15.11.2018

Tutkimus tulossa Hanna ja Mikko

Uusi alku tasa-arvoiseen työarkeen

Teatterin tiedotuskeskus TINFO toteuttaa kyselyn, jolla selvitetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista esittävien taiteiden alalla. Valta, vastuu, vinoutumat -kyselyyn vastaaminen koskee kaikkia Suomessa teatterin, tanssin ja sirkuksen parissa työskenteleviä. Työtään näillä aloilla tekee arviolta 7000 henkilöä. Tavoitteena kyselyssä on laaja kattavuus, ainakin 30 % vastausosuus.

Valta, vastuu, vinoutumat on laaja myös sisällöllisesti: sillä selvitetään missä määrin syrjintää, häirintää, kiusaamista, epäasiallista käyttäytymistä, yliolkaista suhtautumista tapahtuu. Kyselyyn vastaaja tulee pohtimaan työelämässä tekemiään havaintoja kolmesta eri positiosta, itseensä kohdistuvana, sivullisena todistajana ja itse vallankäyttäjänä suhteessa toiseen tai toisiin. Jo kyselyn rakenne alleviivaa ajatusta, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat yhteisiä asioita.

Lainsäädäntö, esimerkiksi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki, määrittelevät sen, mikä on kiellettyä tai hyväksyttyä. Laeista tulee suoraan myös kyselyssä käytetyt käsitteet. Laki määrittelee työnantajan velvoitteet, mutta siihen, esiintyykö epäasiallista käytöstä työtilanteissa vai ei, voi jokainen vaikuttaa.

Tällaista kyselyä ei ole esittävien taiteiden alalla tehty aikaisemmin. Uraauurtavan kyselyn tulokset tulevat vaikuttamaan tarvittaviin toimenpiteisiin. Kyselyä työstettäessä on paneuduttu suureen määrään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevää aineistoa ja kommunikoitu esimerkiksi tasa-arvovaltuutetun toimiston ja Kulttuuria kaikille -verkoston kanssa.

Valta, vastuu, vinoutumat -kyselyn toteuttaja on Teatterin tiedotuskeskus TINFO ja yhteistyössä sitä suunnittelemassa ovat olleet yhdeksän muuta alan järjestöä: Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (CEFISTO), Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme), Suomen Näyttelijäliitto, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat (Sunklo), Teatterikeskus, Suomen Teatterit (STEFI), Globe Art Point sekä Tanssin tiedotuskeskus ja Sirkuksen tiedotuskeskus.


Valta, vastuu, vinoutumat -kysely on auki 15.11.2018-15.1.2019.

Kysymykset voi valita vastattavakseen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Power, Responsibility and Equal Treatment – a survey. In English

Makt, ansvar och jämställdhet. Svara på enkäten.

Valta, vastuu, vinoutumat. Kyselystä suomeksi.

 

Kyselyä koskevat tiedustelut:

TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi, +358 44 363 1722

 


Kuvassa: Hanna Helavuori ja Mikko Karvinen tekeillä olevan kyselyn äärellä. Kuva: TINFO / Piia Volmari