yleisöt -ohjelma kehittää tuotantorakenteita ja hyödyntää olemassa olevia kansainvälisiä residenssi- ja festivaaliverkostoja ja niihin liittyvää uudenlaisen tuotantoekosysteemin osaamista. Merkittävien eurooppalaisten vierailunäyttämöiden, festivaalien, residenssien tai agentuurien johtajista koostuva mentoriryhmä palkataan hankkeeseen kolmevuotisilla sopimuksilla.

Määrätietoinen kansainvälistyminen luo kestävyyttä ja rakentaa polkua kohti kansainvälisiä yhteistuotantoja. Kestävyys tarkoittaa esitysten pidempiä elinkaaria ja sitä myöten uusia kansainvälisiä yleisöjä ja laajempaa saavutettavuutta. Yhteistyöverkostojen ansiosta esitykset kiertävät yhä useammalla festivaalilla ja vierailunäyttämöllä ja saavuttavat myös eurooppalaisten agentuurien huomion.

Jaetut taiteelliset ja taloudelliset intressit auttavat konseptoinnin, taiteellisten muotojen ja sisältöjen terävöittämisessä ja laadun kehittämisessä. Konseptointi tarkoittaa yhteistä dramaturgista suunnittelua ja toteutusta, johon taiteilijayhteisön lisäksi osallistuvat vierailunäyttämöiden ja festivaalien kuraattorit ja agentuuritoimistojen omistajat ja johtajat. Prosesseissa jaetaan oppia ja arvioidaan tuotantoa kaikissa sen vaiheissa käsikirjoituksesta demojen kautta esityskokeiluihin.”