04.02.2016

Uusi tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan vuosiksi 2016-2017 jatkamaan vuosina 2014-2015 toimineen neuvottelukunnan työtä.

Neuvottelukunta toimii ministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä sekä toimii ministeriön ja alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteydenpitoelimenä.

Neuvottelukunta edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa sekä toimii tiedon levityksen kanavana tekijänoikeuskentälle. Laajempaa tekijänoikeuspoliittista keskustelua käydään ministeriön järjestämässä kansallisessa tekijänoikeusfoorumissa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii johtaja Jorma Waldén ja sihteerinä hallitusneuvos Anna Vuopala opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosta neuvottelukunnan työskentelyssä edustavat erityisavustajat Matias Marttinen ja Heikki Kuutti Uusitalo. Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja sekä tekijänoikeusasioita hoitavat virkamiehet toimivat neuvottelukunnan asiantuntijoina ja tarvittaessa myös varapuheenjohtajana.

Neuvottelukunnan teatterialan jäseniä ovat toiminnanjohtajat Elina Kuusikko, Suomen Näyttelijäliitto ry, Jukka Asikainen, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry ja Karola Baran, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry.

Neuvottelukunnan jäsenet ja lisätietoa