17.09.2020

Valtion taiteilija-apurahat

Taiken yhteydessä toimivat taidetoimikunnat ovat jakaneet valtion taiteilija-apurahoja 298 ammattilaiselle. Apurahoilla rahoitetaan erityisesti kuvataiteilijoiden ja kirjailijoiden työskentelyä.

Hakemuksia tuli ennätysmäärä, runsaat 2 800. Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes kymmenellä prosentilla. 

Taiken rahoittama työskentely alkaa vuoden 2021 alusta. Kausien pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. 

- On tärkeää, että Suomen korkeatasoisilla taiteilijoilla on mahdollisuus vapaaseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja yhteiskunnan syvälliseen, moninaiseen hyödyttämiseen. Valtion taiteilija-apurahat mahdollistavat tämän. Tulevaisuudessa tulee pitää huolta siitä, että apurahatyötä arvostetaan työnä, tuen ostovoima nousee ja siitä kertyy normaali sosiaaliturva, toteaa Taiken johtaja Paula Tuovinen.

Visuaalisilla aloilla kilpailu apurahoista on kovinta

Hakemuksen läpimeno vaihtelee taiteenaloittain. Vaikeinta taiteilija-apurahan saaminen oli visuaalisissa taiteissa, musiikissa sekä monitaiteessa. Rahoitusta riitti vain 5–9 prosentille hakijoista, vaikka esimerkiksi kuvataiteeseen jaettiin määrällisesti eniten apurahoja, 58 kappaletta. Musiikin alalla apurahan saaminen vaikeutui, koska hakemusmäärä kasvoi edellisestä vuodesta lähes kolmanneksella. Toista ääripäätä edustaa arkkitehtuuri, jossa joka kolmas hakija sai apurahan.

Naisten osuus kasvussa

Taiteilija-apurahan saaneista 61 prosenttia on naisia. Hakijoissa naisten osuus oli 57 prosenttia. Musiikissa naishakijoita oli vähiten, kuten viime vuonnakin. Elokuvataiteessa hieman alle puolet hakijoista olivat naisia, mutta apurahan saajista liki 70 prosenttia. Myös sarjakuvataiteessa naishakijat pärjäsivät hyvin.

Joka kuudes taiteilija-apurahalla työllistyvä taiteilija on nuori

Ensi vuonna 52 nuorta, alle 35-vuotiasta taiteilijaa aloittaa työskentelyn valtion taiteilija-apurahalla. Nuorten osuus on pysynyt viime vuodet samana, noin 16-17 prosentissa. Sirkustaiteessa suurin osa apurahan saajista on nuoria, tanssitaiteessa vähintään joka kolmas ja valokuvataiteessa joka neljäs.

Noin 70 prosenttia hakijoista asuu Uudellamaalla

Taiteilija-apurahan saaneista yli kaksisataa asuu Uudellamaalla. Suhteellisesti eniten uusmaalaisia taiteilijoita on kääntäjissä, näyttämö- ja tanssitaiteilijoissa ja muusikoissa. Uusmaalaisten osuus apurahan saajista on 72 prosenttia. Hakemuksista 69 prosenttia tuli Uudeltamaalta, kun vuosi sitten Uudenmaan osuus jäi 61 prosenttiin.

Apurahojen jakaminen perustuu vertaisarviointiin

Hakemukset arvioitiin seitsemässä taidetoimikunnassa, joissa on yhteensä 74 jäsentä. Vertaisarviointiin osallistuu eri alojen taiteilijoita ja muita asiantuntijoita. Sama henkilö voi istua toimikunnassa enintään kaksi kaksivuotiskautta peräkkäin. 

Taike päättää apurahojen jakautumisesta eri taiteenalojen kesken, mutta taidetoimikunnat jakavat itsenäisesti oman alansa apurahat. Apurahojen jakaminen perustuu valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin. 

Vuosittain taiteilijoiden työskentelyä rahoitetaan noin 12,7 miljoonalla eurolla. Taiteilija-apurahalla työskentelee ensi vuoden alussa kaikkiaan lähes kuusisataa taiteilijaa. Taiteilija-apurahan suuruus on 1 960 euroa kuukaudessa, ja taiteilija maksaa siitä pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun.

Lisätiedot: Esa Rantanen, taiteen tukemisen päällikkö, esa.rantanen@taike.fi, p. 0295 330 720

Neljä apurahan saajaa ei ole antanut suostumustaan tietojen julkaisemiseen.
 

Taiteilija-apurahojen saajat taiteenaloittain Taiken verkkosivuilta

Näyttämötaide

viisivuotinen
Karhu E. L., Helsinki
Klemola Leea, Helsinki
Kokko Emilia, Helsinki
 
kolmivuotinen
Ahlfors Sonja, Helsingfors
Salmi Tinja, Helsinki
 
yksivuotinen
Giovanzana Davide, Helsinki
Haapakangas Laura, Helsinki
Izarra Elina, Helsinki
Karvonen Anna-Mari, Helsinki
Koivunen Paula, Helsinki
Kozma David, Helsinki
Leo Okko, Helsinki
Linturi Maija, Helsinki
Moila Jussi, Helsinki
Moila Sini, Helsinki
Mäki-Iso Taina, Helsinki
Nyrhinen Mirkka, Helsinki
Saarakkala Janne, Helsinki
Tainio Maiju, Turku
Tudeer Annika, Helsingfors
Viikka Salla, Helsinki
 
puolivuotinen
Aaltonen Erno, Helsinki
Ackerman Anna, Tampere
Haarla Ruusu, Helsinki
Haartti Joanna, Helsinki
Herrala Satu, Helsinki
Huitila Jukka, Rovaniemi
Kilpeläinen Raisa, Helsinki
Koro Iida, Helsinki
Lajunen Elina, Jyväskylä
Levo Sanna, Helsinki
Maaranen Heini, Turku
Mattila Lauri Antti, Helsinki
Neklyaeva Eva, Helsinki
Niittymäki Samuli, Helsinki
Reunanen Samuli, Järvenpää
Salo Johanna, Rovaniemi
Sandqvist Otto, Helsinki
Tanskanen Henna, Helsinki
Väätänen Heidi, Helsinki
Zilliacus Linda, Helsingfors

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset