07.04.2020

Vetoomus taide- ja kulttuurikentän pelastamiseksi

Teatterin tiedotuskeskus TINFO vetoaa alamme merkittävimmän eurooppalaisen yhteistyöverkoston IETM:n (International network for contemporary performing arts) kanssa koko valtioneuvostoon taide- ja kulttuurikentän akuutin kriisin ratkaisemiseksi ja kestävyyden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Koronakriisi on aiheuttanut kaikkialla maailmassa ikään, taustaan, arvoihin ja asemaan katsomatta suunnattomasti kärsimystä, epävarmuutta toimeentulosta ja pelkoa tulevaisuudesta terveydellisten ongelmien lisäksi. Kriisi on sulkenut taide- ja kulttuuri-instituutioiden ovia ja estänyt kansalaisten tasa-arvoista pääsyä taiteen ja kulttuurin äärelle. Kriisi on sulkenut rajoja vähentäen kansainvälistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja liikkuvuutta. Kulttuuri- ja taideinstituutioiden sulkemisella on lisäksi suuria aluetaloudellisia seurannaisvaikutuksia. Samaan aikaan kriisi on kuitenkin näyttänyt myös taiteen ja kulttuurin voiman yhteisöjen voimanlähteenä, lohdun- ja ilontuojana.

Taiteen kenttä on osoittanut solidaarisuuttaan ja kuvittelukykyään luomalla uusia etäyhteisöllisyyden muotoja ja keinoja löytää tiensä ihmisten luo. Elävään vuorovaikutukseen perustuville taiteenlajeille kuten teatterille, tanssille ja sirkukselle tilanne on erityisen haastava, koska sen ekosysteemi on ollut usealta osin hauras jo ennen kriisiäkin.

Arvostamme suuresti kaikkia niitä käytännön toimia, joihin valtioneuvosto on jo tähän mennessä tarttunut taide- ja kulttuurialan ahdingossa. Ylirajaisia ja poikkihallinnollisia toimia tarvitaan kuitenkin edelleen.

  • Varmistetaan uuden suunnitteilla olevan rahoitusinstrumentin luominen pitkäaikaisena investointina siten, että suunnitteilla oleva luovien alojen ja kulttuurin rahoituspohjaa monipuolistavalle rahastolle saadaan valtion lahjoituksena pääomaa yksityisen pääoman rinnalla.
  • Varmistetaan eri työmarkkina-asemassa olevien taiteilijoiden ja muiden taidetyön tekijöiden toimeentulo erilaisin avustus- ja apurahajärjestelyin korvaamaan COVID-19:n aiheuttamia tulonmenetyksiä ja arvioidaan jatkossa jo tehtyjen toimien riittävyyttä ja varaudutaan lisätukeen myös jatkossa.
  • Huomioidaan valtionosuuksien kohdalla COVID-19:n aiheuttamien henkilötyövuosien väheneminen siten, ettei lasku toteutuneissa henkilötyövuosissa vaikuta tuleviin päätöksiin.
  • Lisätään joustavuutta nykyisten toiminta-avustusten ja apurahojen tiliselvitysten suhteen edunsaajan tarpeet huomioiden.
  • Huomioidaan tulevien vuosien rahoituskehyksessä kulttuurin ja taiteen kestävä kehitys riittävällä rahoituksella.
  • Otetaan uudelleen pohdittavaksi perustulo osana sosiaaliturvan uudistamista.
  • Euroopan unionin aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelman kautta ohjataan tukea kulttuurisektorille.

Kunnioittavasti

Teatterin tiedotuskeskus TINFO

Sinua voisi kiinnostaa

TINFO Korona