10.11.2021

Venla Korja. Kuva: Katariina Vestergård.

Venla Korja on aloittanut Seinäjoella läänintaiteilijana

Taiken tiedote 10.11.2021, 10:05

Venla Korja ryhtyy rakentamaan kulttuurin ja taiteen saatavuutta parantavaa mallia yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että tuleva hyvinvointialue hyödyntää taidetta osana monialaista työtä, ja että sote-sektori löytää taiteilijat helposti.

Yhteistyössä ovat mukana Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hanke sekä kansalaisopistoja. Mukana on lisäksi pilottikuntia ja kulttuurialan toimijoita.

"Osana soteuudistusta etsitään monialaisia ratkaisuja terveydenhuollon haasteisiin. Pääpaino on ennaltaehkäisevissä toimissa. Kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan taho, joka tuntee alueensa taiteilijat ja pystyy etsimään oikeat toimijat hyvinvointi- ja terveyssektorin tarpeisiin. Tällainen toimija on kansalaisopisto. Kansalaisopistolla on pitkä kokemus taiteilijoiden palkkaamisesta ja toiminnan koordinoimisesta”, kertoo Taiken erityisasiantuntija Johanna Vuolasto.

”Käytännössä malli tuo vakautta ja varmuutta hyvinvoinnin parissa toimivien taiteilijoiden toimeentuloon. Tunnetun ja luotettavan toimijan kanssa luotu malli varmistaa jatkuvuuden. Haluamme välttää hankemaailmasta tutun pirstaleisuuden”, toteaa Venla Korja.

Yhteistyössä mukana oleva Etelä-Pohjanmaan liitto on toiminut kulttuurihyvinvoinnin aktiivisena toimijana alueellaan. Liitolla on hyvät yhteydet Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen toimijoihin.

”Kulttuurihyvinvoinnin toteutumiseksi tarvitaan yhä uudenlaisia avauksia sekä yhteistyömuotoja. Meille tärkeää on löytää malli, joka takaa mahdollisuuden päästä taiteen ja kulttuurin äärelle asuinpaikasta riippumatta. Koko maakunnan kattavat kansalaisopistopalvelut ovat erittäin hyvä ja luonnollinen yhteistyötaho”, sanoo Hanna Hangasluoma Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Uusi läänintaiteilija sijoittuu kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijatiimiin
Taikessa läänintaiteilijana aloittanut Venla Korja on aiemmin työskennellyt taiteilijana, esiintyjänä, ohjaajana, käsikirjoittajana ja dramaturgina sekä monipuolisesti soveltavan ja yhteisöllisen teatterin parissa. Lisäksi hän on toiminut opettajana kansalaisopistoissa sekä kansanopiston teatterilinjan vastuuopettajana.

Korja on tehnyt monipuolista yhteistyötä kulttuuritoimen ja soten välillä. Hänellä on kokemusta strategiatyöstä, luottamustehtävistä ja kolmannen sektorin toiminnasta. Korja on Kulttuurikollektiivi Sillan perustajajäsen.

Venla Korja sijoittuu Taikessa Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluihin. Palveluiden tavoitteena on taiteilijoiden työllistyminen kulttuurihyvinvoinnin toimialalle, toiminta-, rahoitus- ja arviointimallien kehittäminen​ sekä kulttuurihyvinvoinnin välitystoiminnan kehittäminen.

Aloite läänintaiteilijan palkkaamisesta tuli alun perin Pohjanmaan taidetoimikunnalta, joka esitti lausunnossaan vuonna 2020 huolensa alueen kuntien kulttuurihyvinvoinnin tilanteesta ja ehdotti Taiken Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluihin sijoittuvaa läänintaiteilijaa.

Läänintaiteilijan tehtävään tuli 23 hakemusta.

Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijatiimiä johtaa erityisasiantuntija Johanna Vuolasto.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Johanna Vuolasto
0295 330 870
johanna.vuolasto@taike.fi

läänintaiteilija Venla Korja
0295330887
venla.korja@taike.fi

Kuva: Läänintaiteilija Venla Korja työskentelee Taiteen edistämiskeskuksessa Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluissa. Kuvaaja: Katariina Vestergård

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset