18.08.2022

Ves-logo

VES-se­mi­naa­ri 2022: Eko­lo­gi­nen näyt­tä­mö

 

Vuorovaikutteisuus esityssuunnittelussa (VES) -seminaari järjestetään lauantaina 3.9.2022 Teatterikorkeakoulun Valostudiossa klo 12-17.15.

Seminaarin teemana vuonna 2022 on ekologinen näyttämö.

VES-seminaarin järjestävät Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmat, sekä esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma.

Seminaarin kieli on suomi.

Esityssuunnittelun kestävyys on tällä hetkellä akuutti ja globaalisti läpäisevä kysymys, mihin on pyritty vastaamaan myös Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opetuksessa. Suomalaisella esittävän taiteen kentällä niin yksittäiset taiteilijat kuin instituutiotkin pohtivat toimintansa ekologista vaikutusta ja kestävämpiä toimintatapoja ja käytäntöjä. Tämän vuoden VES-seminaari esittelee pohdintoja aiheesta eri suunnittelualoja edustavien taiteilijoiden toimesta.

Seminaarissa voi myös tutustua äänisuunnittelun opiskelijoiden opintojaksolla Äänimaisemat ja tila tekemiin teoksiin.

Vuorovaikutteisuus esityssuunnittelussa (VES) on vuodesta 2017 alkaen tukenut opetussisältöjen ja oppimisympäristöjen kehitystyötä. Sen puitteissa edistetään valo- ja äänisuunnittelun sekä esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelmien opetusta virtuaalisuuden sekä medioituneen ja fyysisen kommunikaation rajapinnoilla. Työskentely perustuu ilmiöiden kriittiseen tarkasteluun ja tutkimuslähtöisyyteen. Vuorovaikutus ymmärretään VES:in yhteydessä ihmisten välistä suhdetta laajemmaksi ilmiöksi, vuorovaikutteisuudeksi. Kyse on suhteesta eri rajapintoihin kuten esityksen määrittelyihin, esiintyjyyteen, katsojasuhteeseen, teknologiasuhteeseen ja taiteen yhteiskuntasuhteeseen. Suhde ympäristöön ja ekologisyyteen liittyy mukaan luontevasti.

Ves-seminaari tarjoaa oivan foorumin ajankohtaisten ilmiöiden pohtimiseen ja Taideyliopiston opiskelijoiden, opettajien, jatko-opiskelijoiden, tutkijoiden sekä ammattikentän kohtaamisiin.

Ilmoittautuminen

Seminaari on maksuton, mutta ilmoittauduthan etukäteen Lyyti-linkki -kautta.

Seminaaria voi seurata striiminä Teatterikorkeakoulun YouTube -kanavalta.

Ohjelma

klo 12 Tervetuloa, ohjelma ja alustus Liisa Ikonen, Tomi Humalisto ja Jari Kauppinen
klo 12.15 Titta Vilhunen: Perinteiset orgaaniset ja ekologiset maalit, ja niiden valmistaminen
klo 13.00 Raisa Kilpeläinen: Kokimoko eko?
klo 13.30  Kaisa Illukka: Näkökulmia ekoskenografiaan

Klo 14 -14.30 TAUKO
Tauon aikana: Demo Äänimaisemat ja tilat -kurssilta
Kahvitarjoilu

klo 14.30 Opiskelijoiden näkökulmia Ekologisesti kestävä näyttämö -kurssilta
klo 15.15  Jani-Matti Salo: Uudelleen suuntauksia
klo 16.15  Saara Hannula:  Paikka esityksen materiaalina
klo 16.45 Loppukeskustelu: moderaattoreina Liisa Ikonen, Tomi Humalisto ja Jari Kauppinen
klo 17.15 tilaisuus päättyy

Lue lisää Taideyliopiston verkkosivulta

Sinua voisi kiinnostaa

Tapahtumat Koulutukset