Suomalaisen työväenteatterin varhaisvaiheet

Suomalaisen työväenteatterin varhaisvaiheet

15.00 €

Seppälä, Mikko-Olavi
Suomalaisen työväenteatterin varhaisvaiheet

Suomalaiset harrastajapohjaiset työväenteatterit ovat ainutlaatuinen menestystarina noustessaan 1900-luvun alussa osaksi julkisesti tuettua teatterikenttää ja vakiintuessaan paikallisiksi taidelaitoksiksi. Suomalaisen työväenteatterin varhaisvaiheet kertoo havainnollisesti, mihin tuo menestys perustui ja miten se toteutui.

Teos purkaa työväenteattereille eri suunnista asetettujen odotusten ja käytännön toiminnan välistä ristiriitaa ja osallistuu poliittisesta teatterista ja työväenkulttuurista käytävään keskusteluun. Institutionalisoituminen merkitsi työväenteattereille myös sitoutumista yhteiskuntarauhan vaalimiseen.

ISBN: 978-952-222-189-6
Sivuja: 326
Julkaisija: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010

15.00 €