Visio = näkymä tulevaan eli quo vadis?

Suomalainen teatteri ja siihen liittyvä osaaminen tunnetaan Euroopassa ja sen lähialueilla omaperäisenä, alati uudistuvana taidemuotona, joka on avoin kansainväliselle yhteistyölle. 
 
Alan kansainvälistymisessä on kysymys esitysten elinkaarien pidentämisestä, tekijöiden työllisyydestä, tuotanto-osaamisen kehittymisestä, käytettävien resurssien tehokkaasta käyttämisestä ja taiteellisten sisältöjen laadusta. TINFO tavoittelee kansainvälisyydestä kestävää arkista normia niille tekijöille, jotka siihen itse omassa toiminnassaan ovat valmiita sitoutumaan. 
 
Teatterin ja esitystaiteen toimintaympäristö muuttuu yhä kansainvälisemmäksi ja monimuotoisemmaksi. TINFO tukee tätä kehitystä erityisrahoitetun hanketoiminnan avulla, mutta lähitulevaisuudessa kansainvälistymisen kehittämishankkeet vaativat myös uutta, vakaammalla taloudellisella pohjalla olevaa rahoitusta.

Sinua voisi kiinnostaa

Kansainvälisyys TINFO Strategiat