05.01.2022

Globus

Uusi Globus-tukimuoto julkaistaan keväällä 2022

Rahaston hallitus on päättänyt laajentaa rahaston temaattista Globus-panostusta uudella monivuotisella tukiohjelmalla vuodesta 2022 alkaen. Aiemmin aloitettua Globus Opstart -ohjelmaa ja kumppanuushankkeita jatketaan uuden osaohjelman rinnalla vuosina 2022-2023.

Globus on Pohjoismaisen kulttuurirahaston temaattinen panostus 2020-2024, jonka tavoitteena on tarjota taiteilijoille ja kulttuurialan toimijoille uusia mahdollisuuksia hakea rahoitusta Pohjoismaiden ulkopuolelle ulottuviin projekteihin. Tarkoituksenamme on kohdata taiteilijat heidän omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin sekä tukea heitä luottamusta ja riskihalukkuutta osoittaen.

Ohjelman kahden ensimmäisen vuoden aikana rahasto on tukenut globaalien yhteistyömuotojen kehittämistä Globus Opstart -ohjelman puitteissa sekä pannut alulle uusia pilottiprojekteja ja kumppanuushankkeita useiden pohjoismaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tämä työ on edistänyt tiedon ja kokemuksen kartuttamista sekä luonut pohjaa ohjelman jatkokehittämiselle.

Vuodesta 2022 alkaen Globus-ohjelmaa laajennetaan uudella monivuotisella tukiohjelmalla, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden työskentelyä globaaleissa konteksteissa. Tarkoituksena on varmistaa tutkiva ja monialainen lähestymistapa, joka mahdollistaa useiden ja monipuolisten näkökulmien ja ilmaisumuotojen sisällyttämisen osaksi Globus-ohjelmaa.

Tietoa uudesta tukiohjelmasta ja hakuajankohdista julkaistaan tammikuussa.

Globus Opstart -tukea on mahdollista hakea 11.1.-11.6.2022.

Verkkosivuillamme voit lukea lisää ajankohtaisista Globus-projekteista ja kumppanuushankkeista. Lisäämme sivuille säännöllisesti myös uusia esittelyjä projekteista, jotka ovat saaneet Globus Opstart -tukea.

Viimeisimpien tuettujen projektien joukossa ovat mm. intersektionaaliseen ja feministiseen lähestymistapaan pohjautuva projekti nimeltä SKÄL /ɧɛːl/ for weaving, sekä Suomen ja Meksikon välinen ROTULAMA-projekti, joka käsittelee pienten kauppojen uudelleen elvyttämistä osana kaupungistumiskehitystä.

Kuva: Jonas Isfält projektista SKÄL /ɧɛːl/ for weaving

Teos: Nathalie Wuerth og Anamaya Farthing-Kohl

FI - NORDISK KULTURFOND

Sinua voisi kiinnostaa

Apurahat Uutiset