02.06.2022

T-efektin kyselytutkimuksen raportti 2022

Vastavalmistuneiden teatterintekijöiden kokemukset pandemiasta

T-efektin toteuttama kysely tarkasteli luovuuden kohtaloa koronan kourissa. Kyselyssä painotettiin vastaajien mahdollisuutta sanoittaa omia kokemuksiaan itse.

Teatteritieteilijöiden yhteisön, T-efektin toteuttama, vastavalmistuneille teatterintekijöille suunnattu kyselytutkimus on nyt valmistunut.
 
T-efektin kyselytutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa sitä, miten luovaa työtä tekevät, taiteellisesta teatterialan koulutuksesta hiljattain valmistuneet tai pian valmistuvat tekijät sanoittavat omaa tilannettaan koronapandemian aikana. Miten luovuuttaan pääsee toteuttamaan, kun alalla työskentely on vähintäänkin epävarmaa? Säilyykö taiteilijan yhteys omaan luovuuteensa ja taiteen tekemisen praktiikkaan, kun ala joutuu jatkuvasti rankkojen rajoitusten kohteeksi? Voivatko pandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset olla jopa uusi mahdollisuus keskittyä omaan taiteelliseen prosessiin? Miten alan kohtaamat haasteet ovat vaikuttaneet erityisesti vastavalmistuneisiin alan uusiin tulokkaisiin? Minkälaisena nämä vastavalmistuneet taiteen tekijät näkevät oman tulevaisuutensa alalla?
 
Kyselyssä painotettiin vastaajien mahdollisuutta sanoittaa omia kokemuksiaan itse; tilastodatan keräämisen priorisoinnin sijaan kyselyssä ja tässä sen pohjalta kirjoitetussa artikkelissa pyritään antamaan vastavalmistuneille tilaisuus käyttää omaa ääntään ja kertoa omasta tilanteestaan. Kyselyaineistoa täydennettiin haastatteluin.
 
T-efektin kysely toteutettiin kyselylomakkeella neljän viikon aikana joulukuussa 2021 keskellä koronapandemiasta johtuvia rajoituksia järjestää yleisötilaisuuksia.
 
Kysely kohdennettiin teatterialan korkeakouluista vuosina 2019-2021 valmistuneille ja valmistuville opiskelijoille. Sitä levitettiin muun muassa korkeakoulujen avustuksella ja T-efektin omissa kanavissa. Vastauksia kyselyyn kertyi 14 ja vastaajat edustavat kolmea eri koulua ja viittä eri pääainetta. Vastaajien joukosta löytyi niin jo vuonna 2019 valmistuneita kuin pandemian aikana vuosina 2020 ja 2021 valmistuneita.
 
Kyselyn lisäksi artikkelia varten on haastateltu kahta kyselyyn vastannutta: vuonna 2019 valmistuneita Teatterikorkeakoulun entisiä opiskelijoita Anna-Sofia Tuomista ja Iira Halttusta.
 
 
Lue koko artikkeli T-efektin verkkosivustolla
 
 
Tiedustelut: 
Maura Minerva ja Sofia Valtanen 
tefekti (a) gmail.com
 
Kuvan toteutus: Larisa Minerva ja Daniel Palatz

Sinua voisi kiinnostaa

Tutkimus Korona Artikkeli