10.01.2022

Saara Moisio. Kuva: Sanni Martiskainen.

Väitös arvonmuodostuksen dynamiikasta nykytanssin katsojakokemuksissa

Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tarkastetaan 28.1.2022 klo 12 Saara Moision Teatteritieteen väitös Balancing Acts in Spectatorship – Dynamics of Value Creation in Audience Experiences of Contemporary Dance. Vastaväittäjänä toimii professori Ben Walmsley (University of Leeds) ja kustoksena professori Hanna Korsberg (Helsingin yliopisto). Väitös tapahtuu Athena-salissa 107 (Siltavuorenpenger 3 A), mutta pandemiatilanteesta johtuen sitä voi seurata vain etänä Zoom-ohjelman avulla: https://helsinki.zoom.us/j/69120308757

Väitöskirjassaan Moisio osoittaa, miten nykytanssin katsojan näkökulmasta arvonmuodostus on dynaaminen ja kehollinen prosessi. Analysoimalla 21 osallistujalta kolmessa eri tapaustutkimuksessa kerättyä haastatteluaineistoa, Moisio kehittää mallin arvonmuodostuksen dynamiikan ymmärtämiseksi katsojakokemuksissa. Mallissa on neljä keskeistä ulottuvuutta, joiden välillä katsoja tasapainoilee: odotus vaikuttumisesta, itsensä kehittäminen, tuttuus ja tunnistettavuus sekä suhteen muodostus.  Samalla tutkimus avaa sitä, miten katsojat ymmärtävät nykytanssia, minkälaisia tuntemuksia ja tunteita se heissä herättää ja miten he näiden pohjalta teoksia, taiteilijoita ja esityksiä arvottavat ja arvostavat. Tapaustutkimuksissa käsitellään katsojien kokemuksia kolmen suomalaisen tanssitaiteilijan tekemistä esityksistä vuosilta 2015 ja 2018: Maija Hirvasen Epic Failing (Zodiak – Uuden Tanssin Keskus 2015), Tero Saarisen ja Kimmo Pohjosen Breath (Tero Saarinen Company 2018) ja Sari Palmgrenin ja työryhmän Licking Things (Täydenkuun tanssit -festivaali 2018).

Tutkimus korostaa sitä, miten esittävän taiteen arvon määrittelyn ja mittaamisen sijaan tulisi ymmärtää arvonmuodostuksen prosessia, sen kehollisuutta ja monimutkaisuutta. Työn keskeinen väite on, että arvo muodostuu aina katsojan, esityksen ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Tässä katsojan tasapainoilu edellä mainittujen ulottuvuuksien välillä määrittää, mihin huomio suuntautuu, mistä kiinnostuu, minkälaisia merkityksiä huomion kohteille annetaan ja lopulta minkälaisen suhteen muodostaa esitykseen, sen taiteilijoihin ja taidemuotoon itsessään.

Missä määrin nykytanssi voi vastata odotuksiin vaikuttumisesta ja itsensä kehittämiseen? Tämä riippuu yhtä paljon katsojan kyvystä tunnistaa taidemuoto mahdollisuutena vaikuttumiseen kuin siitä, miten esityksistä heille viestitään. Tutkimus nostaa esiin sen, miten esityksen ja katsojan välisessä vuorovaikutuksessa jokaisen omat odotukset ja kyvyt ovat tausta, jota vasten esityskokemuksen merkitys ja senhetkinen arvo muodostuu. Hyödyntäen teorioita mielen ruumiillisuudesta ja dynaamisista järjestelmistä tutkimus väittää, että jokainen kokemus ruokkii arvonmuodostuksen dynamiikkaa, muokkaa sen ulottuvuuksia ja sitä myötä katsojien kiinnostusta tuleviin esityksiin. Henkilökohtaisen arvonmuodostuksen prosessinsa kautta jokaisella katsojalla on keskeinen rooli toimijana nykytanssin ekosysteemissä.

Väitöskirja on luettavissa kymmenen päivää ennen väitöstilaisuutta osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/337885

Lisätietoja:

Saara Moisio

saara.moisio@helsinki.fi / 029 4122900

Sinua voisi kiinnostaa

Tutkimus Uutiset