08.05.2018

Sari blogikuva kevät 2018

Viestien vallassa: Kielestä kiinni

Puhutaan viestinnän muuttuvista ja uusista työvälineistä, jotka tulee ottaa haltuun. Viestintäihmisenä tiedän kielen olevan kaikista instrumenteista olennaisimman. Sen kunnossa pitäminen vaatii huoltamista ja huomiota. Rakenteeltaan ontuva kieli ja köyhtynyt ilmaisu vain eivät jaksa kannatella haluamaamme viestiä sen vastaanottajalle saakka. Oikeakielisyys tarkoittaa siis välineen käyttökelpoisuutta.

Osallistuin taannoin Long Playn henkilökuvausta käsittelevään iltakouluun, jossa kokeneet journalistit jakoivat osaamistaan. Me luennolla istujat saimme kuulla heidän taktiikoistaan haastattelutilanteissa, vinkkejä siihen hetkeen, kun jutun kirjoittamisen aika on käsillä. Sanalistat! Aivan oivallista. Jotta oman kirjoittamisen rapistuminen ei alkaisi tekstijumin jysähdettyä päälle.

Saara Turunen sanoi Imagen haastattelussa jotenkin niin, että hän voisi hyvin elää jossakin muualla kuin Suomessa, mutta vain kotimaassaan hän pystyy tekemään työtään. Otaksun kirjailijana ja teatteriohjaajana työskentelevän Turusen leipäpuun olevan juuri kielestä kiinni. Silti hän on taiteilijoistamme kansainvälisimpiä. Käyttökieleen on kasvettu, korvaamattomaan työvälineenä, taiteen nosteessa universaaliksi muuntuneeseen.

Tajusin jonkin aikaa Varsovassa asuessani, kuinka oma suomen kielen kirjoittamiseni terävöityi entisestään. Tulin kai tietoisemmaksi kielessä elävästä kulttuurista, historiasta ja perinnöstä, joista täydellinen taju on vain äidinkielisellä käyttäjällä. Pikatesti tästä: vain suomeksi voin olla hauska, puolaksi pystyn korkeintaan vitsailemaan.

On sellaisia kadehdittavia yksilöitä, joilla äidinkieliä on enemmän kuin yksi. Tämä lieneekin mahdollista, vaikka monikielisyyttä tutkivia ilmiö tuntuu askarruttavan. Vanhempiani pelotti, että lapsesta tulee nollakielinen, joten tämä ruotsinsuomalaistaimi reväistiin hennoilta juuriltaan ennen kouluikää.

Viestinnän tekijänä minulla ei ole taiteilijan kaikkia vapauksia, saati rahtua hänen taidostaan muovata kielestä uniikki teos, niinpä huolehdin, että käyttämäni kielen välinearvo pysyy. Minun tekstini syntyvät toisiin tarkoituksiin kuin kirjailijan. Otan takkiin omaperäisyydessä, olen vaivatta ymmärrettävä.


Sari Havukainen

Kirjoittaja on Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) tiedottaja, joka pyrkii olemaan aktiviinen tekijä viestinnän vauhkoissa virroissa. Viestien vallassa -sarjassaan hän purkaa sanoiksi mahdottomiakin.

Viestien vallassa: Kasvokkain ja käsikynkkää
Viestien vallassa: Kielestä kiinni
Viestien vallassa: Konekaveri

Kuva: Piia Volmari