02.08.2021

Valtion taiteilija-apuraha 311 taiteilijalle

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) tiedote 16.07.2021

Taiken yhteydessä toimivat taidetoimikunnat ovat jakaneet valtion taiteilija-apurahat. Ensi vuoden alusta alkavan apurahan sai 311 taiteen ammattilaista, joista 12 sai viisivuotisen taiteilijaprofessoriapurahan. 

Hakemuksia tuli ennätysmäärä, noin 3 300, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Sarjakuva- ja kuvitustaiteessa sekä sirkustaiteessa hakijoita oli lähes puolet enemmän kuin vuosi sitten. Hakemusmäärä kasvoi kaikilla taiteenaloilla, paitsi arkkitehtuurissa, jossa se pysyi samana. 

Taiken rahoittama taiteellinen työskentely alkaa vuoden 2022 alusta. Apurahakausien pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Taiteilijaprofessoriapurahoja jaettiin kaksitoista

Erityisen ansioituneille taiteilijoille jaettiin kaksitoista viisivuotista taiteilijaprofessoriapurahaa. Apurahan suuruus on sama kuin muidenkin apurahojen, mutta sen saajalla on oikeus käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä apurahakauden ajan.

Taiteilijaprofessoriapurahoja jaettiin elokuvataiteessa, kirjallisuudessa, kuvataiteessa, mediataiteessa, muotoilussa, musiikissa ja valokuvataiteessa.

Alle kymmenen prosenttia hakijoista sai apurahan

Hakemuksen läpimeno vaihtelee taiteenaloittain. Vaikeinta taiteilija-apurahan saaminen oli visuaalisissa taiteissa, musiikissa sekä monitaiteessa. Arkkitehtuurissa joka kolmas hakija sai apurahan. Määrällisesti eniten apurahoja jaettiin kuvataiteeseen, jossa apurahan sai 63 taiteilijaa. Kirjailijoille ja kääntäjille jaettiin yhteensä 51 apurahaa. 

Yli puolet apurahan saajista naisia

Taiteilija-apurahan saaneista 60 prosenttia on naisia. Hakijoissa naisten osuus oli 58 prosenttia. Kaikilla taiteenaloilla – mediataidetta lukuun ottamatta – naiset saivat vähintään puolet apurahoista. Mediataiteessa apurahoja jaettiin naisille samassa suhteessa kuin mikä oli heidän osuutensa hakijoista. Perinteisesti musiikin hakijoissa oli kaikkein vähiten naisia – vain 38 prosenttia – mutta myös musiikin apurahoista yli puolet jaettiin naisille. Tanssitaiteessa neljä viidestä apurahan hakijasta ja saajasta oli naisia.

Joka kuudes taiteilija-apurahalla työllistyvä taiteilija on nuori

Ensi vuonna 49 nuorta taiteilijaa aloittaa työskentelyn valtion taiteilija-apurahalla. Alle 35-vuotiaiden nuorten osuus on pysynyt viime vuodet samana, noin 16-17 prosentissa. Nuoria apurahan saajia on etenkin sirkus-, tanssi- ja valokuvataiteessa. Vähiten nuoria on kirjallisuudessa, jossa heidän osuutensa jäi 7 prosenttiin.

Runsaat 60 prosenttia hakijoista asuu Uudellamaalla

Taiteilija-apurahan saaneista yli kaksisataa asuu Uudellamaalla. Uusmaalaisten osuus apurahan saajista on 71 prosenttia. Hakemuksista 63 prosenttia tuli Uudeltamaalta.

Vertaisarviointiin osallistui noin 70 taiteilijaa tai muuta asiantuntijaa

Hakemukset arvioitiin seitsemässä taidetoimikunnassa, joissa on yhteensä 75 jäsentä. Vertaisarviointiin osallistuu eri alojen taiteilijoita ja muita asiantuntijoita. Sama henkilö voi istua toimikunnassa enintään kaksi kaksivuotiskautta peräkkäin. 

Taike päättää apurahojen jakautumisesta eri taiteenalojen kesken, mutta taidetoimikunnat jakavat itsenäisesti oman alansa apurahat. Apurahojen jakaminen perustuu valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin. 

Vuosittain taiteilijoiden työskentelyä rahoitetaan noin 12,7 miljoonalla eurolla. Taiteilija-apurahalla työskentelee ensi vuoden alussa kaikkiaan lähes kuusisataa taiteilijaa. Taiteilija-apurahan suuruus on 1 981 euroa kuukaudessa, ja taiteilija maksaa siitä pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun.

Näyttämötaide

viisivuotinen
Kuparinen Susanna, Helsinki
Kurttila Jaana, Kuopio
Valkeapää Juha, Helsinki

kolmivuotinen
Back Cilla, Tampere
Öhrman Jakob, Helsinki

yksivuotinen
Ala-Ruona Teo, Helsinki
Almagro Anu, Helsinki
Haapala Sami Henrik, Helsinki
Harjuniemi Minna, Helsinki
Honkakoski Reetta, Helsinki
Järvikallas Marko, Helsinki
Kaartinen Kati, Helsinki
Lahikainen Lee, Turku
Leo Okko, Helsinki
Moila Jussi, Helsinki
Mäkelä Soile, Helsinki
Pettersson Akse, Helsinki
Pietiäinen Pietu, Helsinki
Seppänen Ville, Helsinki
Szrama Tomasz, Helsinki

puolivuotinen
Erista Geoffrey, Helsinki
Forsman Fiikka, Turku
Halttunen Iira, Helsinki
Himma Henriikka, Helsinki
Hokkanen Sakari, Tampere
Izarra Elina, Helsinki
Kabrell Ville, Helsinki
Kivinen Miko, Helsinki
Kuusamo Anna, Helsinki
Liimatainen Kirsi, Tampere
Lindroos Niina, Turku
Niemi Anssi, Helsinki
Nurmelin Minna, Helsinki
Rajab Bakr Hasan, Helsinki
Risto Jonnakaisa, Helsinki
Rutanen Jenni, Turku
Ruuskanen Timo, Helsinki
Saari Eino, Kajaani
Salo Johanna, Rovaniemi
Tiainen Petri, Helsinki
Vaattovaara Lotta, Kuopio
Vasama Tuukka, Porvoo

Katso kaikki apurahoja saaneet täältä

Sinua voisi kiinnostaa

Apurahat Uutiset